Vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin lohien osalta. Helmikuun puolivälissä saatiin hyviä uutisia, kun Saimaalla kiellettiin pinta- ja välivesiverkot useilla kalatalousalueilla vaelluskalojen suojelemiseksi. Samalla alimmat pyyntimitat nousivat. Rajoitukset koskevat myös järvilohen vaellusreittejä. Rajoitukset tulivat voimaan 1. maaliskuuta ja koskevat Heinävedenreitin, Haukiveden, Puumalan ja Mikkeli-Luonterin kalatalousalueen vesiä. Rajoitukset perustuvat kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin ja niistä annettuihin lausuntoihin….

Vuoden vaihtuminen toi muutoksia myös vapaa-ajankalastajille. Valitettavasti järjestömme vastustuksesta huolimatta kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuus laajeni 65-69-vuotiaisiin. Tosin ne, jotka maksuvapauden ehtivät saavuttaa viime vuoden loppuun mennessä eli 1958 ja sitä aiemmin syntyneet, säilyttävät sen. Muutoin maksuvelvollisia ovat kaikki 18-69-vuotiaat kalastaessaan maksua edellyttävillä tavoilla. Toivon todella, ettei muutos vähennä ikäihmisten haluja harrastaa kalastusta. He, kun ovat myös erittäin…

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi lokakuun lopussa uudet vapaa-ajankalastustilastot, joiden mukaan vapaa-ajankalastajien määrä kasvoi viime vuonna 1,8 miljoonaan. Me Vapaa-ajankalastajissa otimme ilolla tiedon vastaan. Vapaa-ajankalastus 2022 -tilaston mukaan suhteellisesti eniten lisääntyi 25–44-vuotiaiden kalastajien määrä, jossa kasvua oli yli 50 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Tilaston mukaan sekä miesten että naisten kalastusharrastus lisääntyi. Miehistä kalasti 43 prosenttia ja naisista…

Parhaillaan vireillä oleva kalastuslain muutos velvoittaisi 65–69-vuotiaat jatkossa maksamaan kalastonhoitomaksun. Järjestömme varoittaa yhdessä Eläkkeensaajien Keskusliiton kanssa muutoksen negatiivisista vaikutuksista ikäihmisten virkistäytymismahdollisuuksiin kalavesillä. Kalatalouden rahoitusta tulee ja voidaan vahvistaa muilla keinoin. Emme me, eivätkä Eläkkeensaajat kannata maksuvelvollisuuden yläikärajan muuttamista. Kiinnitämme huomiota siihen, että samalla kun hallitusohjelmaan on kirjattu liikunnallisen elämäntavan ja liikuntaolosuhteiden edistäminen sekä kotimaisen kalan…

Kesäkuun puolivälissä saatiin maahamme uusi hallitusohjelma. Orpon hallitus on ohjelmassaan varannut kalastuksen edistämiseen kokonaisen osion nimellä Kotimaisen kalan kulutus nousuun. Siitä huolimatta tai ehkä juuri siitä syystä, että syömästämme kalasta lähes puolet on itse pyydettyä, jäävät hallitusohjelman konkreettiset kalastusharrastusta edistävät toimenpiteet hyvin niukoiksi. Yleiset kirjaukset vapaa-ajankalastuksen sekä kalastusmatkailun mahdollisuuksien parantamisesta ovat kuitenkin tärkeitä merkkejä hallituksen…

Kalastuslain tavoitteena on turvata kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. Laki antaa ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle mahdollisuuden asettaa kalastukselle alueellisia kieltoja ja rajoituksia. Kalastusoikeuksien hyödyntämistä ei kuitenkaan saa rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä. Kalastusmahdollisuuksien ja kalavarojen kestävä hyödyntäminen ovat nyt vaarantuneet, kun kalatalousviranomainen on talvesta alkaen alkanut hyväksyä kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin kirjattuja, paikoin…

Kevätauringon lämmittäessä näin maaliskuun lopulla pohjoisessa Suomessa on parhaat pilkkikelit. Moni saattaakin olla matkalla pohjoisen pilkkivesille esimerkiksi pääsiäisen viettoon. Samaan aikaan ainakin Etelä- ja Lounais-Suomessa kalastuksen harrastajien katseet ja kulku suuntautuvat pikkuhiljaa kohti siianongintapaikkoja. Siianonginta(kin) on mitä parhain tapa saada lisättyä omaa hyvinvointiaan niin raittiin ilman, rentoutumisen, sosiaalisen kanssakäymisen kuin liikunnan muodossa. Mitäpä, jos tänä…

Suomen Vapaa-ajankalastajien teemana on tänä vuonna Kalastus maistuu! Teeman myötä haluamme tarjota ideoita ja inspiraatiota, miten tutustua kalastusharrastukseen monipuolisesti ja löytää siitä uusia tapoja sekä oppia käsittelemään saaliskalojaan ja hyödyntämään niitä kotikeittiössä. Kalastus on monipuolinen ja hyödyllinen harrastus, jota voi harrastaa sujuvasti ympäri vuoden. Jokaisena vuodenaikana harrastus muuttaa muotoaan ja tarjoaa erilaisia elämyksiä: uusia tapoja…