4-20 Vaelluskalakannat tarvitsevat toimia nyt

Merikosken voimalaitospato on vaelluskalojen ensimmäinen nousueste Oulujokeen. Kuva: Anssi Vainikka.

Heinäkuun lopulla saatiin surullista luettavaa. Viiden kansainvälisen ympäristöjärjestön julkaiseman raportin mukaan maailman vaelluskalakannat ovat romahtaneet 76 prosenttia viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Erityisen paha tilanne on Euroopassa, jossa kannat ovat vähentyneet keskimäärin 93 prosenttia. Suomi ei valitettavasti tee poikkeusta vaelluskalakatoon.

Vaelluskaloja ovat muun muassa lohi, taimen ja ankerias. Vaelluskaloille on tyypillistä, että ne lisääntyvät virtaavissa vesissä, kuten joissa ja puroissa. Sieltä ne siirtyvät mereen tai järveen syönnöstämään ja kasvamaan palaten taas myöhemmin takaisin synnyinvirtaansa lisääntymään.

Vaelluskalakantojen romahdus on ihmisten syytä. Jokiin rakennetut padot ja muut esteet tukkivat kalojen pääsyn niiden lisääntymisalueille. Tilannetta pahentavat ylikalastus, ympäristön saasteet sekä ilmastonmuutos. Ilmaston lämpeneminen voi sekoittaa kalojen vaelluksen ajoitusta, jolloin lisääntyminen ja ruoansaanti häiriintyvät.

Raportin laadinnassa mukana olleen WWF:n mukaan peli ei ole vielä menetetty. Vaelluskalakannat on mahdollista saada nousuun. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä ja vaelluskalakannoille suotuisia päätöksiä. Padot ja muut vaelluskalojen liikkumista estävät rakenteet on purettava tai ohitettava riittävän suurilla ja toimivilla ohitusuomilla. Ennen kaikkea on varmistettava lainsäädännöllä, ettei vaelluskalakantojen ahdinkoa lisätä uusilla vesivoimahankkeilla tai muilla vesiluontoa pilaavilla toimilla.

Suomessa on noin 159 000 jokikilometriä, joista yli 90 prosenttia on jollain tavoin rakennettuja. Työtä siis riittää ja tahtoa tarvitaan. SVK on tässä tärkeässä työssä mielellään mukana vaikuttamalla, ohjaamalla ja osallistumalla.

Jaana Vetikko