6-2019 Vapaa-ajankalastuksen merkitys on vihdoin tunnistettu

Kuva: Jaana Vetikko

”Lähivuosina vapaa-ajankalastus on suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.” Näin upea tahtotila on esitetty maa- ja metsätalousministeriön päivittämässä vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiassa, joka syksyllä saatiin valmiiksi.

Aloitteen vanhentuneen, vuodelta 2001 olevan strategian päivittämiseksi teki SVK. Strategia valmisteltiin laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa.

Strategia ohjaa vapaa-ajankalastuksen edellytysten kehittämistä kalataloushallinnossa, tutkimuksessa, kalatalousalueilla ja neuvontajärjestöissä. Siinä ei ole esitetty toimenpiteitä, vaan kunkin toimijan odotetaan toteuttavan strategian tahtotilaa ja tavoitteita omassa toiminnassaan. Kalastusharrastuksen edistäminen, viestintä ja neuvonta ovat avainasemassa.

Rinteen hallitusohjelmassa strategiaa luvataan toimeenpanna sekä turvata kestävä vapaa-ajankalastus ja jokamiehenoikeudet. Lisäksi hallitus panostaa kalavesien hyvään hoitoon, edistää luonto- ja ympäristökasvatusta ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä.

Vapaa-ajankalastus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön toimialaan, mutta sillä on voimakkaita kytkentöjä muihin ministeriöihin. Yhteistyötä lisätään jatkossa poikkihallinnollisesti ja kalastusharrastuksen edistämis- ja neuvontatyötä tekevien järjestöjen tehtäviä selkeytetään. Myös tutkimustietoa tuotetaan vapaa-ajankalatalouden sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, mukaan lukien vaikutukset kansanterveyteen.

Luonnonvarakeskuksen mukaan vapaa-ajankalastajia oli Suomessa vuonna 2018 noin 1,5 miljoonaa. Vuosina 2012-2018 määrä on pysynyt vakaana. Näyttää ilmeiseltä, että vapaa-ajankalastus on tulevaisuudessakin olennainen osa suomalaista elämänmuotoa, jota kaupungistumisesta huolimatta ylläpitävät laajat yleiskalastusoikeudet ja kesämökkikulttuuri. Vapaa-ajankalastus tuottaa harrastajilleen ja yhteiskunnalle merkittävää sosiaalista, taloudellista ja kasvatuksellista hyötyä. Kehittämisstrategian toteuttamisen myötä tullee myös vapaa-ajankalastuksen yhteiskunnallinen arvostus kasvamaan.

On itsestään selvää, että SVK maamme suurimpana vapaa-ajankalastajien järjestönä satsaa toiminnassaan voimakkaasti vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian toteuttamiseksi samalla juhlistaen 20-vuotista taivaltaan.

Jaana Vetikko