Kaikuluotaustulosten perusteella Tenoon nousi viime kesänä kutemaan vain reilut 14 000 lohta. Tämä on alle puolet vuoden 2018 lohimäärästä, joka ei sekään ollut kovin korkea. Tilanteen vuoksi kalastusta on vähennettävä entisestään, jotta lohikannat saataisiin elpymään. Heikko tilanne on tunnistettu valtiotasolla Suomessa ja Norjassa. Lisäksi huono lohen nousu on havaittu paikan päällä Tenojokilaaksossa. Ensi kesän kalastuksesta…

Suomen luonnonsuojeluliitto tekee Vapauta virrat -kampanjanjallaan näkyväksi suomalaisen jokiluonnon heikkoa tilaa. Kampanjassa esitellään ratkaisuja, joilla vesivoimaloiden vangitsemia virtoja voidaan vapauttaa ilman, että vesivoimasähköstä tarvitsee luopua merkittävästi. Sähköntuotannolle merkityksettömät minivoimalat voidaan pääosin purkaa ja suuriin voimaloihin tulee rakentaa ohitusuomat”, Luonnonsuojeluliitto korostaa tiedotteessaan. Suomen joet on laajalti padottu vesivoimasähkön tuotantoon. Virtavedet ovat sisävesien luontotyypeistä uhanalaisimpia. Lähes kaikki…

Hallitus esittää, että kalastuslain ja kalastuksen tukilainsäädännössä olevaa määritelmää kaupallisesta kalastajasta muutetaan. Esityksellä pyritään välttämään vuoden vaihteessa voimaan tulleen arvonlisäverolain muutoksen epätoivotut vaikutukset kaupalliseen kalastukseen ja kotimaisen kalan saatavuuteen. Kaupalliset kalastajat on kalastuslaissa jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat päätoimisemmin kalastavat ja toiseen ryhmään sivutoimisesti kalastavat kalastajat. Vuoden vaihteessa voimaantullut arvonlisäverolain verovelvollisuusrajaa koskeva muutos nosti…

Lapväärtin-Isojoen kalaston seurantatulokset osoittavat, että Peruksen kalatie on hyvin toimiva ratkaisu meritaimenen vaelluksen parantamiseksi. Meritaimenet pääsevät ohittamaan padon kalatien kautta koko avovesikauden ajan. Villamon padon purku sekä kunnostustyöt näyttävät myös toimivan hienosti mahdollistaen meritaimenen nousun kutualueille, jotka ovat suurilta osin olleet tavoittamattomissa. Vuonna 2020 seurattiin ensimmäistä kertaa Isojoen nousutaimenmäärää koko avovesikauden ajan. Seurantatulosten perusteella tehdyn…

Kiinalaisen uudenvuoden, joka on tällä kertaa härän vuosi, kunniaksi Victorinox on julkaissut keräilymallin. Uutuusveitsi Huntsman Year of the Ox on suunnattu keräilijöille ja on siten myös hyvä lahjaidea. Uutuusveitsessä on 16 ominaisuutta, kuten muun muassa puukko, saha, sakset ja monitoimikoukku. Se toimitetaan tyylikkäässä lahjakotelossa. Linkkuveitset ovat numeroituja ja niitä on valmistettu 8000 kappaletta maailmanlaajuisesti. Suomessa…

Kerimäkeläinen Saku Heikkonen kertoo saaneensa kesällä uistelemalla ja heittokalastamalla lukuisia yli kilon painaneita ahvenia. Kuitenkin vasta tämän vuoden tammikuussa kilon raja meni pilkkimällä rikki ja vieläpä komeasti Puruvedeltä saadulla 1,740-kiloisella suurahvenella. Sakun mukaan suurahvenen saantipäivänä vallitsi nollakeli, ja väliin tuli kovastikin lunta ja toisaalta välillä paistoi aurinko. ”Paisteella ei tullut kalaa, mutta sateen aikana ahven…

Tuoreen raportin mukaan jopa kolmasosa makean veden kalalajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon, vaikka ne ovat elintärkeitä monille maailman ihmisille, talouksille ja ekosysteemeille. Raportin mukaan kalojen elinedellytykset sivuutetaan säännönmukaisesti päätöksenteossa. Suomessa tämä on näkynyt etenkin vaelluskalojen uhanalaistumisena. Ympäristöjärjestö WWF:n ja 15 muun kansainvälisen järjestön yhteisen World’s Forgotten Fishes -raportin mukaan maailmassa on yli 18 000 makean…

EU on puuttumassa merien roskaamiseen SUP-direktiivillä. Maailmalla kalastusroskien osuus rantojen roskista on 27 prosenttia, josta valtaosa on ammattikalastuksen tuottamaa. EU:n SUP-direktiivi onkin tarkoitettu koskemaan merialueita ja kaupallista kalastusta. Suomessa ympäristöministeriö on kuitenkin lisäämässä sovellettavaan lakiin myös sisävedet, vaikka Suomen Ympäristökeskus on tutkinut, että kotimaan rantojen roskista on 0,32 prosenttia kalastukseen liittyviä roskia. Näistäkin vain 0,06…

Jyväskylän yliopisto kertoo tiedotteessaan, että Pielisjoen Laurinvirrasta Pohjois-Karjalassa on saatu ensimmäisiä lupaavia tietoja uhanalaisten järvilohen ja -taimenen elvytystoimien onnistumisesta. Tutkijaryhmä löysi Laurinvirrasta pieneltä alueelta viisi kutupesää ja Joensuun koskista kaksi pesää. Maa- ja metsätalousministeriö, alueen sähköyhtiöt ja muut toimijat rahoittivat kunnostushankkeessa vuonna 2019 noin 5-7 hehtaarin laajuisen lisääntymis- ja poikastuotantoalueen rakentamisen Pielisjoen Kuurnan Laurinvirtaan tavoitteenaan…

Saimaan retkisatamien laadukas huolto on turvattu vuosiksi eteenpäin, kun Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) rakennuttaa alueelle tänä vuonna toisen uuden huoltoaluksen. Ensimmäinen uudesta kaksikosta valmistui viime vuonna. Uuden huoltoaluksen rakentaa paraislainen HL-Metal Oy. Pidä Saaristo Siistinä ry käynnisti vuonna 2018 Saimaan toiminta-alueen aluskannan uusimisen. Alueelle tarvittiin kaksi uutta huoltoalusta retkisatamien huoltoon. Saimaa on yhdistyksen…