3-19 Kaloille saatiin vihdoin suojeluarvot

Suurin suojeluarvo on äärimmäisen uhanalaisella Vuoksen vesistöaluen luonnonvaraisella järvilohella ja pienin jokiravulla. Kuva: Janne Tarkiainen

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti toukokuussa pitkään toivotun ja odotetun asetuksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista. Se liittyy kalastuslain muutokseen, jonka mukaan uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tuomitaan valtiolle menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi otetulla kalalla on lajinsa edustajana.

Uuden menettämisseuraamuksen tavoitteena on tehostaa uhanalaisia ja taantuneita kalalajeja koskevien pyyntimitta-, rauhoitus- ja saaliskiintiösäännösten noudattamista sekä lajien suojelua ja kantojen elpymistä. Aiemmin seuraamukset laittomasta kalastuksesta ovat olleet turhan vähäisiä. Lisäksi esimerkiksi vaelluskalakantojen elinolojen parantamiseen tähdänneet kalliit toimet ovat joissain tapauksissa mitätöityneet salakalastuksen takia.

Asetus koskee lohta, järvilohta, ankeriasta, nahkiaista, taimenta, harjusta, nieriää, jokirapua sekä mereen laskevassa joessa tai purossa olevaa siikaa. Lajit on jaettu suojeluyksiköihin tuoreimman uhanalaisuusarvion sekä kalastusasetuksen perusteella.

Suojeluarvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, kuinka kalliiksi suojeluyksikön korvaaminen uudella tulee. Arvojen määrittely perustuu kunkin yksikön suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan kokoon. Suojeluarvot vaihtelevat 50-7510 euron välillä. Suurin arvo on äärimmäisen uhanalaisella Vuoksen vesistöalueen luonnonvaraisella järvilohella ja pienin jokiravulla.

Annettu asetus on erittäin tervetullut ja välttämätön uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelemiseksi salakalastukselta sekä niiden kantojen elvyttämiseksi. Mielestämme myös kuha olisi pitänyt ottaa siihen mukaan ja sille määritellä arvo. Uhanalaisten kalojen tavoin myös kuhan kalastusta ohjataan kalastusasetuksen alamitalla. Monet todetut kalastusrikkomukset liittyvät kuhaan sen suuren markkina-arvon takia.

Uuden asetuksen myötä kaloista ei kuitenkaan tullut kokonaan rauhoitettuja. Myös uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien kalastus on edelleen sallittua rauhoitusaikojen, pyyntimittojen ja muiden kalastusrajoitusten puitteissa. Jos saaliiksi tulee vahingossa pyyntimittojen vastainen ja/tai rauhoitettu kala, se on välittömästi laskettava takaisin veteen, vaikka se olisi kuollut.

Leppoisia kesäpäiviä ja kireitä siimoja!

Jaana Vetikko