2-21 Kuntien ranta- ja vesialueita on saatava harrastuskäyttöön

Suomalaiset kunnat ovat usein rakentuneet vesistöjen äärelle. Monet niistä ovat jopa vesistöjen ympäröimiä. Vesistöt ovat tarjonneet liikenneyhteydet, elinkeinon, voimaa ja raaka-ainetta teollisuudelle, joten sijainnin valinta on ollut oivallinen.

Nykyisin ja etenkin näin pandemian riehuessa vesistöt ja rannat ovat enenevässä määrin virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde. Pelkästään kalastusta harrastaa 1,5 miljoonaa suomalaista ja harrastajamäärät ovat olleet selvässä kasvussa viime vuonna.

Vaikka vettä ja rantoja Suomen kunnissa riittää, ei niille pääseminen ole aina itsestään selvää. Rannat ovat usein elinkeinoelämän ja liikenteen käytössä. Lisäksi asuntorakentaminen ja loma-asutus ovat vallanneet leijonan osan kuntien parhaista rannoista. Rannoille ja vesille pääseminen voi, etenkin taajama-alueilla, olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Niin ikään vapaista rannoista voi olla vaikea löytää tietoa.

Kuntakeskusten lähirannat on tämän vuoksi kaavoituksella rauhoitettava rakentamiselta. Olemassa olevia ranta-alueita pitää kehittää kuntalaisten yhteiseen virkistys- ja harrastuskäyttöön. Rannoille on varattava alueita niin kalastamiseen kuin muuhunkin harrastamiseen.

Lähirannoille on varmistettava esteetön kulku. Niiden ja vesistöjen tulee olla myös autottomien ja veneettömien kuntalaisten, ikäihmisten ja nuorten saavutettavissa. Harrastusmahdollisuuksista ja kulkuyhteyksistä tiedottamista on tehostettava.

Oma lukunsa on lisäksi kalakannat ja niiden hyvinvointi. Virtavesien avaaminen vaelluskaloille vahvistaa kalakantoja ja sen myötä kalastusharrastusmahdollisuuksia. Kuusamon Kuusinkijoelta saimme tämän kuun alussa mahtavia uutisia, kun voimalaitostoiminnan lakkauttamisen myötä uhanalaiselle järvitaimenelle vapautuu kutualueita viidenkymmenen kilometrin matkalta. Olisiko vihdoin myös Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purun aika?

Kuntavaalit järjestetään ennemmin tai myöhemmin. Ne ehdokkaat, jotka haluavat kuntalaisten kalastusmahdollisuuksia ja luontaisia kalakantoja edistää, saisivat rohkeasti ja selvästi ottaa nämä teemat esille. Näin meidän harrastajien olisi helpompi valita, kenelle haluamme äänemme antaa.

Jaana Vetikko