Teksti: Ismo Malin, Kuvat: Jani Laitisen arkisto Espoolainen Jani Laitinen nousi jakamaan kärkisijaa suurkalarekisteröintien Hall of Fame -listalla Rovaniemen lähistössä virtaavasta joesta saamallaan sata grammaa painaneella kiiskillä. Se oli hänen 21. suurkalalajinsa. Yhtä monta suurkalalajia on vain turkulaisella Juuso Triipposella. Jani Laitinen nousi ykkössijalle melkoisella vauhdilla, sillä vielä alkuvuodesta hänellä oli kasassa ”vain” 17 suurkalalajia…

Metsähallitus purkaa Kesänkijoen kalaesteen huhtikuun aikana. Työ tehdään yhteistyössä Äkäslompolon osakaskunnan kanssa. Purkutyössä joudutaan hyödyntämään Ylläksen alueen latuverkostoa, mistä voi aiheutua haittaa hiihtäjille. Este sijaitsee Kesänkijärven länsipäässä laskujokisuussa. Kalaesteellä on aiemmin pyritty estämään Kesänkijärveen istutettujen onkikokoisten kirjolohien ja taimenten pääsy pois kalastuskohteesta. Samalla on kuitenkin estynyt kalojen luontainen vaellus vesistöjen välillä. Kalaeste poistetaan huhtikuun aikana…

Teksti ja kuvat: Petter Nissén Kuusamon Kitkajärvellä pilkittiin kilpaa särkikaloja lauantaina 13. huhtikuuta. SM-särkipilkin saaliit olivat runsaita. Osallistujamäärä nousi odotuksien mukaisesti yli 220 pilkkijään. Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) järjestävät vuosittain monipuolisen kattauksen eri kalalajien SM-pilkkejä, joista särkipilkki on ollut aina suosituimmasta päästä. Pilkkikilpailut vetävät joka talvi kymmeniä tuhansia suomalaisia mittelemään taitojaan kalojen jallittamisessa. Osalle pilkkijöistä kilpakalastus…

Turkulaisen Smör-ravintolan palkittu keittiömestari Mikko Pakola opetteli hauen käsittelyn netistä löytyvien videoiden perusteella, ja suosittelee samaa muillekin. Hän pitää sesongissa nyt olevaa haukea hienona raaka-aineena, joka sopii sekä huippuravintolaan että kotikeittiöön. ”Hauki on edelleen vähän aliarvostettu, vaikka se on todella hyvä kala ja mainettaan helpompi käsitellä”, sanoo keittiömestari Mikko Pakola Pro Kala ry:n tiedotteessa. ”Kalastajat…

Saimaalla astuu voimaan verkkokalastuskielto saimaannorpan keskeisillä elinalueilla maanantaina 15.4. Kielto kestää kesäkuun loppuun, joskin muikkuverkkoja, joiden solmuväli on alle 22 millimetriä, saa alkaa käyttää jo 21. kesäkuuta. Metsähallitukselle saimaannorppa on vastuulaji, ja se valvoo kalastusrajoitusten noudattamista koko rajoitusalueella. Saimaalla on voimassa ympäri vuoden pyydysrajoituksia saimaannorpan kannan turvaamiseksi. Huhtikuun puolivälissä voimaan astuu kalastuskielto kaikille kalaverkoille. Verkkokalastuskielto…

Merentutkimusalus Arandan vuosittaisella talviseurantamatkalla havaittiin, että Itämeren pääaltaalla happiongelmat jatkuvat edelleen ja pintakerroksen fosfaattifosforinpitoisuudet ovat korkeita. Suomenlahdella happitilanne oli kohtalaisen hyvä mutta pintakerroksen fosfaattifosforipitoisuus korkeampi kuin koskaan viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana. Myös Saaristomerellä ravinnepitoisuudet olivat tavanomaista korkeampia. Suomenlahdella pintakerroksen suolaisuus oli noussut ennätyskorkealle ja valtaosassa mittausasemia fosfaattifosforipitoisuudet olivat seurantahistorian suurimmat. Ennätyksellisiä fosfaattifosforipitoisuuksia mitattiin nyt…

Virtavesien hoitoyhdistys Virho on kunnostanut Vihdissä Vihtijoen yläjuoksulla kolmea virta-aluetta ja parantanut kalojen vaellusmahdollisuuksia kahdessa kohteessa osana Helmi-ohjelmaa. Toimenpiteet on toteutettu hyvässä yhteistyössä paikallisten maa- ja vesialueen omistajien ja Vihdin kunnan kanssa. Vuosina 2022 ja 2023 tehdyissä kunnostuksissa on kivetty ja soraistettu ihmistoiminnan muuttamia Vihtijoen virta-alueita luonnonmukaisemmiksi ja suojattu kiviaineksella sortumisherkkiä uoman törmiä. Lisäksi on…

Suomen rannikkoalueiden pienvesien kunnostus on saanut arvokkaan työkalun, kun Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisi yhteistyössä sidosryhmien kanssa laaditun uuden kunnostusoppaan. Opas keskittyy fladojen, kluuvifladojen ja kluuvien sekä niiden laskupurojen kunnostamiseen. Ne ovat kaikki uhanalaisia luontotyyppejä, joita uhkaavat ruoppaukset, rehevöityminen, ilmastonmuutos sekä vieraslajit. Uusi opas on osa laajempaa HELMI-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla…

Tornionjoen kalastusmääräyksiä joudutaan kiristämään jokialueella viime vuoteen verrattuna. Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen sopivat Tornionjoen tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.6.2024. Suomi ja Ruotsi neuvottelevat Tornionjoen kalastusmääräyksistä vuosittain. Tavoitteena on varmistaa, että määräykset ovat riittävällä tasolla suhteessa kalakantojen tilaan ja että kalastus sopimusalueella on kestävää. Lohenkalastus Tornionjoessa alkaa tänä vuonna viikkoa…

Perinteisissä jigitauluissa tai veneen sisälaidoilla jigit roikkuvat koukustaan jigipää alaspäin. Tällöin niiden pyrstö jää kaarelle ja jigi on lyhyen säilytysajan jälkeen pilalla. Uudessa Arirack-telineessä jigit kiinnittyvät päästään hahloon, jolloin pyrstöt roikkuvat vapaasti suorina. Ne eivät myöskään pääse värjäämään toisiaan, eivätkä PVC- ja Elastomax/ElaZtech-jigit sotkeutumaan keskenään. Telineessä jigit pysyvät siis hyvässä kunnossa ja järjestyksessä. Jigien lisäksi…