5-2019 Kalojen paluu

Hallitusohjelma sai SVK:laisille hymyn huulille. Kuva: Jaana Vetikko

Syksyn saavuttua on aika kääntää katseet tulevaan. Kalojen ja vapaa-ajankalastuksen osalta tuleva näyttääkin valoisammalta kuin vuosiin, ainakin jos hallitusohjelman kirjauksiin on luottaminen.

Kalastuksesta haetaan nykyään yhä enenevässä määrin elämyksiä ja hyvinvointia. Vapaa-ajankalastus on merkittävässä osassa aktivoimassa ihmisiä liikkumaan luonnossa ja edistämään jaksamista. Laajamittaisesta vesirakentamisesta johtuen entisistä vaelluskalakannoistamme on kuitenkin enää rippeet jäljellä. Niiden palauttaminen toisi merkittävän piristysruiskeen myös kalastusmatkailulle.

Hallitusohjelmassa tämä on otettu hienosti huomioon. Se lupaa muun muassa satsata kalavesien hyvään hoitoon turvaamalla vesistöjen kunnostushankkeiden rahoituksen, jatkaa luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta, purkaa vaellusesteitä, kunnostaa kalojen lisääntymisalueita ja toteuttaa ohitusratkaisuja sekä päivittää vesilain ulottamaan kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin nollavelvoitelaitoksiin.

Niin ikään hallitusohjelma lupaa turvata kestävän vapaa-ajankalastuksen ja jokamiehenoikeudet, toimeenpanna vapaa-ajankalastuksen kehittämisstrategiaa sekä edistää kalastusmatkailun kehittymistä ja monipuolisesti kotimaisten kalalajien hyödyntämistä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa järjesti lokakuun alussa eduskunnan kalapäivän, jossa halusimme kiittää hallitusta hienosta hallitusohjelmasta sekä muistuttaa kansanedustajia konkreettisista toimenpiteistä hallitusohjelman lupausten toteuttamiseksi. Etteivät ne jää vain korulauseiksi paperille.

Mahdollistetaan yhdessä kalojen paluu sekä vapaa-ajankalastuksen pysyminen suosittuna ja terveellisenä luontoharrastuksena.

Jaana Vetikko