Heinäkuun lopulla saatiin surullista luettavaa. Viiden kansainvälisen ympäristöjärjestön julkaiseman raportin mukaan maailman vaelluskalakannat ovat romahtaneet 76 prosenttia viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Erityisen paha tilanne on Euroopassa, jossa kannat ovat vähentyneet keskimäärin 93 prosenttia. Suomi ei valitettavasti tee poikkeusta vaelluskalakatoon. Vaelluskaloja ovat muun muassa lohi, taimen ja ankerias. Vaelluskaloille on tyypillistä, että ne lisääntyvät virtaavissa vesissä,…

Poikkeuksellinen talvi sai peräänsä vielä poikkeuksellisemman kevään. Pikkupirulainen nimeltä koronavirus laittoi maan ja maailman sekaisin. Ihmiset suljettiin pitkälti etätöihin, etäkouluun, karanteeniin ja karanteenin kaltaisiin olosuhteisiin. Rajat suljettiin. Koulut, kirjastot, ravintolat, kulttuuri- ja liikuntapaikat ja monet muut suljettiin. Jopa Uusimaa suljettiin. Tapahtumat peruttiin tai siirrettiin. Yli kymmenen hengen kokoontumiset kiellettiin. Huoli terveydestä oli ja on edelleen…

Kulunut talvi on ollut sääolosuhteiltaan vähintäänkin poikkeuksellinen, ainakin eteläisemmässä Suomessa. Jäätä ei ole ollut nimeksikään, vettä vihmoo alas tämän tästä ja myrskytuuli vinkuu ikkunoissa. Pilkkimiesten ja -naisten hermot ovat olleet koetuksella. Kaipuu rakkaan harrastuksen pariin pilkkijäille on ollut käsin kosketeltavaa. Talven mittaan jouduttiin perumaan mittava määrä pilkkikilpailuja ja muita -tapahtumia jään puutteen vuoksi. Osansa kurimuksesta…

Vuoden ja vuosikymmenen vaihduttua Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on ohittanut teini-iän ja viettää kaksikymppisiään. Juhlavuotena juhlistamme paitsi järjestömme taivalta myös suomalaista vapaa-ajankalastusta, sen tuomaa iloa ja hyvinvointia, puhdasta luontoa ja monipuolisia kalastusmahdollisuuksia laajoine jokamiesoikeuksineen sekä sitä suurta aktiivisten toimijoiden joukkoa, joka vuodesta toiseen vie harrastuksemme ilosanomaa uusille sukupolville ja uusille harrastusta aloittaville. Juhlavuotemme teemoiksi olemme valinneet…

”Lähivuosina vapaa-ajankalastus on suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.” Näin upea tahtotila on esitetty maa- ja metsätalousministeriön päivittämässä vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiassa, joka syksyllä saatiin valmiiksi. Aloitteen vanhentuneen, vuodelta 2001 olevan strategian päivittämiseksi teki SVK. Strategia valmisteltiin laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Strategia ohjaa vapaa-ajankalastuksen edellytysten kehittämistä kalataloushallinnossa, tutkimuksessa, kalatalousalueilla ja…

Syksyn saavuttua on aika kääntää katseet tulevaan. Kalojen ja vapaa-ajankalastuksen osalta tuleva näyttääkin valoisammalta kuin vuosiin, ainakin jos hallitusohjelman kirjauksiin on luottaminen. Kalastuksesta haetaan nykyään yhä enenevässä määrin elämyksiä ja hyvinvointia. Vapaa-ajankalastus on merkittävässä osassa aktivoimassa ihmisiä liikkumaan luonnossa ja edistämään jaksamista. Laajamittaisesta vesirakentamisesta johtuen entisistä vaelluskalakannoistamme on kuitenkin enää rippeet jäljellä. Niiden palauttaminen toisi…

Heinäkuussa kuului Hiitolanjoelta Etelä-Karjalasta upeita uutisia. Suomen ja Venäjän rajan yli virtaavasta joesta puretaan kolme voimalaitosta ja ennallistetaan sen merkittävät Suomen puoleiset kosket. Töiden suunnittelu alkaa jo tänä syksynä. Muutosten myötä maamme ainoa luonnonvaraisesti lisääntyvä ja äärimmäisen uhanalainen Laatokan järvilohi pääsee lähivuosina nousemaan ja lisääntymään koskiin. Laatokan lohen lisäksi jokeen nousee kookkaaksi kasvavaa taimenta. Hiitolanjoen…

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti toukokuussa pitkään toivotun ja odotetun asetuksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista. Se liittyy kalastuslain muutokseen, jonka mukaan uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tuomitaan valtiolle menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi otetulla kalalla on lajinsa edustajana. Uuden menettämisseuraamuksen tavoitteena on tehostaa uhanalaisia ja taantuneita kalalajeja koskevien pyyntimitta-, rauhoitus- ja saaliskiintiösäännösten…

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön eduskuntapuolueille tekemän kyselyn perusteella puolueilla on laajasti halua edistää vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä parantamalla niin kalavesiä kuin kalakantoja. Lisäksi SDP ja Keskusta haluavat kehittää vapaa-ajankalastusta ja kalastusmatkailua. Lähes kaikki puolueet kannattavat vesilain tarkistamista kalatalousvelvoitteen määräämiseksi vanhoihin vesivoimalalupiin sekä yleisen edunvalvonnan pysymistä itsenäisenä hallinnon uudistuksissa. Itämeren lohikiintiöissä tieteellistä neuvonantoa pidetään tärkeänä, mutta moni puolue toivoo…

Kalatalousalueet korvasivat vanhat kalastusalueet kuluvan vuoden alusta. Uuden kalastuslain tavoitteena on vähentää kalastusalueita ja tehostaa kalatalouden kehittämistä isommilla vesistökohtaisilla kalatalousalueilla. Vesialueet tuli jakaa niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin. Kalatalousalueiden tuli muodostua kalataloudellisesti riittävän suurista yhtenäisistä alueista. Niiden rajoja määritettäessä oli erityisesti otettava huomioon vaelluskalojen elinkierto, kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä vesialueiden valuma-alueet. Kalatalousalueita perustetaan…