Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista kuluvalla hallituskaudella. Kunnostustoimiin on varattu ensi vuodelle määrärahaa yhteensä 6 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kalojen luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin jatketaan kansallisen kalatiestrategian pohjalta. Vesilain muutoksella kalatalousvelvoitteet on tarkoitus ulottaa koskemaan myös laitoksia, joilla ei vanhan toimiluvan perusteella ole velvoitetta osallistua hyvityksiin kalakannalle aiheutuneista…

Metsähallituksen Luontopalvelujen meriluonnonsuojelutiimi on julkaissut suosituksen siitä, miten mereiset suojelualueet otetaan huomioon merialuesuunnittelussa. Suositus tukee rannikkokuntien ja -kaupunkien aluesuunnittelijoiden, ELY-keskusten ja muiden paikallisten toimijoiden työtä, jotta Suomen merialueen luontoa pystytään suojelemaan entistä paremmin. Itämeren ainutlaatuista ja herkkää luontoa suojellaan kansallisten ohjelmien, strategioiden ja lainsäädännön lisäksi kansainvälisellä yhteistyöllä. Merialueiden suojelun ja käytön tavoitteet ovat monitahoisia ja…

Uhanalaisten kalojen elämää voi seurata nyt suorassa lähetyksessä WWF:n Luontolivessä. Livekamera sijaitsee Etelä-Karjalassa Hiitolanjoella, jossa elävät Suomen ainoat luonnonvaraiset järvilohet. Järvilohi ja taimen ovat vaelluskaloja, jotka nousevat jokiin ja puroihin kutemaan. Molemmat lajit ovat uhanalaisia, koska jokien patoaminen on estänyt niiden pääsyn lisääntymisalueille. ”Järvilohi ja taimen eivät ole perinteisessä mielessä suloisia lajeja, mutta uskon livelähetyksemme…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uudessa tutkimuksessa on tunnistettu Pohjanlahden merialueella esiintyvät siikakannat ja niiden osuus kaupallisen kalastuksen saaliissa. Tutkimuksen mukaan luonnonlisääntymismahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä siikakantojen geneettisen monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin rannikkoalueen jokien ja merialueen siikakantojen välisiä perinnöllisiä eroja, sukulaisuutta ja geneettisen monimuotoisuuden määrää. Lisäksi tutkimuksessa luotiin menetelmä merialueen siikasaaliiden alkuperän selvittämiseksi myös jatkossa. Aineistona tutkimuksessa oli yli…

Pienten virtavesien ekologisen tilan määrittämiseen on kehitetty uusia menetelmiä, jotka mahdollistavat ensimmäistä kertaa vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset arviot. Tämän ansiosta huonokuntoiset purot ja ongelmalliset valuma-alueet voidaan paikallistaa ja vesiensuojelutoimet kohdentaa kustannustehokkaasti. Samalla voidaan vähentää suurempien vesistöjen kuormitusta ja parantaa uhanalaisten lajien kuten esimerkiksi taimenen elinolosuhteita. Menetelmät on kehitetty osana laajaa Freshabit LIFE IP -hanketta. Vain vähän…

Monimuotoinen meriluonto on elintärkeä niin ravinnon, työpaikkojen, energiansaannin kuin hengitysilmamme turvaamiseksi. Tuore raportti kuitenkin paljastaa vakavia puutteita meriluonnon monimuotoisuuden suojelun toteutumisessa koko EU:n alueella. WWF:n ja Sky Ocean Rescuen raportista selviää, että vaikka 12,4 prosenttia EU:n merialueista on virallisesti suojeltu, vain 1,8 prosentille suojelualueista on tehty hoidon ja käytön suunnitelma. Suomessa viidestä mereisestä kansallispuistosta vain…

Tuore tutkimus vahvistaa tiedon, jonka moni luonnonkaloja kalastava ja syövä on huomannut käytännössä: kalojen kunto ja lihasten koostumus heikentyvät kutuaikana. Kutu on kaloille melkoinen voimainponnistus, ja kalat käyttävät mätiin ja maitiin kasvukaudella kertynyttä energiaansa. Jyväskylän yliopistossa viimeistelty kansainvälinen yhteistyötutkimus osoitti, että siian lihasten omega-3 rasvahappojen pitoisuudet vähenivät alle puoleen kesän kasvukauden lopusta joulukuiseen kutuun mennessä….

Euroopan komission esitykset ensi vuoden Itämeren kalastuskiintiöiksi ovat pääosin tieteellisten neuvonantojen mukaisia, arvioivat ympäristöjärjestöt Suomen luonnonsuojeluliitto, Coalition Clean Baltic ja Fisheries Secretariat. Järjestöt kuitenkin kyseenalaistavat lohen, läntisen silakan ja itäisen turskan esitykset, jotka eivät noudata tieteellisiä neuvoja. ”Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen tieteellisen neuvonannon mukaan EU:n kaupallisen kalastuksen saalis saisi olla 58 900 lohta. Komission…

Näyttelijä Ville Haapasalon perustama suomenkielinen kalastukseen ja luonnossa liikkumiseen keskittyvä videopalvelu Kalastus-tv.fi aloitti toimintansa elokuun lopussa. Tarjolla on alkuun kymmenen ohjelmasarjaa, jotka käsittävät kaikkiaan noin 100 pituudeltaan 26-minuuttista jaksoa. Uutta aineistoa on tarkoitus kuvata jatkuvasti lisää. ”Ohjelmien sisältö koostuu luonnollisesti pitkälti kalastuksesta, mutta kanavan sloganin ”yhteydessä luontoon” mukaisesti niissä tutustutaan luontoon ja siellä harrastettaviin aktiviteetteihin…

Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistämme 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Rehevöityminen on edelleen suurin ongelma. Sisävesien tila ei ole muuttunut merkittävästi vuodesta 2013, joskin paikoin on havaittavissa lievää paranemista. Suomenlahden tila on parantunut, mutta rannikkovesien tila ei ole pääosin saavuttanut hyvää tilaa. Pohjavesien riskit…