Irlannista hiljattain saadut tulokset viittaavat siihen, että istutetut lohet tuottavat luonnossa seuraavassa sukupolvessa villejä kaloja vähemmän jälkeläisiä. Istutetut lohet eivät siis pysty korvaamaan villinä syntyneitä kaloja. Helsingin yliopiston ja irlantilaisen Corkin yliopiston tutkijoiden johtama tutkimus Irlannin Burrishoolessa osoittaa, että istutetun lohiyksilön elinaikanaan tuottama jälkeläismäärä on vain noin kolmasosa samassa joessa kutevan villin lohen jälkeläismäärästä. Lisäksi…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusalus Aranda miehistöineen on palannut vuotuiselta Itämerelle suuntautuneelta tutkimusmatkaltaan. Matkan aikana selvitettiin silakka- ja kilohailikantojen tilaa ja levinneisyyttä. Tänä syksynä huomio kiinnittyi Selkämeren alueella kookkaampien silakoiden heikentyneeseen kuntoon, uutisoi Luke verkkosivuillaan. Luonnonvarakeskuksen mukaan silakan kunto on kehittynyt kullakin merialueella osin omaan tahtiinsa. Pääaltaan pohjoisosassa ja osassa Suomenlahtea kilohaili on tiukka ravintokilpailija silakalle. Runsaina…

Alihyödynnettyjä kaloja, kuten silakkaa ja särkeä, syödään nykyään vähän. Parhaiten suomalaisille maistuu tuontikala, vaikka kotimaisuutta arvostetaan. Uudessa kyselytutkimuksessa selvitettiin, miksi kaupunkilaiset valitsevat tai jättävät valitsematta kotimaista villikalaa lautasilleen. Useiden tutkimusten mukaan suomalaiset haluaisivat syödä enemmän kotimaista kalaa. Tämä halu ei kuitenkaan aina realisoidu ostopäätöksissä. Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen tuore kyselytutkimus suomalaisten kuluttajien kalankäytöstä kertoo,…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan vuonna 2018 Tenon kalastusmatkailijat käyttivät kauppatavara- ja palveluhankintoihin Utsjoella noin 2,6 miljoonaa euroa, josta paikallistalouteen jäi 1,6 milj. euroa. Kun lisäksi otetaan huomioon kalastuslupamaksut ja muut tulot sekä kerrannaisvaikutukset, Tenon lohen vaikutus Utsjoen paikallistaloudessa oli yli 4 miljoonaa euroa. ”Matkailijoiden rahankäyttö Utsjoella jakautui puoliksi kauppatavaroihin ja puoliksi palveluihin. Suuret kerrannaisvaikutukset olivat…

WWF:n teettämän kyselytutkimuksen perusteella selkeä enemmistö niin kaikista suomalaisista kuin myös Saimaan alueen asukkaista kannattaa keväisen verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun asti. Saimaannorpan suojelemiseksi säädettäviä kalastusrajoituksia käsitellään parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä. Kantar TNS kartoitti WWF:n toimeksiannosta suomalaisten näkemyksiä saimaannorpan suojelusta. Kyselyyn vastasi 1028 suomalaista, joista 300 asui Saimaan alueella. Kyselyn mukaan yli kaksi kolmasosaa…

Nuoret saapuivat Oulusta asti kunnostamaan Salamajärven kansallispuistossa Perhon ja Kinnulan alueella virtaavaa Koirajokea. Talkoiden tarkoitus oli parantaa uhanalaisen taimenen elinolosuhteita. Kunnostuksella on taimenen lisäksi myönteinen vaikutus joen luontoon laajemminkin. Kunnostajille työ luonnon hyväksi on myös mielekästä yhteistä toimintaa, jossa työn jälkikin näkyy heti. Soraa hiki hatussa ja hymy huulilla lapioimassa oli Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan…

Lapista, Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta löytyi viime kesänä 23 aiemmin tuntematonta erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun esiintymää. Lapin Luttojoesta myös kerättiin raakkuja ja niiden toukkia laitoskasvatukseen tavoitteena palauttaa poikasia myöhemmin takaisin kotivirtaansa. Metsähallituksen Luontopalvelujen sekä Alleco Oy:n asiantuntijat etsivät erittäin uhanalaisen raakun esiintymiä lähes kahdestasadasta pohjoisen joki- ja purokohteesta. Etsintäkohteiksi valittiin todennäköisimmät paikat historiallisten havaintotietojen, yleisövihjeiden…

Juuri käynnistyneen Yhteinen saimaannorppamme -LIFE-projektin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ilmastonmuutoksen, kalastuksen, ihmislähtöisen häiriön sekä kannan pienuuden aiheuttamia ongelmia saimaannorppakannalle. Euroopan unionin rahoittaman projektin budjetti on 7,1 miljoonaa euroa. Projektissa tehdään toimenpiteitä myös Saaristomeren itämerennorppakannan tilanteen parantamiseksi. ”Hienoa, että uusi laaja hanke saimaannorpan elinolojen turvaamiseksi alkaa. Vaikka saimaannorpan puolesta on tehty työtä jo pitkään, lisätoimia…

Kuluvana syksynä on Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteisen verkkouutisen mukaan Perämereen laskevissa joissa jälleen havaittu runsaasti homevaurioisia ja heikkokuntoisia tai kuolleita lohia. On tavallista, että lokakuussa tapahtuvan kudun jälkeen lohia kuolee luontaisesti kuturasitukseen. Nyt havaintoja on kuitenkin tullut erityisen paljon, eikä osa lohista myöskään ole kutenut ennen kuolemaansa. On epäselvää, liittyvätkö syksyn runsaat lohikuolemat viime…

Retkeilystä on tuntunut muodostuvan yhä tärkeämpi voimavara suomalaisille. Sen osoittavat lähiretkeilykohteiden ennen näkemätön suosio ja kansallispuistojen kävijämääräennätykset. Uusi retkeilykirja Kansallispuistot tutuiksi Suomi opastaa ja innostaa lukijansa elämysten äärelle. Suomen kansallispuistot ovat suosittuja retkeilykohteita, jotka houkuttelevat monenlaisia retkeilijöitä luonnon helmaan. Uudessa 336-sivuisessa kirjassa Kansallispuistot tutuiksi Suomi esitellään kaikki maamme kansallispuistot sekä viisi valtion retkeilyaluetta: Evo, Iso-Syöte,…