Asetus Saimaan kalastusrajoituksista hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa torstaina. Asetuksella määrätty kalastusrajoitusalue kasvaa 243 neliökilometriä, ja on siis jatkossa 2800 neliökilometriä. Kalastusrajoitusten avulla turvataan saimaannorppakannan kasvu suojelustrategian mukaisesti. Lauantaina 8.5. voimaan astuva asetus on voimassa viisi vuotta. Rajoitukset ulottuvat jatkossa myös mm. Puruveden eteläosiin, Rantasalmen ja Joroisten Haapaselälle, Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle, sekä…

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään mahdollisuuksia poistaa Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitus Itämeren suojelukomission HELCOMin ns. hot spot-listalta. Hallitus teki huhtikuun lopulla päätöksen Saaristomeri-ohjelmasta vuosille 2021–2027 ja ohjelmalle perustettavasta seurantaryhmästä. Saaristomeri on ainutlaatuinen ja sen kuntoon saattaminen on merkittävää paitsi kansallisesti myös koko Itämeren tasolla. Saaristomeri-ohjelman ensimmäinen askel on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima…

WWF Norppalive on taas avattu. Suorassa lähetyksessä voidaan seurata saimaannorppien elämää, kun ne nousevat toukokuussa Saimaan rantakiville vaihtamaan karvansa. Suora lähetys Saimaalta norppien suosimalta rantakiveltä on sulattanut katsojien sydämiä jo viitenä edellisenä keväänä. Lähes 10 miljoonaa katselukertaa kerännyt Norppalive avaa ainutlaatuisen ikkunan keskelle Saimaata, rantakivelle, jossa norpat perinteisesti kuivattelevat turkkiaan ja raaputtelevat talvikarvaansa pois toukokuun…

Asiakkaat voivat jatkossa tarkistaa tonnikalan alkuperätiedot entistä helpommin jo kaupassa, sillä K-ryhmä lisää Pirkka- ja K-Menu-tonnikalasäilykkeisiin niiden alkuperästä ja reitistä kertovat QR-koodit. Ensimmäiset QR-koodilliset tonnikalasäilykkeet ovat jo kaupoissa. Ensimmäisiä QR-koodin kylkeensä saaneita tonnikalasäilykkeitä on Pirkka-teriyakitonnikala. Kaikkiin Pirkka- ja K-Menu-tonnikalatölkkeihin tulee QR-koodit vuoden 2021 aikana sitä mukaa kuin uudet tuote-erät tulevat kauppoihin. QR-koodin avulla asiakas pääsee…

Suomen kalat opettaa tunnistamaan kaikki vesistöjemme vakituiset kalalajit sekä satunnaiset vierailijat. Tietoa havainnollistavat Sakke Yrjölän upeat, yksityiskohtaiset piirrokset, mielenkiintoiset valokuvat ja lajitiedot. Suomen kalat -kirjan laajennetussa laitoksessa on uusia Suomeen levinneitä kalalajeja ja paljon uusia piirroksia, kertoo Kustannusosakeyhtiö Otava tiedotteessaan. Suomen kalat kertoo, kuinka maamme kalalajisto on aikojen saatossa muotoutunut, millaisissa elinympäristöissä eri lajit viihtyvät…

Tänään varmistui, ettei tänä vuonna Tenojoella kalasteta lohta, kun valtioneuvosto päätti, että lohi on rauhoitettu koko Tenojoen vesistön alueella 1.5.–31.12.2021. Syynä poikkeukselliseen rajoitukseen on Tenon lohikantojen nopeasti heikentynyt tila, joka on havaittu seurannassa. Väliaikaista kieltoa maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan tarvitaan, koska rajoitettukin kalastus verottaisi lohikantoja liikaa ja hidastaisi niiden elpymistä merkittävästi. Kielto syntyi Suomen…

Äärimmäisen uhanalainen järvilohi ja erittäin uhanalainen taimen saavat uusia lisääntymisalueita Pohjois-Karjalassa. Metsähallitus kunnostaa Lieksan Ruunaalla kolme koskea yli 100 000 eurolla. Operaatio on osa 1,4 miljoonaa euroa maksavaa virtavesihanketta, johon eduskunta on myöntänyt lisämäärärahan. Ruunaan kosket on Metsähallituksen suosituin kalastuskohde, jonne myydään vuosittain noin 6000 kalastuslupaa. Kalastuksen suosio perustuu kuitenkin pääosin istutettavaan kirjoloheen. Järvilohi ja…

Suomalaiset merentutkimuksen käytössä olevat alukset liikkuvat tänä vuonna ahkerasti Saaristomerellä, kun tutkimuslaitosten yhteinen MAAMERI-hanke selvittää maalta tulevan ravinnekuorman vaikutuksia Saaristomeren tilaan. Yhteistyö vahvistaa rannikkovesien suojelun tietopohjaa, uutisoi Suomen Ympäristökeskus (SYKE) nettisvuillaan. MAAMERI-tutkimushanke tekee tänä vuonna kenttätutkimuksia Saaristomerellä koko kasvukauden ajan, keväästä syksyyn. Maalta tulevan ravinnekuorman kohtaloa selvitetään Saaristomerellä monen aluksen ja monen eri organisaation voimin….

Kuusamon Kuusinkijoella on valmisteilla Kuusinkijoki Kuntoon ry:n alulle laittama hanke vapauttaa taimenen nousu Kuusinkijoella kaikista esteistä yläpuolisille kutualueille. Yhdistyksen tavoitteena on ostaa Koskienergian omistama Myllykosken voimalaitos, tehdä siitä museo ja siirtää vedenjuoksutus voimalaitoksen ohi Piilijoen kautta pääuomalle. Tämä mahdollistaa taimenkannan palautumisen Kuusinkijoen yläosille. Hanke on saanut rahoituksen valtiolta voimalaitoksen ostamista varten maa- ja metsätalousministeriöltä. Tämän…

Ympäristöministeriö pyytää kansalaisilta evästystä kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian laadintaan. Kommentteja voi lähettää 31.5.2021 saakka Otakantaa.fi -palvelussa. Kyselyssä voi tehdä myös omia ehdotuksia strategiatyön tueksi. ”Luonnossa oleilun tärkeys on kirkastunut entisestään koronapandemian aikana. Lähiluonto löytyy ihan kodin läheltä ja tuo virtaa arjen keskellä. Toivon, että mahdollisimman moni innostuu antamaan ehdotuksia virkistysstrategiatyön tueksi. Lähes kaikki suomalaiset virkistäytyvät…