Kevätauringon lämmittäessä näin maaliskuun lopulla pohjoisessa Suomessa on parhaat pilkkikelit. Moni saattaakin olla matkalla pohjoisen pilkkivesille esimerkiksi pääsiäisen viettoon. Samaan aikaan ainakin Etelä- ja Lounais-Suomessa kalastuksen harrastajien katseet ja kulku suuntautuvat pikkuhiljaa kohti siianongintapaikkoja. Siianonginta(kin) on mitä parhain tapa saada lisättyä omaa hyvinvointiaan niin raittiin ilman, rentoutumisen, sosiaalisen kanssakäymisen kuin liikunnan muodossa. Mitäpä, jos tänä…

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää puhtaita vesiä identiteetillemme tärkeänä. Lähes yhtä moni suomalainen on sitä mieltä, että puhtaat vedet ja Itämeri ovat tärkeitä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, luonnolle sekä paikkakunnan ja alueen vetovoimalle. Vankka enemmistö uskoo myös, että puhtaat vedet ovat edellytys tuottavalle elinkeinoelämälle. Tulokset ovat peräisin ympäristöministeriön teettämästä kyselystä, joka selvitti suomalaisten käsityksiä vesien ja…

Suomen Vapaa-ajankalastajat osallistuu tänä keväänä Ylen järjestämään valtakunnalliseen Miljoona roskapussia -kampanjaan, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia keräämään ympäristöstään miljoona pussillista roskia. Kampanja on käynnissä 13.4.–14.6.2023. Kampanjan tavoitteena on paitsi innostaa ihmisiä keräämään ympäristöstään roskia, myös vähentää välinpitämättömyyttä ympäristön roskaamista kohtaan sekä havahduttaa ihmiset ymmärtämään ja näkemään roskien määrä. Kerätyt roskapussit merkitään reaaliaikaisesti päivittyvään laskuriin sen…

Keinoja vähentää pelloilta huuhtoutuvaa, vesiä rehevöittävää fosforia on etsitty Samassa Vedessä -hankkeessa. Maatalouden fosforikuormitusta tarkasteltiin luonnontieteellisestä, yhteiskunnallisesta, oikeudellisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta. Tutkimusta tehtiin laboratoriokokeista aina valuma-aluetarkasteluihin asti. Hanke on valmistellut politiikkasuositukset, jotka on suunnattu päättäjille sekä maatalouden neuvontajärjestöille ja vesiensuojelun parissa toimijoille. Maatalouden fosforikuormituksen vähentämiseen on panostettu voimakkaasti niin Suomessa kuin muuallakin. Tästä huolimatta kuormitus…

Saimaalla ja Pielisellä elävä äärimmäisen uhanalainen järvilohi on todellisessa vaarassa kuolla sukupuuttoon. Viimeisimmän viiden vuosikymmenen aikana järvilohikanta on ollut täysin riippuvainen viljelystä ja istutuksista. Maa- ja metsätalousministeriö avasi Pelastetaan järvilohi -kampanjan ja kokosi yhteen keskeiset vaikuttajatahot yhteiseen tilaisuuteen etsimään tilanteeseen ratkaisuja. Järvilohi on viime vuosikymmeninä kohdannut monia haasteita. Vesirakentaminen on tukkinut vaellusreittejä, järvilohta on kantaan…

Teksti Ismo Malin ja Laura Hyvärinen, Kuvat: Marika Pulkkinen Lasten riemu, hyvät kotaeväät, suosiollinen sää ja muutama napattu lohivonkale tekivät Porokylän leipomon järjestämästä pilkkipäivästä onnistuneen. Mukaan ilmoittautui yhteensä noin sata osallistujaa, jotka olivat leipomon työntekijöitä perheineen. Noin kolmannes pilkkijöistä oli lapsia. Porokylän Leipomolla juhlittiin neljäs päivä maaliskuuta 40-vuotisjuhlavuotta luonnonläheisesti perhepilkin merkeissä Nurmeksen Lokinlammella. Päivän ohjelmassa…

Yli 80 prosenttia Suomessa myydystä kalasta on ulkomaista. Tuota epäsuhtaa Hailia Nordic Oy haluaa tervehdyttää kotimaisilla kalatuotteillaan. Yrityksen tavoitteena on Itämeren pikkukaloista valmistamillaan tuotteilla tuoda vaihtoehtoja ruokalistojen alaskanseitille ja tonnikalalle, joiden pyyntiin liittyy merkittäviä ongelmia. Hailian tavoitteena on yhtiön tiedotteen mukaan tuoda kotimaiset villikalat takaisin suomalaisten ruokapöytään. Yritys valmistaa Itämeren pikkukaloista uudenaikaisia raaka-aineita ruoanlaittoon. Kotimaisia…

Ahvenanmaan merenlahtien rehevöityminen on lisääntynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, osoittaa Ahvenanmaalla Finströmin Husössä sijaitsevalla Åbo Akademin biologisella asemalla tehty tutkimus. Rehevöityminen vaikuttaa näkinpartaisleviin, jotka ovat tärkeitä monille ravintoa ja suojaa hakeville kaloille. Husön biologiselta asemalta käytiin kesällä 2022 kahdellatoista kynnyslahdella eli fladalla Ahvenanmaan maankunnan hallituksen toimeksiannosta. Näitä fladoja ei ollut tutkittu sitten vuoden 2002. Tällä…

Merentutkimusalus Arandan vuosittaisella talviseurantamatkalla havaittiin, että Itämeren pääaltaan happiongelmat jatkuvat edelleen ja pintakerroksen fosfaattipitoisuudet ovat nousseet. Suomenlahden avomerialueella pintakerroksessa mitattiin korkeita ravinnepitoisuuksia erityisesti Helsingistä itään olevilla alueilla. Talviseurannassa kerätyt ravinnehavainnot ovat tärkeitä tietoja Itämeren suojelukomission (HELCOM) rehevöitymisen tilanarvion päivittämisessä. Matkalla tutkittiin Suomen merialueiden fysikaalisen ja kemiallisen tilan lisäksi myös haitallisten aineiden pitoisuuksia. ”Itäisimmällä havaintoasemalla havaittiin…

Tenojoen ensi kesän kalastusrajoituksista muiden lajien kuin lohen osalta on saatu pöytäkirjaluonnos Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa. Luonnoksesta pyydetään lausuntoja 24.3. mennessä. Suomi ja Norja ovat neuvotelleet tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksistä muiden lajien kuin lohen osalta. Lohenkalastuksen rajoittamisen vaikutuksia pyritään lieventämään lisäämällä mahdollisuuksia muiden lajien pyyntiin. Luonnoksessa matkailijoille on tarjolla edellisvuoden tavoin lupa, jolla saa kalastaa…