Maankäyttö- ja rakennuslakiin tulisi sisällyttää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesien- ja merenhoitoon liittyviä konkreettisia velvoitteita. Tähän johtopäätökseen päätyy Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) selvitys. Selvityksessä käsitellään luonnon monimuotoisuuden suojelun ja vesien- ja merenhoidon tavoitteiden edistämistä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa. Myös ELY-keskusten valitusoikeuden palauttaminen koskemaan paikallisia suunnitelmia löytyy selvityksen suosituksista. Erilaisilla alueidenkäyttöratkaisuilla on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, jonka…

WWF:n Luontoliven suora lähetys seurasi erittäin uhanalaisten raakkujen eli jokihelmisimpukoiden elämää lähes kolmen kuukauden ajan. Lähetystä katsottiin 135 000 kertaa, ja keskimääräinen katseluaika oli noin viisi minuuttia. Jopa yli 200-vuotiaaksi elävä raakku eli jokihelmisimpukka on Suomen pitkäikäisin eläin. Se oli hyvin runsaslukuinen vielä sata vuotta sitten. Helmestys oli kuitenkin hävittää raakun joistamme. Raakkua uhkaavaan sukupuuttoon…

Valtio osallistuu Nurmeksen Saramojoessa sijaitsevan Louhikosken voimalaitoksen purkuhankkeeseen, jossa vanha pienvesivoimala puretaan ja joki vapautetaan. Purkaminen avaa laajan jokivesistön vaelluskalojen käyttöön, sillä Saramojoessa ei ole muita merkittäviä kalan kulkua haittaavia rakenteita. Joen vapauttamisen mahdollistaa voimalan omistajan Pohjois-Karjalan Sähkön päätös purkaa voimala vastikkeetta ja se, että voimalan purkaminen ei aiheuta yhtiölle pato-, säännöstely- tai muita rasitteita….

Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat 20 prosentilla, kun niitä verrataan viime vuoden ajanjaksoon tammikuun alusta heinäkuun loppuun. Edellä mainitulla ajanjaksolla vuonna 2020 kansallispuistoihin tehtiin 2,4 miljoonaa käyntiä, josta 400 000 on kasvua. Pohjois-Suomessa koronasulku sulki Lapin matkailun maalis-toukokuun väliselle ajalle, mutta sielläkin kesäryntäys on kompensoinut jonkin verran perinteisesti korkean sesongin pudotusta. Metsähallitus uskoo, että iso osa uusista…

Marine Stewardship Council (MSC) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää kestävää kalastusta ja jakaa tietoa. Nyt MSC on ryhtynyt yhteistyöhön pohjoismaisten ravintoloiden kanssa. Tonnikalaviikkojen (eng. Tunaful Weeks) aikana ravintolat jakavat asiakkailleen tietoa kestäväksi sertifioidusta tonnikalasta ja tarjoilevat erikoisannoksia. MSC haluaa muistuttaa, että tonnikalaa voi syödä hyvällä omatunnolla, kunhan se on kestävästi pyydettyä. Liikakalastus saattaa uhanalaiseksi…

Kaksikymppisiään juhliva Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) järjesti elokuun viimeisenä viikonloppuna Suomi onkii -tapahtuman 12 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Nämä perheystävälliset tapahtumat kutsuivat suomalaisia vahvistamaan luontosuhdetta ja juhlistamaan ongintaa yleiskalastusoikeutena. Tapahtumiin saapui SVK 20 vuotta -juhlakoordinaattori Johanna Antilan mukaan ilahduttavan runsaasti perheitä ja nuoria onkijoita viihtymään kalastuksen, kätköetsinnän ja yhdessäolon merkeissä siitäkin huolimatta, että samana viikonloppuna…

Metsähallituksen hallinnoima Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde -hanke käynnistyi syyskuun alussa. Vuoden 2022 loppuun asti kestävän hankkeen päätavoitteita ovat maakunnallisen kalastuslupasivuston kehittäminen sekä yhteistyön lisääminen kalataloudessa, matkailussa ja maaseudun kehittämisessä Etelä-Savon alueella. Etelä-Savon vesialueita omistavia pieniä osakaskuntia on viime vuosina yhdistetty suuriksi ja toimiviksi osakaskunniksi maaseudun kehittämishankkeissa. Nykyään yhdistetyt osakaskunnat ovat yhtenäisiä kalastuslupa-alueita, joiden toiminta,…

Iijoen vaelluskalakantojen vahvistamiseksi on alkusyksyllä käynnistetty uusi hanke. Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022 rakennetaan smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite Haapakoskelle. Lisäksi seurataan ja ylisiirretään merilohia ja -taimenia sekä istutetaan pienpoikasia. Raasakan kalatien rakentamisen käynnistämistä edistetään edelleen. ”Uusi hanke on looginen jatkumo juuri päättyneelle Iijoen vaelluskalakärkihankkeelle. Lohikalojen vaelluspoikasten alasvaelluksen tukeminen on keskeinen osa-alue rakennettujen vesien vaelluskalakantojen elvyttämistä ja Iijoen…

Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) ja Aalto yliopiston koko Suomen kattavan yhteistutkimuksen mukaan vesistöihimme päätyy sulfaattia noin miljoona tonnia vuodessa. Tätä kuormitusta ei ole otettu riittävästi huomioon vesiensuojelussa. Sulfaatti voi muun muassa kiihdyttää järvien rehevöitymistä. Sulfaattia päätyy vesiin fossiilisista polttoaineista, kemikaaleista, maaperästä ja lannoitteista. Kaikilla sulfaattikuormittajilla ei ole velvoitetta seurata päästöjään ja seurantaa tulisikin laajentaa. ”Monet ihmisen…

Vaikka pintavesien kemiallinen tila on juuri valmistuneen arvion mukaan huono koko Suomessa, on vesistöjen käyttö ja järvikalan syönti edelleenkin turvallista, kerrotaan Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa. Tiedotteen mukaan kemiallisen tilan luokittelukriteerit ovat muuttuneet ja tarkentuneet eri vesienhoitokausilla. Ensimmäisellä luokittelukierroksella vuonna 2008 lähes kaikki Suomen pintavedet olivat hyvässä kemiallisessa tilassa. Toisella luokittelukierroksella vuonna 2014 elohopea otettiin mukaan luokitteluun,…