2-2019 Vapaa-ajankalastuksen edistäminen saa laajaa kannatusta puolueilta

Toivottavasti jatkossa nähdään useammin myös suomalaisten tähtihetkiä kalastuksen kansainvälisissä kilpailuissa. Kuva: Jaana Vetikko

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön eduskuntapuolueille tekemän kyselyn perusteella puolueilla on laajasti halua edistää vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä parantamalla niin kalavesiä kuin kalakantoja. Lisäksi SDP ja Keskusta haluavat kehittää vapaa-ajankalastusta ja kalastusmatkailua.

Lähes kaikki puolueet kannattavat vesilain tarkistamista kalatalousvelvoitteen määräämiseksi vanhoihin vesivoimalalupiin sekä yleisen edunvalvonnan pysymistä itsenäisenä hallinnon uudistuksissa. Itämeren lohikiintiöissä tieteellistä neuvonantoa pidetään tärkeänä, mutta moni puolue toivoo siihen joustoa. Kalastusjärjestöjen valitusoikeuden kirjaaminen kalastuslakiin jakaa puolueita eniten.

SVK:n puolueille tekemää kyselyä ruoditaan tarkemmin toisaalla tässä lehdessä. On mahtavaa, että suomalaiseen elämänmuotoon, kulttuuriin ja luontosuhteeseen olennaisesti liittyvä vapaa-ajankalastus ja elinvoimaiset kalakannat nauttivat näin laajaa kannatusta maamme puoluekentässä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan pysyvätkö puolueiden esittämät lupaukset myös tulevassa eduskunnassa.

Talven aikana maahamme saatiin perustettua lähes kaikki 118 kalatalousaluetta. Vain parin osalta homma jäi kesken. Kalatalousalueet on tarkoitettu yhteistyöelimiksi, jotka käyttö- ja hoitosuunnitelmiensa kautta ohjaavat vesiään ja kalastusta niillä. Siksi onkin ilahduttavaa, että monilla alueilla etenkin järvi-Suomessa ja osassa rannikkoa on niiden perustavat kokoukset viety läpi hyvässä yhteishengessä ja valittu myös suurimman vesien käyttäjäryhmän eli vapaa-ajankalastajien edustaja hallitukseen.

Valitettavasti kaikilla alueilla ei tilanne ole yhtä hyvä. Erityisen huolestuttava se on itäisellä Suomenlahdella, jossa on vapaa-ajankalastajat jätetty ulos hallituksista. Surullisinta on se, että myös Porvoo-Sipoon kalatalousalueessa vapaa-ajankalastajat jätettiin ulos hallituksesta, vaikka alue on valittu tekemään käyttö- ja hoitosuunnitelman mallia kaikkien rannikon kalatalousalueiden käyttöön. Näin suurimman vesien käyttäjäryhmän vaikutusmahdollisuudet vaimennettiin.

Talven hienoin hetki koettiin helmikuussa Seppo Pönnin voittaessa Suomeen historiallisen kilpaonginnan MM-kullan, jota täydensi Antti Sillanpään hopea MM-morrista. Toivottavasti näitä upeita suorituksia saadaan lisää!

Jaana Vetikko