Saaristomerellä nähdään tänä kesänä jotain aivan uutta, kun Pidä Saaristo Siistinä ry järjestää alueella muovisten vapaa-ajan kalastusvälineiden pilottikeräyksen. Osa keräykseen tuotujen vapaa-ajan kalastusverkkojen materiaaleista analysoidaan, jotta niiden kierrätettävyydestä saataisiin parempi käsitys. Suomessa kalastusvälineille ei vielä ole vakiintunutta kierrätysverkostoa eikä keräyspisteitä, vaan ne lajitellaan sekajätteeseen. Nyt Saaristomerellä on käynnistynyt pilottikeräys, johon kuka tahansa voi tuoda kuivat…

Saimaannorpan pesälaskennoissa havaittiin tänä keväänä yhteensä 83 syntynyttä kuuttia. Havaituista kuuteista joka viides löydettiin kuolleena. Todennäköisesti talven lauhat jaksot ja vedenpinnan lasku ovat romahduttaneet lumikinosten sisällä olevia norpan pesiä liian aikaisin aiheuttaen poikasten kuolleisuutta. Metsähallituksen laajentunut Norppatilanne-palvelu tarjoaa uutta avointa tietoa ihmisvoimin norpalle kolatuista apukinoksista ja karttapalvelun pesätihentymistä. Metsähallitus organisoi saimaannorpan pesälaskennat huhtikuussa ennen jäiden…

Lohi Iijokeen -hankkeessa alkukesä on kiireistä aikaa. Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan satojatuhansia lohikalojen pienpoikasia, siirretään mahdollisimman paljon nousukaloja voimalaitosten yläpuolelle ja smoltteja eli alasvaeltavia lohen ja meritaimenen poikasia laitosten alapuolelle. Lisäksi seurataan kalojen käyttäytymistä Haapakosken alasvaellusväylällä. ”Lohien ja meritaimenien pienpoikasistutukset ajoittuvat touko-kesäkuulle. Istukkaat ovat vastakuoriutuneita, esikesäisiä ja yksivuotiaita. Istutuksien toteuttamisen päävastuu on Metsähallituksella”, kertoo…

Osakaskuntia on yhdistetty viimeisen 10 vuoden aikana Etelä-Savossa enemmän kuin muissa maakunnissa yhteensä ja maakunnan lähes kaikki suuremmat vesistöt ovat suurten, yhdistyneiden osakaskuntien hallinnoimia vesialueita. Etelä-Savoon on muodostunut nopeasti hyvät kalastusmahdollisuudet ja kalastuslupien ostaminen on helpottunut aiemmasta. Osakaskuntien yhdistyminen on jouduttanut sähköisen lupamyynnin kehitystä. Osakaskuntien nettisivuilta kalastuslupien ostaminen on helppoa. Etelä-Savon osakaskuntien ja kalatalousalueiden lupamyynnin…

Kalamaraton on 24 tunnin kalastuskilpailu, jota luonnehditaan Suomen vaativimmaksi. Vuorokauden jatkuvassa koitoksessa 2-3 kalastajan joukkueet tavoittelevat koukkuihinsa mahdollisimman monta eri kalalajia. Ahvenen ja salakan saa varsin helposti siiman päähän, mutta entä kun tavoiteltavana on särmäneula tai liejutokko? Silloin pitää tietää, mistä, mihin aikaan, miten ja millä tätä lajia tavoitellaan. Tämän vuoden voitto tuli Species Fishing…

Lohitalkoot-hanke istuttaa kunnostettuun Tervolan Runkausjokeen lahjoitusvaroin 12 000 Itämeren lohenpoikasta 3. päivä kesäkuuta. Ne lähtevät merivaellukselle muutaman vuoden kuluttua ja palaavat täysikasvuisina kotijokeensa kutemaan. Kemijoen alaosaan on luotu nykyaikaisia ratkaisuja, jotta uhanalaiset vaelluskalat pääsevät patojen ohi. Myös sivujokia ennallistetaan niiden kutu- ja poikasvaiheelle suotuisiksi elinympäristöiksi. Tervolan Runkausjoen kunnostus valmistui vuonna 2021, minkä jälkeen sen vaelluskalakantaa…

Pidä Saaristo Siistinä ry alkaa kartoittaa Pohjanlahden septi- ja pilssivesien imutyhjennyslaitteiden kuntoa ja sijaintia. Samalla selvitetään, tarvitaanko alueelle uusia imutyhjennyslaitteita. Suomessa veneiden käymäläjätteiden laskeminen mereen on ollut kiellettyä vuodesta 2005 alkaen. Lain mukaan satamassa, jossa on vähintään 25 venepaikkaa, pitää olla imutyhjennysmahdollisuus veneille. Nyt Pohjanlahdella alkaa uusi hanke, jonka avulla muodostetaan ajantasainen kuva Pohjanlahden imutyhjennyslaiteverkoston…

Metsähallituksen Luontopalvelut esittää Saaristomerelle useita toimia, jotta alueen suojeltu meriluonto voisi nykyistä paremmin. Ehdotettuja toimia ovat esimerkiksi meriajokkaan ja näkinpartaisten siirtoistutukset ja arvokkaiden hiekkapohjien kulumisen vähentäminen. Tavoitteena on myös lisätä muutamia uusia telttailupaikkoja ja laajentaa vanhoja telttailualueita Saaristomeren retkikohteilla alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Metsähallitus linjaa muutoksista ja tulevasta työstä Saaristomeren hoito- ja käyttösuunnitelmassa, joka julkaistiin kommenteille…

Re:Fish-hanke kerää tänä kesänä vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevia kadonneita haamuverkkoja ja muita kalanpyydyksiä haraamalla ja sukeltamalla. Lisäksi Saaristomerellä järjestetään kampanja, jossa kerätään käytöstä poistettuja pyydyksiä vapaa-ajan kalastajien ja mökkiläisten varastoista. Vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevan roskan vähentäminen on maaliskuussa 2023 alkaneen Re:Fish-hankkeen tavoitteena. Kolmivuotista hanketta rahoittaa Euroopan unionin Interreg Central Baltic -ohjelma. Kadonneet pyydykset ovat ongelma…

Veneiden uusien rakennusmateriaalien korvatessa puun 1960–1970-luvuilla, kasvoi veneiden käyttöikä parista vuosikymmenestä jopa yli sataan vuoteen. Suomessa poistuukin käytöstä Finnboatin arvion mukaan vain reilut tuhat venettä vuosittain. ”Veneiden pitkä käyttöikä on ympäristön kannalta hyvä asia, sillä se säästää sekä raaka-aineita että energiaa. Emme ole vielä nähneet takarajaa lasikuituveneiden käyttöiälle, sillä materiaali alkoi yleistyä toden teolla vasta…