Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on palkittu Suomen parhaana maisemahankkeena 2018. Kyseessä on upea yhdistelmä Kotkan puistoja, vesistöjä ja arkkitehtuurin parhaita paloja. Palkinnon luovutti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Helsingissä perjantaina 19. lokakuuta. ”Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on ainutlaatuinen kokonaisuus ja hieno käytännön esimerkki kaupungin sitoutumisesta viher- ja virkistysalueiden kehittämiseen. Kotkassa on luotu korkeatasoista kaupunkiympäristöä oivaltavan suunnittelun…

Tuulastuksen harrastajat kokoontuivat 28. ja 29. syyskuuta Hartolan Jääsjärvelle lajin MM- ja SM-kilpailuihin. Kilpailut avattiin perjantaina lajin epävirallisella MM-kisalla ja lauantaina tavoiteltiin Suomen parhaan tuulastajan titteliä. Kisaan maailmanmestaruudesta osallistui 18 venekuntaa ja SM-kilpailuun 10 venekuntaa enemmän. MM-kisassa saatiin saaliiksi mm. reilu 8-kiloinen karppi. Muuten saaliit koostuivat pääasiassa hauista ja lahnoista. Kilpailun järjestelyistä vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit….

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut Iijoen vesivoimalaitoksille lohenpoikasten alasvaellusreittien yleissuunnitelman. Suunnitelma on merkittävä pilotti, jonka perusteella kohti merta vaeltavat lohenpoikaset voidaan ohjata turvallisesti ja nopeasti voimalaitosten ohi. Suunniteltu alasvaellusreitti koostuu kahdesta osasta: yläkanavaan sijoitettavasta ohjausaidasta sekä voimalaitoksen yhteyteen sijoitettavasta alasvaellusväylästä. Vesivoimaloiden yläkanavien ohjausratkaisuksi suositellaan kelluvaa, 2-3 metriä korkeaa ohjausaitaa. Alasvaellusväyliksi on hahmoteltu putkiratkaisuja, joiden alkupäät sijoitettaisiin…

Kuluneen syksyn aikana kävi ilmi, että uusittua kalastuslakia halutaan taas peukaloida, vaikka kalastonhoitomaksua korotettiin viimeksi kuluvan vuoden alusta. Keskeisimpiä muutosesityksiä vapaa-ajankalastajille ovat vapaa-ajankalastuksessa sallitun verkkorajan muuttaminen sekä kalastonhoitomaksun ulottaminen 65 vuotta täyttäneisiin. Kalatalouskentän tunnistamien puutteiden korjaaminen on luonnollisesti tärkeää. Niiden rinnalla ei kuitenkaan ole hyväksyttävää pyrkiä muuttamaan sellaisia säädöksiä, jotka ovat ristiriidassa lain tavoitteiden toteuttamisen…

Suomessa on runsaasti luonnonkalaa, jonka käyttöä voi lisätä turvallisesti. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta, jonka aikana kerättiin ja tutkittiin yli tuhat kalaa Suomen tärkeimmiltä ammattikalastusalueilta yleensä kunkin lajin kalastussesonkina. Näytteistä analysoitiin dioksiinien, PCB-yhdisteiden, PBDE-yhdisteiden, PFAS-yhdisteiden, raskasmetallien ja arseenin pitoisuudet. Tulosten mukaan useimmissa kotimaisissa kaloissa on erittäin vähän ympäristömyrkkyjä. Tällaisia kaloja ovat mm. siika, muikku ja särki…

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu esitys kalastuslain muuttamiseksi. Keskeinen muutosehdotus koskee joidenkin uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien laittomaan pyyntiin liittyvän seuraamusjärjestelmän kehittämistä. Lisäksi halutaan esimerkiksi parantaa Ylä-Lapin asukkaiden kalastusmahdollisuuksia. Kalastuslain rikkomiseen liittyvään seuraamusjärjestelmään esitetään eräiden uhanalaisten ja taantuvien kalalajien osalta lisättäväksi seuraamus, jonka mukaan laittoman pyynnin yhteydessä kalastetun kalan arvo voitaisiin tuomita menetetyksi valtiolle lajinsa edustajana….

Naisten järjestyksessään 25. kilpaonginnan maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin tänä vuonna Puolan Wroclawissa Oder-joella. Joukkuekisan voitto meni Ranskalle ja henkilökohtaisen kisan paras oli Alankomaiden Anja Groot. Suomen joukkue onki sijalle 14. Kyrönjoella ja Kyläsaaressa käytyjen karsintojen perusteella paikan Suomen joukkueeseen lunastivat Heidi Pernu,Tarja Huhtala, Sarianne Snellman, Riitta Isokorpi, Eija Saarela-Mäkynen ja Stina Koivisto. Kapteeniksi valikoitui nuoresta iästään huolimatta…

Syyskuun 23. päivä sarasti aurinkoisena ja 395 toiveikasta laituripilkkijää siristeli kohti Lohjanjärven tummaa vedenpintaa. Tänä vuonna mukaan saatiin sääntöuudistuksen myötä myös joukkuekilpailu, mikä miellyttänee kilpakansan enemmistöä. Perinteikäs SM-laituripilkki käytiin Aurlahdessa viimeksi vuonna 2014 ja sen jälkeen on tapahtunut ilahduttava muutos. Paikalle oli ilmestynyt lisää laituritilaa. Se on hieno asia niin veneilijöille kuin laituripilkkikansallekin. Paikat arvottiin…

EU:n rahoittama CWPharma-projekti tutkii lääkeainejäämiä kuudesta Itämeren alueen jokivesistöstä. Tavoitteena on saada nykyistä tarkempi käsitys Itämereen kulkeutuvien lääkeaineiden päästöistä ja päästölähteistä sekä lääkeaineiden määristä Itämeressä. Suomessa näytteitä on otettu Vantaanjoen vesistöstä. ”Näytteitä on otettu kuudesta jokivesistöstä ja useilta jätevedenpuhdistamoilta Latviassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Virossa. Näytteiden avulla arvioimme lääkeaineiden kokonaispäästöjä Itämereen,” kertoo projektia johtava…

Juuri käynnistyneessä PuuMaVesi-hankkeessa tutkitaan puuta hyödyntävän uuden biologisen puhdistusmenetelmän tehoa useilla koealueilla Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa esimerkiksi metsätalouden valumavesiä voitaisiin kiertotalouden hengessä puhdistaa puuaineksella kuten hakkuutähteillä ja pienpuulla. Hankkeen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää ojitusten, hakkuiden ja luonnonhoitohankkeiden ja vesistökunnostusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Metsätalouden vesiensuojelussa menetelmä on luonnonmukainen, halpa ja oletettavasti pitkälti huoltovapaa….