Ammattikalastus voi näyttää kannattavalta, mutta pitkän aikavälin tarkastelu osoittaa, että kalastajat tekevät tappiota. Kalastus ei siis ole kestävällä pohjalla, ja kalastajien määrä on vähenemässä, selviää Helsingin yliopistolle tehdystä väitöstutkimuksesta. ”Pitkän aikavälin taloudellinen analyysi ja kirjanpitoanalyysi antavat kalastuksen kannattavuudesta eri tuloksen. Päätöksentekijöiden on tärkeää keskittyä pitkän aikavälin taloudellisen analyysin tuloksiin kalastuksen taloudellisen kestävyyden tukemiseksi”, toteaa väitöstutkija…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) MonoCell-projektissa on onnistuttu tuottamaan yksisoluproteiinia sahanpurusta. Proteiinia ei suunnitella käytettäväksi suoraan ihmisravintona, mutta se on hyödynnettävissä esimerkiksi kalanrehuna. Suomen sahat tuottavat vuosittain 3,3 miljoonaa kuutiometriä sahanpurua. Suuri osa purusta käytetään sellun ja energian tuotantoon, mutta merkittävä määrä jää myös käyttämättä. Sahanpuru on muodostunut monilla sahoilla lähes ongelmajätteeksi. Proteiinimassaa etanolin sijaan MonoCell-hankkeessa kehitetyssä prosessissa…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uudesta raportista selviää, että omistajakorvausten perusteena olevia viehekalastuspäiviä yhdellä vavalla ja vieheellä oli yhteensä 6,3 miljoonaa aikavälillä 1.9.2017-31.8.2018. Tieto perustuu yli 20 000:lle kalastonhoitomaksun maksaneelle suomalaiselle tehtyyn kyselyyn, jossa selvitettiin viehekalastuksen määrää Suomen kalatalousalueilla. Maassamme on 118 kalatalousaluetta, jotka on muodostettu vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen kalastuslakiin liittyvänä uudistuksena. Kalatalousalueiden toiminta on päässyt…

Vuonna 2019 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa runsaat 38 000 harmaahyljettä eli hallia. Näistä Suomen merialueella oli noin 14 200. Perämeren jäillä laskenta-aikaan olleiden norppien määräksi arvioitiin runsaat 12 800 yksilöä. Laskennoissa nähtyjen hallien määrä on pysynyt useita vuosia noin 30 000 yksilössä. Laskentakannan kasvu lähelle 40 000 yksilöä selittyy todellisen kannan kasvun lisäksi myös viime kevään…

Lokakuun lopussa lanseeratulla Kuteva-oluella tuetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) Haukitehdas-hanketta, joka pyrkii vahvistamaan taantuneita haukikantoja erityisesti kunnostettujen lisääntymiskosteikkojen eli ”haukitehtaiden” avulla. Olutta valmistava Sonnisaaren panimo lahjoittaa jokaisesta myydystä Kuteva-litrasta 0,50 euroa hankkeelle. Kuteva on rapsakan kuiva ja hieman rukiinen vahvuudeltaan 5-prosenttinen vaalea lager-olut. Sen kehittänyt panimomestari Timo Kanniainen kertoo, että Kuteva haluttiin saada sopimaan erityisesti…

Metsähallitus on rakentanut täysin uudenlaisen sosiaalisen karttapalvelun, jonka tavoitteena on avata Metsähallituksen paikkatietoa sosiaalisen median ominaisuuksien kera kaikkien metsässä liikkujien käyttöön. Karttapalvelu on parhaillaan testikäytössä Ruunaan ja Evon retkeilyalueilla. “Haluamme tarjota väylän, jossa paikkatietopohjaisesti pääsee osallistumaan alueiden käyttöön, kehitykseen ja toimintaan. Palvelussa käyttäjät voivat antaa palautetta Metsähallitukselle, alueen yrittäjille tai muille harrastajille”, kehityspäällikkö Jere Rauhala…

Purot, lähteet ja muut pienvedet ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna hälyttävän huonossa tilassa. Uusi opas tukee vesien tilasta huolestuneita asukkaita, viranomaisia ja yhdistyksiä käytännön työssä ja taustan ymmärtämisessä. Suojelutyön suunnittelussa on hyvä tuntea pienvesiin liittyvä lainsäädäntö, käsitteet ja määritelmät. Oppaan ohjeet auttavat myös tunnistamaan erilaiset pienvedet maastossa. Pienvesiä ovat purot, lammet, norot, lähteet sekä maankohoamisen seurauksena syntyneet…

Kiiminkijoen alajuoksulla siian lippoaminen on paraikaa kiihkeimmillään. Eikä se ole sitä suinkaan ensimmäistä kertaa, vaan kyseessä on jo 1970-luvun alkupuoliskolta asti jatkunut perinne. Kiiminkijoen alajuoksulla lipotaan siikaa välillä Alakoski-Asemakylä noin vajaan 10 kilometrin matkalla vuosittain. Lippokausi on käynnissä 1.10 -15.11 välisen ajan ELY-keskuksen myöntämän erityisluvan perusteella. Toistaiseksi ELY-keskus on myöntänyt lippoluvan 50 henkilölle vuosittain, ja…

Jigi Cup ry pyrkii järjestämissään kilpailuissa vastuullisuuteen, minkä usein ajatellaan tarkoittavan lähinnä sitä, että kisan aikana saadut kalat kuvataan mittalaudalla, minkä jälkeen ne vapautetaan. Lokakuun alussa Lempäälässä järjestetyssä Crazy Fish -kilpailussa kisavetenä olleeseen Pyhäjärveen pesiytynyt vieraslaji vaati kuitenkin järjestäjiä miettimään vastuullisuutta vielä askelen pidemmälle. Jigi Cupin puheenjohtaja Samuli Rahikainen kertoo, että haluttiin selvittää, miten pitää…

”Kalastusharrastuksen merkitys tunnustetaan myös hallitusohjelmassa. Se on meille suomalaisille tuttu osa luontosuhdetta. Uuden vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteena on, että näin on jatkossakin ja vapaa-ajankalastus kehittyy kestävänä, suosittuna ja arvostettuna luontoharrastuksena”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa valmisteltu uusi vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia julkistettiin maanantaina. Se koostuu kuudesta osatavoitteesta: hyvinvoinnista ja kalastusmahdollisuuksista,…