2-2018 Saaliiksi otettu kala on tapettava myös kalastuskilpailuissa

Kala voidaan tappaa esimerkiksi vääntämällä siltä nopeasti niskat nurin. Kuva: Jaana Vetikko

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kehittää vapaa-ajankalataloutta ja kalavesien hoitoa sekä kalastuskulttuuria. Järjestön toimintastrategian (2017-2021) tavoitteena on vahvistaa järjestön edellytyksiä olla suomalaisen vapaa-ajankalastuksen edelläkävijä sekä kasvattaa järjestön jäsenmäärää ja jäsenyyden merkitystä. Läpileikkaavana visiona on muun muassa toimia vastuullisesti ja ottaa huomioon erityisesti kalastukseen liittyvät eettiset kysymykset, mikä koskee myös kalastuskilpailuja.

Muiden eurooppalaisten vapaa-ajankalastausjärjestöjen kanssa järjestömme on sitoutunut Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) julkistamiin vapaa-ajankalastuksen eettisiin sääntöihin. Niiden mukaan saaliiksi otettava kala on tapettava välittömästi. Tarpeettoman kivun ja kärsimyksen tuottaminen kaloille on kielletty myös Suomen eläinsuojelulaissa.

Järjestö on koko toimintansa ajan pyrkinyt ohjaamaan vapaa-ajankalastusta vastuulliseksi. Kalastukseen liittyviä käytäntöjä on kuitenkin parannettava edelleen, mikä koskee sekä saaliin talteenottoa että sen vapauttamista. Talteen otettu kala on aina opetettu tappamaan heti ja verestämään, eikä jättämään tukehtumaan.

Alkuvuodesta hyväksyttiin järjestön uudet kilpailusäännöt. Niiden mukaan jo tulevassa SM-pilkissä kalat edellytetään tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa, ja tätä tullaan myös valvomaan. Kalojen tappaminen tullaan saattamaan voimaan muissakin soveltuvissa SM-kilpailuissa.

Kalastuskilpailut ovat järjestön perinteistä hienoa toimintaa. Niissä kehitetään kalastustaitoja ja siirretään kalastusharrastusta myös nuorille. Aiemmin kalan tappamisesta oli SM-pilkkisäännössä vain suositus. On ymmärrettävää, että uuteen käytäntöön on aluksi vaikea sopeutua. Kilpailujen osallistujamäärä on kuitenkin hiipumassa ja kilpailuja on muutenkin uudistettava. Toimintaan on saatava lisää nuoria, joiden kalastusharrastuksessa ovat vesiympäristön ja kalakantojen tila sekä kalojen arvokas kohtelu yhä tärkeämpiä arvoja.

Markku Marttinen
SVK:n toiminnanjohtaja