Taimenen kesänvanhojen poikasten tiheydet Longinojalla, Mustajoella ja Ingarskilanjoella viimeisten 20 vuoden aikana by Luke – Infogram