Kapeenkoski Travel Oy jatkaa alueen matkailuyrityksenä ostettuaan liiketoiminnan Kapeenkoski Oy:lta tammikuussa 2020. Yrityksen omistajat Titta ja Jani Himanko kertovat Kapeenkosken toiminnan jatkuvan siitä, mitä aikaisemmat yrittäjät olivat alueen kehityksen eteen tehneet. ”Merkittäviä muutoksia ei ainakaan näin alkuvaiheessa ole luvassa, ainoastaan lupamyynti siirtyy tulevaisuudessa nettiin”, yrittäjä Jani Himanko kertoo. Yrittäjäpariskunnalla on taustalla monipuolista työkokemusta. Titta Himanko…

Ahven on monen kalastajan ykköskala muun muassa runsautensa ansiosta. Raitapaitoja löytää melkein mistä vaan ihan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Avovesiaikana se on hieman mystinen kala, jonka päähänpistoista ei ota aina selvää. Talvisin sitä voidaan pitää jopa oikukkaana ja pilkkijä voi tarvita läjän erilaisia salaisia aseita saaliin varmistamiseen. Yksi näistä on niin kutsuttu värinäpilkki. Vaikkei se…

Puulaan laskevien jokien kalataloudelliset kunnostukset alkavat Etelä-Savossa. Kunnostuksissa ennallistetaan jokien uomia ja lisätään uhanalaisen järvitaimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrää. Tavoitteena on parantaa järvitaimenen liikkumismahdollisuuksia ja turvata lajin lisääntymistä. Olemassa olevat jokirapukannat otetaan huomioon kunnostuksen toteuttamisessa. Kunnostettavat kohteet ovat Vuojakoski, Kokkoniemenkoski, Tiiholankoski, Äkrynkoski, Kolhonkoski, Tamaranjoki ja Korpikoski. Vuojakosken pato muutetaan pohjapadoksi Lisäksi Vuojakosken nykyinen säännöstelypato muutetaan…

Vene 20 Båt -messuilla palkittiin Origin by Ocean Suomen Messusäätiön Pelasta Itämeri -palkinnolla merkittävästä työstä, jota yritys tekee ympäristön ja erityisesti Itämeren hyväksi. Toiminnallaan se osoittaa, että ympäristön pelastaminen voidaan myös kääntää taloudelliseksi voitoksi. Origin by Oceanin visiona on luoda Itämeren levää hyödyntävää liiketoimintaa Suomeen. Vesistössä sinilevä on myrkyllinen ihmiselle ja tuhoaa monen eläin- ja…

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Luonnonvarakeskukselle 0,9 miljoonan euron määrärahan Kalatalouden tieto- ja suunnittelujärjestelmä -hankkeeseen. Tavoitteena on rakentaa vapaa-ajankalastajille helppokäyttöinen sähköinen asiointipalvelu, jonka avulla kerätään keskitetysti laadukasta tietoa kalansaaliista. Oma kala -palvelun avulla saatavat kalastustiedot tulevat tutkimuskäyttöön. Tietoa käytetään kalakantojen kestävän käytön, hoidon ja suojelun suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi. Palvelu tarjoaa tietoa myös kalastajille. ”Laadukkaan…

Saimaannorpan poikaset eli kuutit syntyvät helmi-maaliskuun vaihteessa. Lumi- ja jää ovat äärimmäisen tärkeitä kuuttien selviytymisen kannalta. Etenkin Etelä-Saimaalla lumi- ja jäätilanne on tällä hetkellä surkea. Saimaannorppa synnyttää poikasensa lumikinokseen kaivamaansa pesään. Pesä tarjoaa kuuteille turvaa petoja, kylmyyttä ja häirintää vastaan. Ilman pesän tarjoamaa suojaa jopa puolet kuuteista on vaarassa kuolla. Viime vuosina kuuttien avuksi on…

Kaksikymppisiään tänä vuonna juhliva Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) haastoi suomalaiset madepilkille lauantaina 8. helmikuuta. Ilahduttavasti haaste sai vastakaikua ja useita satoja ”matikan” pyynnistä kiinnostuneita kansalaisia osallistui eri puolilla maata järjestettyihin Suomi madepilkkii -tapahtumiin. Madepilkinnän teemapäivän valtakunnallista päätapahtumaa vietettiin Tyrvännöllä Petäys Resortissa hyvänä madevetenä tunnetun Vanajaveden rannalla. Olosuhteet olivat kalastuksen kannalta mitä mainioimmat, sillä sää oli…

Maalta tuleva ravinteiden ja vaarallisten aineiden kuormitus on laskemassa kaikilla Euroopan merialueilla, mutta kuormituksen aiheuttamat ongelmat eivät toki ole vielä väistyneet. Samoin useimmat kalakannat alkavat toipua Euroopan pohjoisilla merialueilla. Välimerellä ja Mustallamerellä liikakalastus on kuitenkin edelleen suuri ongelma. Nämä asiat selviävät kahdesta uudesta raportista, joita Suomen ympäristökeskuksen merentutkijat ovat olleet tekemässä ensimmäistä kertaa Euroopan mittakaavassa….

Meritaimenkantojen tila on parantunut kalastuksen säätelyn, elinympäristöjen kunnostuksen ja vaellusesteiden poistamisen avulla. Erityisesti Suomenlahdella kehitys on ollut positiivista. Luonnonvarainen meritaimen on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen. Alkuperäistä meritaimenta elää nykyään vain 15 joessa, kerrotaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteessa. Meritaimenen luonnonkantojen tilaa voidaan parantaa ja häviämisuhkaa pienentää alentamalla kalastuskuolevuutta meressä ja jokisuissa. Meritaimenten suojelussa myös kunnostukset, kalatiet, vesiensuojelutoimet…

Turun kaupunki on käynnistänyt suunnittelutyön Halisten kalatien kehittämiseksi yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena on, että kalat pääsevät jatkossa nousemaan itse kalatietä pitkin padon ohi ylävirtaan. Kalatietä on tarkoitus jatkaa ylöspäin nykyisestä vedenottoaukosta ranta-alueen läheisyydessä. Samalla selvitetään myös nahkiaisen nousumahdollisuuden kehittäminen. Tällä hetkellä kalojen pääseminen ylävirtaan vaatii kalatien yläosassa olevan kalahissin käyttöä käsin ja kalojen nostamista…