1-2019 Vain toimimalla voi vaikuttaa

Käyttö- ja hoitosuunnitelmia tehtäessä voidaan samalla vaikkapa perustaa kalatalousaluekohtaisia kilpailulupajärjestelmiä osakaskuntien kilpailulupien rinnalle. Kuva: Jaana Vetikko

Kalatalousalueet korvasivat vanhat kalastusalueet kuluvan vuoden alusta. Uuden kalastuslain tavoitteena on vähentää kalastusalueita ja tehostaa kalatalouden kehittämistä isommilla vesistökohtaisilla kalatalousalueilla. Vesialueet tuli jakaa niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin.

Kalatalousalueiden tuli muodostua kalataloudellisesti riittävän suurista yhtenäisistä alueista. Niiden rajoja määritettäessä oli erityisesti otettava huomioon vaelluskalojen elinkierto, kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä vesialueiden valuma-alueet. Kalatalousalueita perustetaan maahamme 118.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöllä on oikeus nimetä kalatalousalueiden kokouksiin kaksi edustajaa. Syksyn ja alkutalven mittaan järjestömme koulutti kalatalousaluetoiminnasta kiinnostuneita kalastuksen harrastajia tehtävää varten. Edustajien nimeäminen on jo aloitettu.

Nyt on aika toimia. Kalatalousalueiden perustavat kokoukset pidetään tammi-maaliskuussa ja niiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatiminen alkaa sen jälkeen. Vapaa-ajankalastajien edustajat edustavat suurta osaa vesien käyttäjiä sekä suurelta osin myös taloutta. Edustajiemme tietotaito on eduksi alueelle sen toimintaa käynnistettäessä ja suunniteltaessa.

Siksi on perusteltua pyrkiä ja päästä kalatalousalueiden hallituksiin ja joko sieltä käsin tai muuta kautta aktiivisesti vaikuttaa laadukkaiden, vapaa-ajankalastajia palvelevien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan. Tärkeimpiä tavoitteitamme ovat puhtaat vedet ja terveet kalakannat sekä vapaa-ajankalastusta hyvin palvelevan lupajärjestelmän ja rakenteiden kehittäminen.

Esimerkiksi yhtenäislupa voi olla muutakin kuin vain uisteluun tarkoitettu. Siihen voidaan sisällyttää kaikki vapakalastusmuodot, jolloin myös täkyonginta, siianonginta yms. tulisivat luvan piiriin.

Toimintarikasta alkanutta vuotta ja kireitä siimoja pilkkijäille!

Jaana Vetikko