Suomen ja Norjan neuvottelut Tenojoen kalastusrajoituksista ovat viivästyneet tuoreiden tietojen vuoksi, joiden mukaan Tenon lohikantojen tila on heikentynyt nopeasti muutaman viime vuoden aikana. Kaikuluotaustulosten perusteella Tenoon nousi viime kesänä kutemaan vain reilut 14 000 lohta. Tämä on alle puolet vuoden 2018 lohimäärästä, joka ei sekään ollut kovin korkea. Norjan ja Suomen ministerit neuvottelivat Tenon lohikantojen…

Suomalaiset kunnat ovat usein rakentuneet vesistöjen äärelle. Monet niistä ovat jopa vesistöjen ympäröimiä. Vesistöt ovat tarjonneet liikenneyhteydet, elinkeinon, voimaa ja raaka-ainetta teollisuudelle, joten sijainnin valinta on ollut oivallinen. Nykyisin ja etenkin näin pandemian riehuessa vesistöt ja rannat ovat enenevässä määrin virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde. Pelkästään kalastusta harrastaa 1,5 miljoonaa suomalaista ja harrastajamäärät ovat olleet selvässä…

Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa levitettiin ravinnepäästöjä sitovaa kipsiä lähes 9000 hehtaarin peltoalalle Saaristomeren tilan parantamiseksi vuonna 2020. Myös maatalouden muiden uusien vesiensuojelukeinojen – rakennekalkin ja kuitulietteen – levityskokeilut etenivät. Vesistökunnostusavustuksia haettiin ennätysmäärä. Lisäksi Itämereltä siivottiin kaksi riskihylkyä, kertoo ohjelman tuore vuosiraportti. Kipsin levitys toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen alueen viljelijöiden, viranomaisten, maatalousneuvojien, kipsin toimittajien ja levittäjien kanssa. Uudenlainen yhteistyö…

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut asiantuntija-arvion, miten Suomen rannikon kalalajien kalastuksen säätelyä voitaisiin kehittää. Rannikon kalakantojen tilaa ja säätelyn tehostamistarpeita ja -mahdollisuuksia on tarkasteltu raportissa lajikohtaisesti, kertoo Luke verkkosivuillaan. ”Ehdotetut toimet edistäisivät tietoon perustuvaa kalastuksen säätelyä ja lisäisivät rannikkolajeihin kohdistuvan kalastuksen kestävyyttä”, Luken erikoistutkija Mikko Olin toteaa. Kalastuksessa ja rannikkoympäristön tilassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kalastuksen säätelytarpeisiin….

Ruokavirasto uutisoi nettisivuillaan, että vuoden 2020 lokakuussa Kemijoen suulta pyydetyistä jokiravuista on tutkimuksissa todettu rapuruttotartunta. Tartunnan aiheuttaja on rapuruttotyyppi Pc, jota Suomessa ei ole aiemmin esiintynyt. Rapuruttotyyppejä on Euroopassa havaittu ainakin viittä erilaista, ja ne liittyvät eri rapulajeihin. Suomalaiset rapuruttotapaukset ovat tähän saakka olleet joko täplärapujen kantamaa täpläraputyyppiä Ps1 tai jokiravuissa esiintyvää rapuruttotyyppiä As, jonka…

Tarpeettomiksi käyneitä patoja puretaan kiihtyvällä tahdilla Suomessa ja ympäri maailmaa. Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti aloittaa Kumiankosken kunnostuksen maaliskuussa. Vesilupa hankkeelle saatiin helmikuussa. Tavoitteena on luoda lisääntymispaikka ja vaellusreitti muun muassa uhanalaiselle taimenelle. Samalla Kumiankosken pituus tuplaantuu noin 50 metristä sataan metriin. “Padon purkaminen on nopea, kertaluonteinen ja pysyvä tapa palauttaa tärkeä elinympäristö uhanalaisten vaelluskalojen ja muiden…

PuuMaVesi-hankkeen kenttäkokeissa osoitettiin, että pienpuuaineksesta rakennetuilla uppopuurakenteilla pystytään vähentämään metsätalouden aiheuttamaa rehevöittävää ja liettävää kuormitusta. Puupuhdistamot lisäsivät myös pohjaeläimistön tuotantoa ja monimuotoisuutta. ”Hallittu puuaineksen lisääminen niin ojastoihin, vesiensuojelurakenteisiin, purku-uomiin, pienvesiin kuin rantavyöhykkeillekin voi merkittävästi tehostaa ravinteiden talteenottoa ja ehkäistä vesistöhaittoja”, arvioi SYKEn johtava tutkija Kari-Matti Vuori. ”Samalla elinympäristöjen monimuotoisuus kasvaa, mikä parantaa vesiluontotyyppien ja kalakantojen…

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen miljoonan euron rahoituksesta, joka myönnetään avustuksina yrityksille uusien kalaelintarvikkeiden kehittämiseen. Avustusta voivat hakea kaiken kokoiset ja kaikkien alojen yritykset, jotka haluavat toteuttaa vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käyttöä lisäävän tuotekehityshankkeen. ”Tavoitteena on lisätä vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen ruokakäyttöä ja parantaa kalatalousalan työllisyyttä. Myös ilmasto ja ympäristö hyötyvät, koska kotimaisen kalan hiilijalanjälki on…

Metsähallituksen erävalvonnan vuosi 2020 oli vilkas, kun metsästyksen, kalastuksen ja retkeilyn suosio kasvoi selvästi. Silti rikkeiden määrä laski yli kolmen prosenttiyksikön verran. Erävalvonta teki yli 8 700 tarkastusta, joista 6,6 prosentissa paljastui erilaisia rikkeitä. Luvut selviävät tuoreesta vuoden 2020 erävalvontaraportista, joka kuvaa eränkäynnin luvallisuutta ja laillisuutta valtion alueilla. Ainoastaan maastoliikenteessä paljastuneet rikkeet jatkoivat kasvuaan. Yli 27…

Lasten ja nuorten luontoharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö Luonto-Liiton toiminnanjohtajana on aloittanut Riku Eskelinen. Uudella johtajalla on vahva kokemus ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisusta. Eskelinen on ympäristöpoliittisen vaikuttamisen konkari, jolla on pitkä alan työhistoria mm. Ekokompassin toimitusjohtajana, Suomen luonnonsuojeluliiton kehityspäällikkönä, WWF:llä, sekä ympäristöministerin erityisavustajana. Hän on ollut vaikuttamassa luonnonsuojelun ja ympäristötyön koko kirjoon metsiensuojelusta luontokasvatukseen,…