Pidä Saaristo Siistinä ry sijoitti viime viikolla kaksi uutta kelluvaa imutyhjennyslaitetta Seiliin ja Aspöhön. Myös Björkö saa uuden laitteen vanhan tilalle lähiviikkoina. Kyseiset kohteet ovat erittäin suosittuja veneilijöiden keskuudessa. Seilissä ja Aspössä ei ollut imutyhjennysmahdollisuutta ennestään, ja Björkössä vanhan laitteen kapasiteetti ei ollut riittävä. ”Kohteet ovat myös huoltoaluksemme normaalin ajoreitin varrella. Tämä on tärkeä kriteeri…

Lohikuolemiin liittyviä tutkimuksia Tornionjoella jatketaan kesällä 2020 kalastuskorttivaroin suomalais-ruotsalaisena yhteishankkeena. Kesän aikana selvitetään vaurioiden ja poikkeavan käyttäytymisen esiintymistä lohilla sekä Tornionjoen edustan merialueella että joella. Näytekalat saadaan yhteistyössä mukana olevilta kalastajilta. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke) ja lisäksi Suomesta on mukana Ruokavirasto sekä Ruotsista Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) ja Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). ”Tähänastisen tiedon perusteella lohikuolemien…

Suomalaislasten altistuminen dioksiineille ja PCB-yhdisteille on vähäistä, ja aineiden haittavaikutukset ovat heillä epätodennäköisiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan. Tuoreessa THL:n ja Turun yliopiston yhteistutkimuksessa selvisi, että näiden yhdisteiden pitoisuudet jäävät suomalaislasten veren seerumissa selvästi alle Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioiman haitattoman tason. Aineiden haittavaikutukset ovat suomalaislapsilla siis epätodennäköisiä. EFSA:n mukaan seerumin haitaton taso on…

Kylmäketju on avain kalan säilyttämisessä ja sitä kautta maukkaan kala-aterian kokkaamisessa. Kala on kuitenkin herkästi pilaantuva raaka-aine. Pro Kala kertoo tiedotteessaan, miten kalan saa säilymään laadukkaana koti- tai mökkimatkan aikana sekä kotioloissa. Kylmäketjulla tarkoitetaan sitä, että elintarvikkeen tarpeeksi alhaisesta lämpötilasta pidetään huolta. Tuotetta valmistettaessa ja matkalla kauppaan kylmäketjusta ovat huolehtineet alan ammattilaiset. Kylmäketjun tulisi jatkua…

Lohijoen purotaimen on koko eteläisen Suomen mitassa harvinainen jäljellä oleva taimenkanta. Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien raja-alueilla virtaava Lohijoki ei kuitenkaan ole tällä hetkellä ideaali asuinpaikka taimenelle. Lohijoella on jäljellä hyvin vähän toimivia taimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueita. Tähän asiaan aiotaan tänä vuonna saada muutos. Yhtä Lohijoen arvokasta asukasta, purotaimenta, autetaan jokiuoman kunnostuksilla. Elo-lokakuun aikana on suunniteltu…

Tiedon hankkiminen uusista kiinnostavista kalastuskohteista ja niiden palveluista on toisinaan hyvin aikaa vievää ja kynnys uuteen kalapaikkaan lähtemiselle nousee herkästi turhan korkeaksi. Sovellus nimeltä 1090Fishingmapp pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman. Sen on tarkoitus palvella niin kalastajia kuin palveluntarjoajiakin ja se voi toimia alustana esimerkiksi majoitus- tai opaspalveluita tarjoaville yrityksille. Sovellus tarjoaa yleistietoa onnistuneen kalareissun suunnitteluun ja…

Professori Kalervo Väänäsen Operaatio Ainutlaatuiselle Saaristomerelle laatima kestävän kehityksen selvitystyö sisältää kolmiosaisen toimenpidesuunnitelman, jolla vähennetään meren ravinnekuormitusta. Kokonaisuutta varten haastateltiin yli sataa asiantuntijaa ja päättäjää. Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri tilasi viime vuonna yhdessä Centrum Balticum -säätiön ja Saaristomeren Suojelurahaston kanssa selvitystyön alueen kestävästä kehityksestä sekä sen edellyttämistä toimenpiteistä. ”Saaristomereen valuu jatkuvasti enemmän ravinteita kuin meri pystyy…

WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-yhteistyö uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi käynnistyy tänä vuonna pienpoikastarkkailuilla kohteissa, joita on kunnostettu aiemmilla kausilla. Koronavirustilanteen salliessa kunnostustalkoot käynnistyvät syksyllä. Yksi pienpoikastarkkailun kohteista on Hollolan Ylösjoki, jossa tierumpu vaihdettiin ja jokea kunnostettiin sekä koneellisesti että käsin elokuussa 2019. Tierummun vaihdon ja kunnostustöiden ansiosta taimenkanta pääsi vahvistumaan. ”Pienpoikastarkkailulla saamme tietoa taimenen lisääntymisen onnistumisesta. Teemme…

Ampiaisen ja mehiläisen pistos nostaa ihoon punaisen, ärtyneen paukaman. Se voi turvota ja olla kipeä parikin päivää. Reaktion aiheuttaa pistimen ihoon tuikkaama myrkky. Hoitosuositukset neuvovat hautomaan pistoskohtaa kylmällä ja rauhoittamaan kutinaa kortisonivoiteella. Nämä keinot lievittävät oireita, mutta eivät poista niiden syytä. Kuluvan kesäkuun aikana Suomessa tulee myyntiin Bee Patch -ampparilaastari, joka on tanskalainen patentoitu keksintö….

Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo tiedotteessaan uudistaneensa Kalahavainnot.fi-sivustonsa. Uudistettu sivusto kokoaa yhteen Luken tuottaman kalalajitiedon ja kalastuksen seurantaan liittyvät palvelut. Samasta osoitteesta pääsee seuraamaan esimerkiksi pohjoisten jokien – Tornionjoki, Simojoki ja Tenojoki – lohennousua. ”Palvelun kautta voi ilmoittaa omista kalahavainnoista. Sivustolta löytyy myös ohjeet kalamerkin palauttamista varten”, kertoo ohjelmajohtaja Sirpa Thessler Lukesta. Lisäksi palvelu on mittava kalalajien…