Viima on ollut yksi Suomen tunnetuimpia pystypilkkejä jo vuosikymmenien ajan. Tänä talvena sitä on ensimmäistä kertaa saatavana myös liukupilkkinä. ”Liukupilkin etuna on, että pilkin ja mormuskan välistä tapsia on mahdollista säätää kalan aktiivisuuden mukaan. Huonommalla syönnillä kannattaa käyttää pitempää tapsia. Toisaalta kun syövä kala löytyy, tapsia lyhennetään ja pilkintää nopeutetaan”, opastaa Mika Rialinna. Kuopiolaisen Kalastusväline…

North Outdoor on suomalainen asustevalmistaja, joka käyttää tuotteidensa raaka-aineena merinovillaa. Tänä syksynä se täydensi sekä Sensitive- että Active-mallistoaan uudella tuotteella. Sensitive-mallisto on suunniteltu erityisesti herkkäihoisille, joille kaikki villalaadut ovat ihoa ärsyttäviä. Näissä asusteissa on sisäpuolella kutittamaton bambukuituneulos, joka takaa myös lämmöneristyksen, kosteudensiirron ja antibakteerisuuden. Kauden Sensitive-uutuus on korkeakauluksinen vetoketjupoolo. Active-mallisto puolestaan täydentyi 100-prosenttisesti merinovillaisella korkeakauluksisella…

Bigbenin lokakuussa julkaisema The Fisherman – Fishing Planet on realismiin ja aitouden tunteeseen tähtäävä kalastuspeli. Sen yhdeksäntoista erilaista kalastusympäristöä on mallinnettu oikean maailman kalastuspaikoista, joita ovat esimerkiksi Yhdysvaltojen Everglades, Ranskan La Creuse ja Italian Tiber-joki. Lisäksi eri vuodenajat, sääolosuhteet ja vuorokaudenajat vaikuttavat pelimaailmaan sekä sen eläimiin ja kasveihin. Erilaiset veneet tuovat vaihtelua kalastuspaikkoihin matkatessa. Erilaisia…

Turku Science Park Oy:n, Ilmatieteenlaitoksen ja Turun yliopiston yhteinen WeSeaChallenge -kilpailu on palkinnut kolme innovatiivista ehdotusta, joissa satelliittidataa hyödyntämällä parannetaan Itämeren tilaa. Voittajajoukkueet tulivat Turun ja Vaasan yliopistoista sekä Aalto-yliopistosta. Kumppaneina ja haasteiden asettajina kilpailussa toimivat Nordic Trout Ab, Suomen kalankasvattajaliitto ry, Uudenkaupungin kaupunki ja Itämerihaaste. Teknistä tukea tiimeille tarjosi Sofokus Oy. Lokakuusta joulukuun alkuun…

Millaisia pohjaeläimiä järvien syvänteissä ja jokien koskissa elää? Voiko lajiston perusteella tehdä johtopäätöksiä vesistön tilasta? Miten pohjaeläimiä tutkitaan, ja mikä on juovaharjakas? Uusi raportti avaa Uudenmaan jokien ja järvien pohjaeläinlajiston saloja. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvitti pohjaeläinlajistoa 16 järvellä ja yhdeksällä joella vuosina 2016-2018. Mukana selvityksessä olivat mm. Karkkilan Pyhäjärvi, Mäntsälän Sahajärvi, Virmajoki Lapinjärvellä…

Tutkimuksissa kalanmaksan ravitsemuksellinen sisältö osoittautui erinomaiseksi. Kalanmaksan hyötykäyttömahdollisuuksia selvitettiin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Maksaa vaivan -hankkeessa. Aiemmin täysin hyödyntämättä jääneet viljellyn siian ja kirjolohen maksat soveltuvat hyvin käytettäväksi niin joukkoruokailussa kuin ravintoloissa monin tavoin. Kalanmaksan käyttö elintarvikkeena on ympäristöystävällistä ja voi lisätä kalanviljelyn tuottavuutta. Käyttö myös luo uutta terveellistä ruokakulttuuria. Ravitsemuksellisesti erinomaista raaka-ainetta…

”Lähivuosina vapaa-ajankalastus on suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.” Näin upea tahtotila on esitetty maa- ja metsätalousministeriön päivittämässä vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiassa, joka syksyllä saatiin valmiiksi. Aloitteen vanhentuneen, vuodelta 2001 olevan strategian päivittämiseksi teki SVK. Strategia valmisteltiin laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Strategia ohjaa vapaa-ajankalastuksen edellytysten kehittämistä kalataloushallinnossa, tutkimuksessa, kalatalousalueilla ja…

Itämereen laskevien Suomen jokien kuljettaman hiilen määrä on kohonnut reilusti viimeisten vuosikymmenien aikana, ilmenee Helsingin yliopiston, Aarhusin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisestä tutkimuksesta. Tutkijat selvittivät hiilen määrän muutoksen 25 vuotta kattavasta 30 joen vedenlaatuseuranta-aineistosta, jonka perusteella hiiltä virtaa Itämereen Suomen jokien kuljettamana nykyisin 280 000 tonnia vuodessa enemmän kuin 1990-luvun alussa. Jo aiemmin on saatu…

Vuosittaiseksi metsistä ja soilta tulevaksi typen kokonaiskuormitukseksi arvioidaan 44 600 tonnia ja fosforin kokonaiskuormitukseksi 1760 tonnia. Metsätalouden osuus kuormituksesta on typen osalta 16 % (7300 tonnia/vuosi) ja fosforista 25 % (440 tonnia/vuosi). Nämä MetsäVesi-hankkeessa tehdyt arviot ovat Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistiedotteen mukaan suurempia kuin hallinnossa ja raportoinneissa aiemmin käytetyt vuosiarviot 3250 tonnia typpeä ja…

Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittänyt uuden vedenkäsittelyn konseptin kalan kiertovesikasvatukseen. Menetelmän avulla osa vedestä käsitellään edullisesti kasvatushallin ulkopuolella luonnollisia veden puhdistusprosesseja hyödyntäen. Luken tiedotteen mukaan menetelmää kokeillaan paraikaa Laukaan kalanviljelylaitoksen pilottimittakaavan laitteistolla. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää menetelmää tuotannon lisäämiseksi ja tehdä uudesta tekniikasta vientituotteen kasvaville kiertovesikasvatuksen markkinoille. ”Luonnonvarakeskuksen panostukset kannattavan ja kestävän kiertovesikasvatuksen…