Millaisia pohjaeläimiä järvien syvänteissä ja jokien koskissa elää? Voiko lajiston perusteella tehdä johtopäätöksiä vesistön tilasta? Miten pohjaeläimiä tutkitaan, ja mikä on juovaharjakas? Uusi raportti avaa Uudenmaan jokien ja järvien pohjaeläinlajiston saloja. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvitti pohjaeläinlajistoa 16 järvellä ja yhdeksällä joella vuosina 2016-2018. Mukana selvityksessä olivat mm. Karkkilan Pyhäjärvi, Mäntsälän Sahajärvi, Virmajoki Lapinjärvellä…

Tutkimuksissa kalanmaksan ravitsemuksellinen sisältö osoittautui erinomaiseksi. Kalanmaksan hyötykäyttömahdollisuuksia selvitettiin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Maksaa vaivan -hankkeessa. Aiemmin täysin hyödyntämättä jääneet viljellyn siian ja kirjolohen maksat soveltuvat hyvin käytettäväksi niin joukkoruokailussa kuin ravintoloissa monin tavoin. Kalanmaksan käyttö elintarvikkeena on ympäristöystävällistä ja voi lisätä kalanviljelyn tuottavuutta. Käyttö myös luo uutta terveellistä ruokakulttuuria. Ravitsemuksellisesti erinomaista raaka-ainetta…

”Lähivuosina vapaa-ajankalastus on suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.” Näin upea tahtotila on esitetty maa- ja metsätalousministeriön päivittämässä vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiassa, joka syksyllä saatiin valmiiksi. Aloitteen vanhentuneen, vuodelta 2001 olevan strategian päivittämiseksi teki SVK. Strategia valmisteltiin laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Strategia ohjaa vapaa-ajankalastuksen edellytysten kehittämistä kalataloushallinnossa, tutkimuksessa, kalatalousalueilla ja…

Itämereen laskevien Suomen jokien kuljettaman hiilen määrä on kohonnut reilusti viimeisten vuosikymmenien aikana, ilmenee Helsingin yliopiston, Aarhusin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisestä tutkimuksesta. Tutkijat selvittivät hiilen määrän muutoksen 25 vuotta kattavasta 30 joen vedenlaatuseuranta-aineistosta, jonka perusteella hiiltä virtaa Itämereen Suomen jokien kuljettamana nykyisin 280 000 tonnia vuodessa enemmän kuin 1990-luvun alussa. Jo aiemmin on saatu…

Vuosittaiseksi metsistä ja soilta tulevaksi typen kokonaiskuormitukseksi arvioidaan 44 600 tonnia ja fosforin kokonaiskuormitukseksi 1760 tonnia. Metsätalouden osuus kuormituksesta on typen osalta 16 % (7300 tonnia/vuosi) ja fosforista 25 % (440 tonnia/vuosi). Nämä MetsäVesi-hankkeessa tehdyt arviot ovat Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistiedotteen mukaan suurempia kuin hallinnossa ja raportoinneissa aiemmin käytetyt vuosiarviot 3250 tonnia typpeä ja…

Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittänyt uuden vedenkäsittelyn konseptin kalan kiertovesikasvatukseen. Menetelmän avulla osa vedestä käsitellään edullisesti kasvatushallin ulkopuolella luonnollisia veden puhdistusprosesseja hyödyntäen. Luken tiedotteen mukaan menetelmää kokeillaan paraikaa Laukaan kalanviljelylaitoksen pilottimittakaavan laitteistolla. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää menetelmää tuotannon lisäämiseksi ja tehdä uudesta tekniikasta vientituotteen kasvaville kiertovesikasvatuksen markkinoille. ”Luonnonvarakeskuksen panostukset kannattavan ja kestävän kiertovesikasvatuksen…

Kuusamon Uistin on tuonut markkinoille Puukala-vaapustaan 600 kappaleen erikoiserän, jolla juhlistetaan tämän maineikkaan haukivieheen 50-vuotispäivää. Kun tavallinen Puukala on työstetty punahongasta, juhlamalli on valmistettu visakoivusta. Sen leukalappu ja koukut ovat kullattuja. Toimitusjohtaja Kimmo Korpua muistuttaa, että Kuusamon Uistin aloitti tuotantonsa vuonna 1967 balsavaapuista, vaikka se nykyisin tunnetaankin erityisesti metalliuistimistaan. ”Punahongasta valmistettu Puukala tuli sitten kuvioihin…

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti kelluntahaalareita. Kelluntahaalareiden turvallisuudessa ei havaittu puutteita, mutta kaikkien testattujen haalareiden merkinnöistä ja käyttöohjeista löydettiin korjattavaa. Tukes kehottaa yrityksiä kiinnittämään tarkempaa huomiota kelluntahaalareiden ja muiden henkilönsuojainten merkintöihin ja käyttöohjeisiin, jotta kuluttajat saavat tarvittavat tiedot tuotteen turvallista käyttöä varten. Työterveyslaitoksella teetetyssä arvioinnissa kaikkien tutkittujen tuotteiden merkinnöissä tai käyttöohjeissa todettiin eriasteisia puutteita. Yhden…

Mitä saadaan, kun yhdistetään täkyonginta ja vetouistelu? Kyllä! Tuloksena on kohouistelu. Se on tehokas keino löytää ja saada suuria haukia. Kohouistelu tarkoittaa täkyongintaa liikkuvasta veneestä. Lajista käytetään usein myös sen länsinaapurista lainattua nimeä flötestrolling. Ruotsissa se on suosittu kalastusmuoto, mutta jostain syystä lajin harrastaminen on meillä melko vähäistä. Suomessa kohouistelua harrastavat lähinnä tietyt hauen täkyongintaan…

Kalojen ylisiirtolaite Oulujoella on houkutellut satoja taimenia ja lohia loppukesän ja syksyn aikana, Fortumilta kerrotaan. Muhoksella, Montan voimalaitoksella sijaitsevaan laitteeseen nousi 13.8.–16.10. yli 200 lohta ja lähes 300 taimenta. Kehitystyön aikana on voitu todeta, että vaelluskala etsii aktiivisesti ulospääsytietä kaikenlaisista pyydyksistä. Yleensä se myös löytää toimivan keinon pakenemiseen. Näin on käynyt viime ja tänä vuonna…