Suomalaisen Työn Liitto on järjestänyt Osta työtä Suomeen -teemapäivää jo useita vuosia. Tänä vuonna päivää vietetään perjantaina 3. joulukuuta. Päivään voi osallistua herkuttelemalla: suomalaista työtä on helppo tukea esimerkiksi valitsemalla lautaselle kalaa. Pro Kala ry muistuttaa tiedotteessan, että kalan matka vedestä ruokapöytään käy monen ammattilaisen kautta. Kalatalousalalla on yli 1500 yritystä, joista monet toimivat kaupunkien…

Turun ammattikorkeakoulun CleanStormWater –hanke toteuttaa kaksi luontopohjaista hulevesihallintaan liittyvää suodatusrakennetta, toisen Turun Länsikeskukseen ja toisen Liedon Avantiin. CleanStormWater -hankkeen tarkoituksena on edistää hulevesien laadunhallintaa Itämeren maissa. Viemäröintiin perustuva hulevesienhallinta on saavuttamassa kapasiteettinsa äärirajat monissa kaupungeissa, minkä vuoksi kasvavien vesimassojen käsittelyyn etsitään kuumeisesti vaihtoehtoja. Kaupunkirakenteiden jatkuva tiivistyminen ja yleistyvät sään ääri-ilmiöt korostavat entisestään hulevesien hallinnan tärkeyttä…

Jos vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi monella tapaa muutosten vuosi, jatkoi kuluva vuosi muutosten ketjua järjestömme uudistaessa niin toimintaansa kuin toimintatapojaan. Keväällä hyväksyttiin Suomen Vapaa-ajankalastajien uusi toimintastrategia 2022-2026, joka yhdessä juhlavuonna kerättyjen positiivisten kokemusten kautta ohjasi tekemistämme jo nyt. Nuorisotoimintaan vuosi toi uutena muun muassa lajikalastuskilpailun Fisuun Fongaus. Leiritoimintaa uudistettiin järjestämällä Fisuun vaellusleiri sekä syysloman…

Valtio osallistuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman NOUSU-ohjelman voimin Sysmän ja Hartolan Tainionvirrassa sijaitsevan Virtaankosken ennallistamishankkeeseen, jossa vanhan pienvesivoimalan säännöstelypato puretaan ja joki vapautetaan. Virtaankosken Voima Oy, joka omistaa kosken ja siellä sijaitsevat kaksi pienvesivoimalaitosta, siirtyy Hiitolanjoen Voima Oy:n omistukseen vuoden 2022 alussa. Hiitolanjoen Voima Oy:n omistaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, joka parhaillaan ennallistaa Hiitolanjokea Rautjärvellä. Sähköntuotannosta matkailu-,…

Paikallisten mielipiteitä Saimaan maailmanperintöhankkeesta on kartoitettu verkkokyselyllä. Vastaajista noin 80 prosenttia kannatti maailmanperintökohteen hakemista. Maailmanperintöluettelon hakemuksen valmistelu on syksyn aikana edennyt ensimmäiseen esitarkastusvaiheeseen. ”Viime kesänä avoinna olleen kyselyn tuloksena saatiin tärkeää palautetta Saimaan maailmanperintöhankkeesta sekä alueellista tietämystä paikallisilta ihmisiltä. Hanketta pidettiin hyvin merkittävänä ja ajankohtaisena laajan vastaajajoukon kesken”, kertoo puistonhoitaja Matti Hovi Metsähallituksesta. ”Kyselyssä nousi…

Oulun Akionlahdella tehdään mereen johtavaan pohjapatoon kunnostustoimenpide, joka helpottaa kalojen läpipääsyä. Nyt ongelmana on, että veden laskiessa kaloja jää patorakenteisiin kuolemaan. Akionlahdesta mereen johtavien väylien ruoppaus aiheutti aikanaan lahden kuivumista, jolloin väyliin rakennettiin pohjapadot. Kunnostustöissä pohjapadon eteen asennetaan kaksi puunrunkoa, jotka kiinnitetään betonipainoilla rantaan. Puut muodostavat suppilon, jotka ohjaavat kaloja kohti patoaukkoa. Akionlahti on hyvä…

Fortumin ja Oulun Energian Oulujoella toteuttama vaelluskalojen lisääntymisalueselvitys on valmistunut. Selvityksessä tarkasteltiin Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitettiin kalataloudellisten kunnostusesitysten toteutettavuutta tarkastelukohteissa. Selvitys liittyy laajempaan työhön, jossa tähdätään vaelluskalakantojen ja kalojen luonnonkierron vahvistamiseen Oulujoen vesistössä. Tarkasteltavia kohteita olivat Fortumin osalta Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten ohijuoksutusuomat, Utasen voimalaitoksen ympäristö, Jylhämän vanhat uomat sekä Poikajoki ja…

Ympäristöjärjestö WWF:n ja K-ryhmän viisivuotinen yhteistyö Suomen uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi onnistui yli odotusten. Kummallekin osapuolelle uudenlaisen yhteistyön aikana virtavesistä avattiin lähes 30 estettä, jotka aiemmin pysäyttivät uhanalaisten vaelluskalojen matkan lisääntymisalueille. Kaloille vapautui 100 kilometriä esteetöntä elinympäristöä. WWF ja K-ryhmä järjestivät vuosina 2017-2021 yhteensä 35 talkoot vaelluskalojen pelastamiseksi. Talkoisiin osallistui yli 1000 vapaaehtoista sekä yli 70…

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän kehittämään Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä. Evosta halutaan mallialue, josta muut valtion retkeilyalueet voivat ottaa jatkossa oppia. Myös alueen kunnat ja paikalliset toimijat osallistuvat kehittämistyöhön. Työryhmän tehtävänä on toimeenpanna Evolle viime vuonna vahvistettua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa niin, että kehitystyössä otetaan korostetusti huomioon Natura-verkostoon kuuluvat alueet sekä…

Noin vuoden kestänyt lohikalojen vaelluspoikasten eli smolttien alasvaellusväylän rakennusurakka on valmistunut Iijoen ylimmällä voimalaitoksella, Haapakoskella. Hanke on merkittävä, sillä kyseessä on Suomen ensimmäinen lohikalojen alasvaellusväylä. Väylän yhteyteen rakennettiin myös kalojen kiinniottolaitteisto. Rakenteen lopulliset kustannukset ovat noin 1,75 miljoonaa euroa. ”Hanke on hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä, jolla on saatu aikaan konkreettisia toimenpiteitä Iijoella. Väylän valmistuminen on…