Hangon kaupungin ja Inkoon kunnan yhteiskuntavastuulliset toimijat päättivät rahoittaa monimuotoista vesillä liikkumista opettavat Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjat ja Aalloille-opetuspelit paikkakuntansa jokaiseen alakouluun. Nyt kaikissa Hangon ja Inkoon suomen- ja ruotsinkielisissä alakoulussa voidaan aloittaa opetussuunnitelmaan kirjattujen vesillä liikkumisen ja vesipelastuksen opettaminen lapsille. ”Tämä on fantastinen juttu Hangon kaupungille, että kaikki meidän lapsemme pääsevät nyt opettelemaan veneilytaitoja ihan…

Perhonjoen Pirttikoskelle aiotaan rakentaa kalatie tai vaihtoehtoisesti luopua kosken vesivoimatoiminnasta kokonaan. Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma on sitoutunut kattamaan puolet lunastussummasta, jos neuvotteluissa päädytään voimalaitoksen lunastamiseen ja kosken ennallistamiseen. ”Pirttikosken vaellusyhteyden palauttaminen avaisi vaelluskaloille pääsyn Perhonjoen ylävirran laajoille koskialueille. Lisäksi Pirttikoskelle saataisiin lohille runsaasti lisääntymis- ja poikasalueita. Muutos toisi uusia kalastus-, virkistys- ja luontomatkailumahdollisuuksia Kaustisille ja…

Lapväärtin-Isojoen vesivisiotyön tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta ja elinkeinoja, sekä osallistaa paikallisia asukkaita ja eri alojen toimijoita yhteisen vesistön hoitoon ja kehittämiseen. Tarkoitus on mahdollistaa yhteisen vision luominen vesistöalueelle. Tähän teemaan liittyen on nyt mahdollisuus käydä katsomassa alueen kirjastoissa kiertävää valokuvanäyttelyä sekä lähteä seikkailemaan alueen vesistöjen äärelle. Kirjastoissa on jo aloitettu kiertävä valokuvanäyttely ”Veden eri…

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Pinja Näkki on väitöstyössään tutkinut kokeellisesti pohjoisella Itämerellä mikromuovien aiheuttamia riskejä merenpohjan eliöille, kuten simpukoille. Jopa neljännes tutkituista liejusimpukoista söi mikromuoveja silloin, kun muovia oli sedimentin pinnalla. Mikromuovin havaittiin aiheuttavan simpukoille stressiä ja soluelinvaurioita. Merten roskaantuminen ja erityisesti mikromuovit ovat herättäneet viime aikoina laajaa huomiota. Suuri osa meriroskasta uppoaa merenpohjaan ja pilkkoutuu…

Kansallispuistojen käyntimäärät tammikuusta heinäkuun loppuun sijoittuvalla ajanjaksolla ovat hiukan korkeammat kuin vuonna 2020, jolloin nähtiin ennätyksellinen koronapiikki. Kansallispuistoissa onkin nähtävillä uusi pysyvä kysyntätaso. Heinäkuun loppuun mennessä Suomen kansallispuistoihin tehtiin noin 2,5 miljoonaa käyntiä. Suurista käyntimääristä on selvitty kiitos kansallispuistojen palvelurakenteisiin ja muiden suosittujen luontokohteisiin ohjatun lisärahoituksen. Tulevaisuudessa on jatkuvan perusrahoituksen oltava kasvavan käyntimäärän mukaisella tasolla….

Metsähallitus ja Viron vastaava organisaatio, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), ovat perustaneet Euroopan ensimmäisen retkeilyalueverkoston. Verkoston tarkoituksena on edistää suomalais-virolaista retkeilyä, ulkoilua ja retkeilyalueisiin perustuvaa matkailua. Uuteen Metsähallituksen verkkosivuilla julkaistuun verkostoon, kuuluu alkuvaiheessa kahdeksan aluetta. Virosta verkostoon kuuluvat: Aegviidu-Korvemaan, Kiidjärve-Koorasten, Nõvan ja Räpinä-Värskan retkeilyalueet. Suomesta verkostoon puolestaan kuuluvat Ruunaan, Kylmäluoman, Oulujärven ja Evon retkeilyalueet. Suomen ja…

Parhaillaan kerätään rahoitusta Kuusamon Myllykosken vesivoimalaitoksen ostoon. Laitos on tarkoitus purkaa, jotta uhanalainen järvitaimen pääsee vaeltamaan vapaasti laajoille virtavesi- ja järvialueille. Elokuun 31. päivä allekirjoitettiin sitova esisopimus ja maksettiin ensimmäinen käsiraha Koskivoima Oy:lle. Hanketta tukee maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma. Voimalatoiminnan päätyttyä vesi ohjataan takaisin tähän asti kuivana olleeseen Piilijokeen, jota pitkin taimenet pääsevät vaeltamaan Kuusingin…

Metsähallitus pääsee aloittamaan Livojoen yläosan kunnostusurakan Posiolla torstaina. Jokeen tuodaan kutusoraa helikopterilla. Ennen lohikalojen kutualueiden kunnostusta tutkijat varmistivat sukeltamalla ja uudella eDNA-tutkimuksella, ettei kohteilla esiinny uhanalaista jokihelmisimpukkaa eli raakkua. Livojoen yläosalla kunnostetaan nyt kolme koskea: Mustakoski, Pitkäkoski ja Niskakoski. Työt kestävät syyskuun puoliväliin asti. Joen alaosissa on kunnostettu jo aiemmin viisi koskea. Helikopteri alkaa tuoda…

Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) järjesti heinäkuun alussa vuorokauden kestäneen kaikille avoimen ONKI24-kilpailun. Kilpailuvesinä toimivat kaikki Suomen onkimiseen ja kelaonkimiseen sallitut vesistöt. Tulokset selvisivät mittalaudalla otettujen ja järjestäjille lähetettyjen saaliskuvien perusteella. Onki24-kilpailussa hyväksyttävinä kilpailukaloina olivat särki, seipi, säyne, suutari, sorva, ruutana ja lahna. Vapaa-ajankalastajat halusi tällä tavoin nostaa esiin särkikalat haasteellisina onkikaloina ja muistuttaa ihmisiä maamme monipuolisista…

Suomen merkittävimmän saaliskalan silakan kanta heikentyi Itämeren pääaltaalla, vaikka se pysyi Suomen lähialueilla runsaana vuonna 2020. Selkämerellä nuoria silakoita oli runsaasti. Kuhakanta on lähtenyt kasvuun vuoden 2014 notkahduksen jälkeen, ilmenee Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreesta raportista. Luonnonvarakeskus on julkaissut kalakantaraportin, johon on koottu tiedot mereisten kalakantojen – silakan, kilohailin, turskan, lohen, meritaimenen siian, kuhan, ahvenen ja hauen…