Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoite on, että vuonna 2027 suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti 2-3 kertaa viikossa. Kalan käytön kasvu lisäisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruokavalion ilmasto- ja ympäristöjalanjälkeä. Maa- ja metsätalousministeriön laadittua edistämisohjelmaa voi kommentoida lausuntopalvelussa 27.11. asti. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma tavoitteena on edistää kotimaisen kalan käyttöä. Hallitusohjelman mukaan ”lisätään…

Matalan kynnyksen retkeily on noussut valtavaan suosioon. Uudessa oppaassa esitellään kaikki maamme 40 kansallispuistoa ja annetaan vinkkejä, kuinka puistojen luonnosta ja tunnelmasta saa eniten irti. Kirjassa on tekstien, kuvien ja karttojen lisäksi tilaa myös omille muistiinpanoille. Kansallispuistojen keräily on hauska ja antoisa harrastus, jota tukemaan on suunniteltu päiväkirjanakin toimiva 176-sivuinen Kansallispuistot Bongarin opas. Kirja kannustaa…

Keväällä käynnistyneessä TurVI-hankkeessa kehitetään menetelmiä turvemaiden metsien ympäristöystävällisempään käyttöön. Hankkeessa kokeillaan eroosiota vähentäviä ojitustekniikoita ja edistetään tehokkaampien vesiensuojelumenetelmien käyttöä, kuten pintavalutusta. Turvemaiden metsäojien kunnostaminen kuormittaa vesistöjä ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Jos ojat kaivetaan kivennäismaahan asti, kiintoaineen eroosio lisääntyy, mikä kasvattaa myös kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin aiheuttamaa kuormitusta. Ojitus myös voimistaa turpeen hajoamista. Sen seurauksena valumavesiin huuhtoutuu ravinteita…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Vuosina 2013–2020 toteuttama tutkimus osoittaa, että äärimmäisen uhanalainen Saimaan järvilohi on saatu lisääntymään luonnossa kunnostetussa Ala-Koitajoessa ja jälkeläisten perinnöllistä monimuotoisuutta on saatu lisättyä. Saimaan järvilohen tärkeimpiin entisiin kutujokiin kuuluvassa Ala-Koitajoessa on parannettu joen virtaamaa lisäämällä veden juoksutusta vuodesta 2013 alkaen. Luke ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut ovat yhteistyössä kunnostaneet sopivaa elinympäristöä järvilohelle rakentamalla…

Etelä-Savon vesistöjen yleisimmiksi ongelmiksi koetaan muun muassa veden sameus, pyydysten limoittuminen ja veden korkeuden vaihtelut. Vesistöjen vedenlaatua halutaan parantaa konkreettisilla toimilla. Tiedot ilmenevät heinä-syyskuussa järjestetyn kaikille avoimen vesistökunnostuskyselyn vastauksista. Vesistöjen tila ja kunnostus kiinnosti laajalti ja ympäri maakuntaa. Etelä-Savon ELY-keskus sai kyselyyn yhteensä 40 vastausta, joista suurin osa tuli Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueelta (9 kpl) ja Puulan…

Vesistökunnostajan karttapalvelu on avattu. Se tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen paikan tietojen tallentamiseen. Karttapalvelusta saa kokonaiskuvan koko Suomen vesistökunnostustoimista ja niiden vaikuttavuudesta. Karttapalvelu löytyy Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) avoimen tietokannan palveluista. SYKE on toiminut karttapalvelun teknisenä toteuttajana. Jokainen alan toimija voi tallentaa palveluun tiedot tekemistään kunnostustoimenpiteistä ja lisätä sinne esimerkiksi kuvia ja raportteja. Myös tietoa vesistökunnostuksien…

Suomen Vapaa-ajankalastajien 20-vuotisjuhlavuosi kääntyi viimeiselle neljännekselleen ja on aika juhlistaa kavereita. Harrastus yhdistää. Vuosien saatossa minulle onkin kertynyt paljon erilaisia kalakavereita. Varhaisin kalastusmuistoni liittyy onkimiseen, kuten varmasti valtaosalla muillakin kalastuksen harrastajilla. Olin alle kouluikäinen ja onkikaverinani oli isäni. Yhdessä sitä napitettiin silmät kiiluen sitä puna-valkoista ”Esson plottakohoa” odottaen edes pientä nykäisyä. Koululaisena parhaaksi kalakaverikseni nousi…

Jyväskylän kaupungin luotsaama rakennussuunnittelu Tourujoen kunnostamiseksi on etenemässä loppusuoralle. Rakennussuunnitelmat valmistuvat loppusyksystä. Hankkeen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioon ottaen. Kunnostuksen suunnitteluun päätettiin ryhtyä Kankaan tehdasalueen ja vuonna 1941 rakennetun vesivoimalaitoksen toiminnan lakattua. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä laajuutensa vuoksi. Suunnitelma elävöittää ympäristöä Tourujoen kunnostus käsittää jokiosuuden kunnostamisen…

Hauen heittokalastuksen evoluutiossa on jälleen kääntynyt uusi sivu. Tätä päivää on etsiä viistoluotaimen avulla haukien lymypaikkoja vesistöjen kätköistä. Suoraan olinpaikan linjalle kohdistetuissa heitoissa voi tärpin lähes haistaa etukäteen. Viistoluotausominaisuudella varustetut kaikuluotaimet ovat yleistyneet nopeaa tahtia. Luotaimen tuottaman piirron tarkkuus on jo sitä luokkaa, että niillä pystyy hahmottamaan kokonaiskuvan pinnanalaisesta maailmasta. Helposti tunnistettavia ovat niin kivikot…

Simpelejärvellä on vapakalastajalle paljon tarjottavaa. Hyviä kalapaikkoja on paljon ja veneen saa laskettua vesille monesta eri paikasta. Saalisvarmuus on vahvojen kuha-, hauki- ja ahvenkantojen ansiosta hyvä ja mökkitarjontaa löytyy ympäri järveä. Hiitolanjoen vesistöalueen keskusjärvi, Simpelejärvi sijaitsee Etelä-Karjalassa pääosin Parikkalan kunnan alueella, mutta hieman myös Rautjärven ja Venäjän puolella. Järvi on jaottunut useampaan osa-alueeseen kapeiden salmien…