Tutkija Ari Saura on vuoden 2021 kalamies. Lounaisrannikolla operoiva Jani Ollikainen sai puolestaan vuoden kalastusoppaan 2021 tittelin. Huomionosoitukset jaettiin lauantaina Kotkan Maretariumissa. Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran kokoama arvovaltainen, kalastusalan toimijoista koostuva raati on valinnut Vuoden kalastusoppaan ja kalamiehen vuodesta 2000 lähtien. Molemmat huomionosoitukset ovat tunnustuspalkintoja merkittävästä työstä suomalaisen kalastuskulttuurin eri saroilla. Ari Saura on tehnyt merkittävän…

Korkealaatuisten ja turvallisten ravinnetuotteiden tuottaminen edellyttää uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa jätevedenpuhdistamoilla ja lietteenkäsittelyssä. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) NORMA-hankkeessa kartoitettiin uusia potentiaalisia ravinteiden talteenottotekniikoita ja kehitettiin niiden arviointia. Tällä hetkellä käytössä olevia yhdyskuntajätevesien käsittelytekniikoita ei ole suunniteltu ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen näkökulmasta. Nykyisin noin 70 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja vain alle kymmenesosa typestä päätyy lietteen…

Iisalmen pilkkijöiden hallinnoimassa kirjolohipilkkipaikassa Iisalmen satamassa oli tänä talvena kuhinaa. Eikä ihme, sillä paikalla kävi reilusti yli kaksituhatta kalastajaa. Kaupunkilaisten kalastusintoa nostatettiin kalastusseuran ja kaupungissa toimivien yrittäjien yhteistyöllä, jossa kaikille Iisalmen kaupungissa asuville sekä Iisalmen pilkkijöiden jäsenille, tarjottiin kirjolohen kalastusmahdollisuus ilmaiseksi. ”Hanke osoittautui niin menestyksekkääksi, että olisi hienoa, jos saataisiin tälle jatkoa myös ensi talvena”,…

Suomen ja Norjan väliset neuvottelut Tenojoen lohenkalastuksesta kalastuskaudella 2021 on saatu päätökseen. Yhteisessä neuvottelutuloksessa esitetään erittäin poikkeuksellista, koko Tenojoen vesistön sekä vuono- ja merialueen käsittävää kieltoa lohenkalastukseen kalastuskaudella 2021. Muiden kalojen pyynti kuitenkin jatkuu ja Tenolle esitetään tätä varten uuden tyyppistä vapakalastuslupaa. Neuvottelutuloksen mukaiset muutokset on tarkoitus panna toimeen kolmella eri valtioneuvoston asetuksella, jotka koskevat…

Pääsiäisenä monet suuntaavat kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin. Lyhytkin ulkoilu luonnossa kannattaa. Se elvyttää ja nostaa mielialaa sekä vähentää stressiä ja monia muita terveyshaittoja. Luontokohteissa on hyvä kuitenkin muistaa myös koronaturvallisuus ja Retkietiketti. Korona-ohjeet ovat jo tuttuja, ja ne koskevat myös luonnossa liikkumista: Pidä riittävä turvaväli muihin retkeilijöihin. Huolehdi käsihygieniasta, ota käsidesi mukaan. Vältä tulentekopaikkojen ruuhkaa…

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastussääntöön liittyvistä poikkeuksista. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1.6.2021 alkaen. Tornionjoella sovellettavat kalastusmääräykset ovat vuoden 2021 kalastuskaudella lähes samat kuin vuonna 2020. Ainut uusi määräys koskee lohenkalastusta kiinteillä pyydyksillä Tornionjoen merialueella. Se edellyttää, että lohenkalastusta koskevan kiellon aikana 11.6.-15.9.2021 saa kalastaa vain sellaisilla kiinteillä pyydyksillä,…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uutisoi nettisivuillaan käyttöön ottamastaan uudesta vaelluskalojen seurantapalvelusta. Sen avulla taimenten vaelluskäyttäytymistä voidaan seurata kahdessa purossa, jotka ovat Vantaanjoen Longinoja ja Hupisaarten purot Oulussa. Vedenalainen seuranta perustuu kalojen PIT-merkintään (Passive Integrated Transponder). Kaloihin asennettava PIT-mikrosiru on samankaltainen kuin käytetään koirilla tai kissoilla. Longinojassa, joka on Vantaanjoen alin sivupuro, on alun perin lisääntynyt meressä vaeltava…

Naskali on jäällä liikkuvan tärkein turvallisuusväline. Valitsimme vertailuun erikoisliikkeiden ja vapaa-ajanosastojen suosituimmat mallit. Parhaat naskalit ovat ne, jotka ovat mukana. Se ei tarkoita, että naskaleissa ei olisi eroja, vaan että talven hukkumistilastoihin päätyvät yleensä ihmiset, joilla naskaleita ei ole lainkaan. Suomen Ladun, Suomen retkiluistelijoiden, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton toteuttamaan naskalitestiin valittiin…

Fortum toteuttaa Oulujoen vesistössä vuoden 2021 aikana padon ohitusratkaisun Leppikosken voimalaitokselle Hyrynsalmen reitille. Käytettävä hydraulinen Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio kalankulun mahdollistamiseksi vaellusesteen yli. Fortumin tavoitteena on järvitaimenen luonnonkierron vahvistaminen Leppikosken vesivoimalaitoksen ympäristössä, joka on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Hyrynsalmen reitin kohteet ovat Oulujoen vesistössä ainoat kalatiestrategiaan kalatalousviranomaisten nimeämät kärkikohteet kalojen vaellusmahdollisuuden palauttamiselle. Jotta kalatiestä on…

Suomen ja Norjan neuvottelut Tenojoen kalastusrajoituksista ovat viivästyneet tuoreiden tietojen vuoksi, joiden mukaan Tenon lohikantojen tila on heikentynyt nopeasti muutaman viime vuoden aikana. Kaikuluotaustulosten perusteella Tenoon nousi viime kesänä kutemaan vain reilut 14 000 lohta. Tämä on alle puolet vuoden 2018 lohimäärästä, joka ei sekään ollut kovin korkea. Norjan ja Suomen ministerit neuvottelivat Tenon lohikantojen…