6-2018 Maali vuoteen 2030

Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian suuntaviivat asetettiin vuonna 2001 vuoteen 2010. Jo tuolloin todettiin vapaa-ajankalatalouden kehittyneen merkittäväksi kalatalouden osa-alueeksi.

Kehittämisohjelman uudistus käynnistyi vihdoin elokuussa. SVK on vuosikausia aktiivisesti ajanut sen uudistamista. Myös SVK on mukana maa- ja metsätalousministeriön vetämässä ohjausryhmässä. Ohjelman on määrä valmistua nyt vuoden lopussa. Tammikuussa se lähtee laajalle lausuntokierrokselle.

Uuden strategian tulee ohjata hallintoa, tutkimusta, vapaa-ajankalastuksen neuvontaa ja kalatalousalueita vapaa-ajankalatalouden kehittämisessä ja rahoittamisessa. Mukaan pitää saada myös neuvontajärjestöt, joiden erilaiset lainsäädännölliset roolit tunnistetaan ja selkeytetään.

Ensi vuonna aloittavien uusien kalatalousalueiden toiminnan rahoittamisen uudistamiseksi on ministeriössä tehty tuore selvitys. Toimintaan halutaan huomattavasti nykyistä enemmän varoja. Samaan aikaan vesien omistajien viehekalastusrasituksesta saamat korvaukset halutaan pitää ennallaan.

SVK jäisi pahasti alakynteen, mutta siihen emme suostu. Siksi meidän on vaikutettava aktiivisesti ja luotava samalla laaja strateginen näkemys lasten kalastus – ja luontoharrastuksen lisäämiseksi sekä harrastajakunnan kasvattamiseksi.

Suomi soveltaa usein tiukasti EU-direktiivejä. Eduskunnan talousvaliokunta otti tiukasti kantaa EU:n muovidirektiiviin, jonka tavoite on hyvä, mutta se ei saa johtaa kohtuuttomuuksiin. Komissio esittää toimia kymmenelle sen rannoilta eniten löytyvälle kertakäyttöiselle muovituotteelle sekä kadonneille ja hylätyille muovia sisältäville kalastusvälineille.

Pyrkimykset vähentää muovin haittoja ympäristölle ja edistää kiertotaloutta ovat kannatettavia, mutta silti on otettava huomioon jäsenvaltioiden olosuhteet. On ymmärrettävää, että komissio on huolissaan verkkokalastuksen muovijätteestä Välimeren alueella ja haluaa puuttua siihen. Suomelle tärkeän uistinteollisuuden kurittaminen kohtuuttomilla vaatimuksilla ei kuitenkaan ole direktiivin tarkoitus, eikä Suomen etu.

Uistinvalmistajille suunniteltu tuottajavastuu voisi olla kohtuuton ja ajaa toimialan vaikeuksiin. Valiokunta katsoi, että ympäristövaikutuksiltaan vähäiset vapaa-ajankalastukseen tarkoitetut välineet, kuten uistimet, tulee rajata pois soveltamisalasta tai turvata muuten, ettei direktiivistä aiheudu alan toimijoille ympäristövaikutuksen huomioon ottaen kohtuutonta haittaa. Menestyvä uistinteollisuus on Suomen ja suomalaisen vapaa-ajankalastajan etu.

Ville Skinnari
SVK:n puheenjohtaja
Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja