Haitallisesta vieraslajikalasta rohmutokosta (Perccottus glenii) on tehty ensimmäinen havainto Suomesta. Rohmutokkoja löydettiin kesän lopulla Varsinais-Suomesta lammesta, johon se on päätynyt ihmisen levittämänä. Rohmutokko ei ole vaaraksi ihmiselle, mutta se uhkaa alkuperäistä vesilajistoamme. Laji on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:ssa, ja sen leviäminen on estettävä. Elää erityisesti pienvesissä Rohmutokko on kotoisin Koillis-Kiinan, Korean niemimaan pohjoisilta ja…

Vuonna 2017 voimaan tullut uudistettu lohiasetus avasi päätoimisille kaupallisille kalastajille mahdollisuuden kalastaa lohta rajoitetusti yhdellä rysällä alkukesän aikana Pohjanlahdella Suomen rannikolla. Tämä on aikaistanut lohen rannikkokalastuksen vuosittaista aloitusta 1–2 viikolla aiemmasta. ”Luonnonvarakeskuksen (Luke) väliarvion mukaan uudistettu asetus on hieman lisännyt aikaisin kudulle vaeltaviin lohiin kohdistuvaa kalastuskuolevuutta. Pohjanlahden luonnonlohikantojemme tila on kuitenkin pysynyt hyvänä”, kertoo tutkija…

Tornionjoen sivujokien tilaa parannetaan uudessa EU:n rahoittamassa hankkeessa Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin. Norrbottenin läänin läänihallitus koordinoi hanketta, joka käynnistyy maaliskuussa 2023 ja kestää seitsemän vuotta. Suomen puolella koordinoinnista vastaa Suomen metsäkeskus. EU:n Life-ympäristörahasto on myöntänyt varoja metsätalouden vaikutuksesta heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen Tornionjokilaakson valuma-alueelle, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke) nettisivuillaan. Luken uutisen mukaan hankkeessa ennallistetaan ojitettuja…

Uudessa sitoumuksessaan Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa Baltic Sea Acton Groupille (BSAG) asiantuntijaosaamistaan uusien merellisten suojelukohteiden tunnistamisessa ja suojeluun liittyvien rajoitusten suunnittelussa. Lisäksi merellisiin kunnostus- ja ennallistamiskohteisiin liittyvää, yksityisille maanomistajille suunnattua viestintää pohditaan yhdessä. Metsähallituksen uusi, vuoden 2025 loppuun jatkuva sitoumus linkittyy tiiviisti BSAG:n tekemään meriluonnon monimuotoisuuden suojelutyöhön. BSAG keskittyy etenkin yksityisten vesialueiden suojelun lisäämiseen, sillä yksityisessä…

Teksti ja kuvat: Janne Rautanen Tampereen Naistenlahden satama toimi kisapaikkana lauantaina 17.9. mitellyissä SM-laituripilkeissä. Hämeen vapaa-ajankalastajat olivat saaneet juuri riittävän määrän kisapaikkoja 349 kisaan osallistuneelle kalastajalle. Naistenlahden sataman laiturit ovat tunnetusti tasaisia kilpailijoille eikä kisapaikan arvonnalla ole niin suurta merkitystä kuin joissain muissa kisapaikoissa. Paikkojen tasaisuus saikin kilpailijoilta kiitosta. Sää lauantaina oli todella vaihteleva. Sadekuuroja,…

Kalastuksen säätelyssä ja kalakantojen hoidossa tarvitaan tarkkaa tietoa etenkin uhanalaisista, heikentyneistä ja laajan elinkierron omaavista lajeista. Tätä tietoa ei tällä hetkellä saada riittävästi. Kalastuslakia esitetään muutettavaksi siten, että vapaa-ajankalastajille tulisi saaliin ilmoitusvelvollisuus tiettyjen harvoin saaliiksi saatujen lajien osalta. Kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja…

Ruotsalais-suomalaisessa EMRA-hankkeessa on kartoitettu Kemijoen sivuvesien tilaa ja kunnostustarvetta sekä tehty taimenen ja harjuksen perimätutkimusta. EMRA-hankkeen osana Lapin ELY-keskus ja Metsähallitus ovat inventoineet Rovaniemeltä alavirtaan useita Kemijoen sivuvesiä ja niihin liittyviä valuma-alueen ongelmakohtia, kuten metsäojituksia ja vaellusesteitä. Inventoituja tierumpuja ja siltoja oli lukuisia, ja noin kolmasosa oli jonkinasteisia vaellusesteitä. Inventointien keskeinen tulos on, että Kemijoen…

Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan kaivostoiminta matalilla merialueilla on ristiriidassa kansainvälisten suojelu- ja kestävyystavoitteiden kanssa, ja tuo mukanaan suuret ympäristöriskit. Merellistä kaivosteollisuutta on ehdotettu kestäväksi vaihtoehdoksi, jonka ympäristövaikutukset ja louhinnan kustannukset jäisivät perinteistä kaivostoimintaa pienemmiksi. ”Merellisten mineraalien metallipitoisuus on myös usein korkea, minkä johdosta kaivosteollisuus tähyää nyt merelle”, toteaa tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkijatohtori Laura Kaikkonen Helsingin yliopiston…

Harjunpäänjoen koskialueisiin kohdistunut kunnostushanke valmistui noin kahden kuukauden tehokkaan urakoinnin tuloksena elokuun lopussa jatkona kesäkuun alussa valmistuneeseen Leineperin padon kalatieurakkaan. Pääosin Ulvilan kaupungin alueelle sijoittuva ja Porin kaupungin alueella Kokemäenjokeen laskeva Harjunpäänjoki, jonka kokonaispituus on 34 kilometriä ja putouskorkeus yhteensä 44 metriä, on kalataloudellinen helmi, jossa veden laatukin on kunnossa. Se on selvästi merkittävin Kokemäenjoen…

Lajikalastuksen Suomen mestaruus vaati tänä vuonna 13 lajia siiman päähän. Siinä onnistui vain heinolalainen Miika Kovanen. Lajikalastuksen SM-kisa käytiin sunnuntaina Helsingin Vuosaaressa. Lajikalastuksessa paremmuutta ei ratkota painavimmalla saalispussilla, vaan kalastajat tavoittelevat mahdollisimman monta eri lajia kahdeksan tunnin kilpailuaikana. Kymppikiloinen hauki on siis aivan samanarvoinen lajipiste kuin nuppineulaa lyhyempi liejutokko. Tänä vuonna uutena kilpailualueena olivat Vuosaaren…