Vastaukset itseä askarruttaviin kysymyksiin on helppo tarkistaa Usein kysyttyä ympäristöstä –palvelusta, josta löytyy nyt kattava nippu kysymyksiä ja vastauksia jokaisenoikeuksista. Tietokokonaisuus jokaisenoikeuksista auttaa kaikkia luonnossa liikkujia toimimaan oikeutensa ja velvollisuutensa tuntien. Palvelu tarjoaa yli 100 kysymys-vastausparia jokaisenoikeuksista suomeksi ja ruotsiksi. Kysymykset ja vastaukset on jaettu aihealueittain ja vastauksia voi etsiä myös hakutoiminnon avulla. Jokaisenoikeuksilla tarkoitetaan…

Suomen meritaimenkannoissa on suurta vaihtelua eri jokien välillä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) syksyn 2023 seurantojen perusteella suurimmat poikastiheydet ovat Suomenlahden joissa. Vaellusesteiden poistot, virtavesien kunnostukset, kalastusrajoitukset ja luonnontaimenen rauhoitus ovat parantaneet usean Suomen rannikkojoen meritaimenkannan tilaa. ”Parhaiten myönteinen kehitys näkyy Suomenlahden pienissä puroissa ja Isojoella. Perämereen laskevissa joissa meritaimenkannat eivät ole vahvistuneet yhtä selkeästi, kertoo Luken erityisasiantuntija…

Metsähallituksen johtamat apukinoskolaukset saimaannorpan pesinnän turvaamiseksi on saatu valmiiksi Saimaalla, ja urakan päätteeksi WWF on julistanut pesimärauhan. 30 vuoden jälkeen julistus sai uuden muodon, kun kirjailija Henriikka Tavi uudisti tekstin. Erittäin uhanalaisen saimaannorpan pesimäaika koittaa helmi-maaliskuussa, jolloin kuutti syntyy emon lumikinokseen kaivamaan pesään. Ihmisen aiheuttama häiriö voi kuitenkin uhata kuutin selviytymistä. Jotta Saimaan rantakinokset muistettaisiin…

Suuri osa Nuaskylän osakaskunnan 4700 hehtaarin vesialueista sijaitsee säännöstelyn piirissä ja alueella on myös muuta teollista toimintaa, joten alueelle on määrätty merkittävät kalakantojen- ja vesistönhoitovelvoitteet. Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat Kainuun maakunnassa Sotkamon kunnan alueella. Hoitovelvoitteiden lisäksi osakaskunnalla on oma luonnonravintolammikko, josta se saa vuokratuloja. Edellä mainittujen velvoitteiden ja tulonlähteiden ansiosta osakaskunta koki, että sillä on ainutlaatuinen…

Valtakunnallinen Nousu-ohjelma on saanut jatkorahoitusta vuosille 2024–2027, millä on suuri merkitys virtavesistä riippuvaisten vaelluskalakantojen hoitotyölle. Vuosina 2020–2023 Nousu-ohjelman puitteissa toteutettiin laajasti Nousu-hankkeita Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella. ELY-keskus rahoitti ensimmäisen kauden aikana yhteensä 17 hanketta. Valtakunnallisen Nousu-ohjelman merkitys vaelluskalojen tilaa parantavana ohjelmana on tunnistettu, kun uusi hallitus joulukuussa 2023 myönsi ohjelmalle jatkorahoitusta vuosille 2024–2027. Vaikka rahoitus pienenikin…

Suomen riistakeskus seuraa riistaeläinten esiintymistä ja riistakantojen tilaa erilaisilla keräystavoilla ympäri Suomea. Keskeisenä tiedon tuottajana ovat vapaaehtoiset luonnossa liikkujat, kuten metsästäjät, kalastajat ja muut luonnonystävät. Mielenkiinto vesien ekologiaan yhdistää metsästäjiä ja kalastajia. Nyt riistakeskus tarvitsee tietoa euroopanmajavan ja kanadanmajavan esiintymisestä ja lajien mahdollisesta leviämisestä ja elinalueiden päällekkäisyydestä erityisesti Pohjois-Suomessa. ”Muualta Suomesta majavan levinneisyys on jo…

Ekologiset, biohajoavista materiaaleista valmistetut Häagon käsien-, jalkojen- ja vartalonlämmittimet ovat hyödyllinen lisävaruste pakkaspäivien ulkoiluun. Nordic Trail Oy:n maahantuomat, uudelleen käytettävät lämmittimet ovat myös ekologinen sekä myös taloudellinen valinta vaikkapa pilkkijälle. Esimerkiksi käsiä voi Häagon tuotteilla lämmittää vaikkapa parin tunnin ajan, ja samoja lämmittimiä käyttää uudelleen taas seuraavana päivänä. Näin lämpöä ei mene hukkaan, vaan se…

Talvella moni täkyonkija suuntaa jäälle suuhauet mielessään. Osa täkyonkijoista on kuitenkin innostunut tavoittelemaan täyillään myös ahventa ja kuhaa. Suomen Vapaa-ajan Kalastajien uudesta issuu-julkaisusta löytyy vinkkejä, miten kalastaja voi saada talvisessa täkyonginnassa saaliikseen niin suurkuhia kuin mahtiahvenia. Ohjeita löytyy niin kalapaikan valintaan kuin oikeanlaisiin välineisiin ja niiden virittämiseen. Lisäksi esitellään muun muassa kuhalle ja ahvenelle parhaiten…

Suomessa kalastusvälineille ei vielä ole kierrätysverkostoa eikä keräyspisteitä, vaan ne lajitellaan sekajätteeseen. Pidä Saaristo Siistinä ry järjestää tulevana kesänä Saaristomerellä käytöstä poistettujen vapaa-ajan kalastusverkkojen keräyksen osana EU-rahoitteista Re:Fish-hanketta, kerrotaan yhdistyksen tiedotteessa. Vapaa-ajan kalastukseen liittyy aina riski kalastusvälineen katoamisesta. Varsinkin aloittelevalle kalastajalle uistimen tarttuminen pohjaan voi olla tuttu tilanne, joka päättyy välillä siihen, että uistin ja…

Poikkeusvuodet 2020–2021 näyttävät nostaneen valtion alueiden eränkäynnin suosiota pysyvästi. Viime vuonna Metsähallitukselta hankittiin yhteensä 185 526 metsästys- ja kalastuslupaa. Määrä ylittää edellisvuoden luvat 6 000 kappaleella ja koronavuosia edeltäneen tason 20 000 kappaleella. Erälupien kysyntä olisi monella kohteella vielä kovempaa, mutta metsästystä ja kalastusta rajoitetaan kiintiöillä. Metsästyslupia on ostettu noin 85 000 kappaletta jo neljänä…