3-2017 Vaelluskalat törmäävät lakeihin

Kalateiden rakentamista pienvoimaloiden yhteyteen vauhditetaan vesilakiin tehdyllä muutosesityksellä. Kuva: Jaana Vetikko

Suomessa säädetään paljon lakeja ja annetaan lupia, joiden valvonta on retuperällä. Viimeksi on selvinnyt ongelmia pienvesivoimaloiden lupiin kuuluvissa kalatalousvelvoitteissa, joihin monissa tapauksissa kuuluu kalatien rakentaminen. Varsinais-Suomen ELY-keskus keräsi tiedot 153 pienvesivoimalasta. Niistä viidelläkymmenellä on velvoite rakentaa kalatie tai antaa siihen mahdollisuus, jotta uhanalaiset vaelluskalat pääsevät liikkumaan vapaasti ja toteuttamaan luontaista elinkiertoaan.

Mitä sitten selvisi? Se, että vaelluskalat törmäävät valvomattomiin lakeihin ja lupiin. Kalateitä on tehty vaelluskaloille vain yhdeksän. Luku on mitätön verrattuna velvoitteiden määrään. Miksi? Ehkä siksi, että viranomaiset ja pienet voimayhtiöt eivät pidä vaelluskaloja tärkeänä osa suomalaista luontoa ja sitä kautta elinvoimaista kalastusmatkailua. Kalateiden rakentaminen ja voimaloiden yläpuolisten vesien kunnostaminen kutualueiksi sopiviksi on suurempi voima kuin pienvesivoimaloiden tuottama energia.

Vaelluskalat törmäävät myös byrokratiaan. Vuoden 2019 alussa aloittavien uusien kalatalousalueiden rajoista on tehty selvitys. Hyvä niin, mutta rajat eivät juuri tue esimerkiksi Suomenlahden ja Saaristomeren alueiden uhanalaisia vaelluskaloja. Esityksessä useat joet, joihin kalat nousevat kudulle, on erotettu omiksi kalatalousalueiksi luonnollisesta elinkierrosta merialueella. Kun vaelluskalajoki ja sen edustan merialue ovat erillisiä kalatalousalueita, myös käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat erillisiä. Tällöin kalastuslain tavoitteiden toteutuminen on enemmän kuin epävarmaa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on ottanut kantaa niin kalateiden rakentamiseen kuin tulevien kalatalousalueiden rajoihinkin. Kalateiden rakentamista pienvoimaloiden yhteyteen vauhditetaan vesilakiin tehdyllä muutosesityksellä. Kalatalousalueiden rajoihin on tehty myös muutosesitys, joka turvaa vaelluskalojen elämää.

Kalatiestrategia ja sen myötä vaelluskalojen luontaisen elinkierron helpottaminen on Juha Sipilän hallituksen yksi kärkihanke. Enää uupuu vain hankkeen rivakka toteuttaminen.

Veli-Matti Saksi