5-2015 Räväkkä suojelutyö tuotti Ympäristöavaus -palkinnon

Miika Manninen

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja sen kilpailutoimikunta sekä perhokalastusjaosto puursivat töitä, jotta perhokalastuksen MM-kisat pidettäisiin Iijoella Pudasjärvellä vuonna 2017. Tätä silmällä pitäen jo tämän vuoden SM-kisat kalastettiin Iijoella, joka on aikanaan ollut loistava lohi- ja taimenjoki. Nykyisin padot estävät kalojen nousua, ja sitten on vielä se Kollajan allashanke.

Se pudotti Iijoen ja Pudasjärven kaupungin pelistä. Kaupunginvaltuusto teki päätöksen, joka tukee Kollajan altaan rakentamista. Se on vastoin SVK:n tavoitteita. Allas vaarantaa vakavasti Iijoen tulevaisuutta vaelluskalavesistönä. Niinpä SVK vastasi räväkästi ja vetäytyi MM-kisojen järjestämisestä Pudasjärvellä.

Ratkaisu tuotti keskusjärjestölle Suomen Luonnonsuojeluliiton Ympäristöavaus -palkinnon. Se on merkittävä tunnustus työstä, joka ei tuota hedelmää välittömästi. SVK on tehnyt suojelutyötä jo vuosia. Painopisteenä on kalojen luontaisten lisääntymisedellytysten parantaminen. Siihen liittyy vaatimus kunnollisten kalateiden rakentamisesta voimalapadottuihin jokiin. Suurena tavoitteena on, että Suomessa kalastetaan vain luontaisia, vahvoja kalakantoja.

Perhokalastuksen MM-kisojen suora menetys Pudasjärven kaupungin elinkeinoelämälle matkailutuloina on laskettu noin puoleksi miljoonaksi euroksi. Se on kuitenkin vähäinen summa siihen verraten, mitä tulevaisuudelta oli lupa odottaa. MM-kisoilla oli tarkoitus tuoda potkua alueen kalastusmatkailuun. Ulkomaisten kilpailijoiden toivottiin vievän viestiä hienosta kalavesistöstä eteenpäin, samoin ulkomaisten viestintävälineiden, jotka uutisoivat kisoista.

Tätä taustaa vasten on vaikea ymmärtää Pudasjärven kaupungin päätöstä, joka ei millään muotoa kunnioita luontoa. Toivottavasti Kollaja jää lopulta rakentamatta, sillä Iijoen vesistöalueella on kaikki edellytykset palautua, tosin kovalla työllä, vaelluskalojen yhdeksi suomalaiseksi kehdoksi.

Teksti: Veli-Matti Saksi
Kuva: Miika Manninen