3-2024 Jäsenkokemus on muuttunut ajassa

Jäsenistö on tyytyväinen SVK:n nykyiseen toimintaan. Ja kyllä yhteinen kalastusharrastus luo myös sitä yhteisöllisyyden tunnetta. Kuva: Jaana Vetikko.

Me Suomen Vapaa-ajankalastajat teimme keväällä jäsenkyselyn, johon kutsuimme vastaamaan reilut 8000 sähköpostillista jäsentä. Lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan avoimella verkkolomakkeella. Vastauksia saimme yhteensä 1398 ja vastausprosentiksi tuli 16. Tulosten virhemarginaali suhteutettuna koko jäsenistöömme on 2,6 prosenttia. Tulos antaa siten luotettavan kuvan jäsenten odotuksista ja mielikuvista jäsenyyteen liittyen sekä myös heidän kalastusharrastuksestaan.

Jäsenprofiilimme ja jäsenkyselyn tulokset ovat pysyneet hämmästyttävän samanlaisina edelliseen vuonna 2018 tekemäämme kyselyyn verrattuna. Kokonaisuutena jäsenkokemus on hieman parantunut ja muun muassa jäsenetumme ja viestintämme saavat aiempaa paremmat arviot. Jäsenyytemme perusta sen sijaan on muuttunut edellisestä jäsenkyselystä selvästi kohti henkilökohtaisen hyödyn tavoittelua aiemman kalastuksenharrastajien yhteisöllisyyden sijaan.

Yksilöjäsenyys on vahvistunut. Jäsenyydestä haetaan entistä enemmän hyötyä itselle ja omalle harrastukselle. Tästä kertoo niin jäsenyysmotiivien muutos kuin myös se, että neljännes vastanneista on järjestömme henkilöjäseniä. Merkitystään jäsenyyden syinä ovat kasvattaneet jäsenlehti, toimintamme mielenkiintoisuus, kalastuskilpailut, seuran kalamaja ja kaverit.

Kyselyn tulosten mukaan yhteisöllisyys on silti edelleen tärkeää, mutta se on muuttanut muotoaan. Vapaa-ajankalastajien yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä tuottava kalastusperheemme toteutuu yhä voimakkaammin viestinnän, erityisesti tämän lehtemme, kautta virtuaalisena yhteisönä. Päätoimittajana ja tiedottajana olen tietenkin lehden ja viestinnän vahvistuneesta roolista hyvilläni. Samalla minua huolestuttaa perinteisen yhteisöllisyyden ja sitä kautta mahdollisen talkoohengen vähentyminen.

Kalastuksen vastuullisuus ja eettisyys sekä nuorisotoiminnan edistäminen ovat jäsenkyselymme mukaan tärkeimpiä arvojamme. Myös harrastajien edunvalvontaa pidetään hyvin tärkeänä. Kokonaisuutena jäsenistö on sangen tyytyväinen nykyiseen toimintaamme, eikä jäsenkyselyn palautteessa noussut voimakkaasti esille esimerkiksi uusia toimintamuotoja.
Lisää jäsenkyselyn tuloksista syksyn lehdessämme.

Nyt työntäyteisen kevään jälkeen suuntaamme katseet kohti kesän kalavesiä ja monia kalastustapahtumiamme. Tervetuloa mukaan niin leireille,
teematapahtumiin, kilpailuihin kuin messuille ja markkinoille!

Jaana Vetikko