Helsinki: Kalastus siirtyy yhä enemmän kaupunkialueille

Heikki Virkkunen

Lähes seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa tai kaupunkien taajama-alueilla. Tällä on vaikutuksensa myös kalastukseen, joka on siirtynyt yhä enemmän urbaaneihin olosuhteisiin. Kiireisessä arjessa kalaan ei aina tarvitse lähteä merta edemmäksi. Lähes jokaisesta kaupungista löytyy lähikalastuskohteita, jotka soveltuvat erinomaisesti lyhyisiin kalastusretkiin. Lähikalastuskohteet ovat tärkeitä varsinkin lapsille ja nuorille, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa pitkiä matkoja kalastuskohteisiin.

Helsingissä on pitkät perinteet kaupunkikalastuksesta. Kaupunki on rakennettu meren rannalle ja se tarjoaa monipuolisia kalastuskohteita, kalastit sitten veneestä tai rannasta. Lisämausteensa helsinkiläisten kalastukseen tuo Vantaanjoki, jonka vedenlaatu ja kalakantojen tilanne on parantunut huomattavasti.

Helsingin kaupunki on myös ottanut huomioon kalastuksen rantojen rakentamisen yhteydessä ja asentanut muun muassa useita laitureita kalastuksen käyttöön ympäri kaupunkia. Kaupunki panostaa myös erityisryhmien kalastukseen ja järjestää esimerkiksi onki- ja pilkkipäiviä päiväkodeille, kouluille ja vanhainkodeille. Kaupungin lähikalastuskohteista on julkaistu ilmainen opas.

Helsingin kaupunki omistaa noin 18000 hehtaaria vesialueita, joista noin 15000 sijaitsee kaupungin välittömässä läheisyydessä. Lisäksi kaupunki omistaa vesialueita muun muassa Sipoossa, Kirkkonummella, Inkoossa ja Hangossa. Pelkästään mantereen puolella rantaviivaa on yli sata kilometriä, joten sopivia rantakalastuskohteita löytyy runsaasti suuresta asukasmäärästä huolimatta.

Kalastuskausi käynnistyy pilkkimällä

Vaikka Etelä-Suomen jäätilanne on viime vuosina ollut heikko, pilkkiminen on säilyttänyt roolinsa kalavuoden käynnistäjänä. Helsingin parhaat pilkkipaikat sijaitsevat sisälahtien alueella, joissa jäitäkin usein riittää. Suosittuja pilkkipaikkoja on laajasti ympäri kaupunkia, muun muassa Laajalahdella, Vanhankaupunginlahdella, Seurasaarenselällä, Kruunuvuorenselällä, Jollaksessa, Vartiokylässä, Vuosaaressa ja Hakaniemessä.

Tavoitelluin pilkkisaalis on kuha, joka siirtyy talveksi sisälahtien syvänteisiin ja kapeikkoihin. Kuhaa kannattaa tavoitella pienillä tasapainopilkeillä tai pystypilkeillä. Yksittäisistä kalapaikoista voidaan mainita esimerkiksi Kulosaaren sillan alusta, Hakaniemenranta sekä Vanhankaupunginlahden perukka, jotka keräävät kauniina talviviikonloppuina satoja kalastajia.

Rauhaa hakevan pilkkijän kannattaa etsiä kalapaikkoja lahtialueiden syvänteiden reunoilta sekä karikoilta, esimerkiksi Seurasaarenselän alueelta. Ahvenen ystäville suositeltavia pilkkipaikkoja löytyy muun muassa Jollaksen ja Vuosaaren edustalta. Lisämausteen pilkkikauteen tuo myös made, jota pilkitään varsinkin Seurasaarenselän alueelta.

Keväisin heti jäiden lähdettyä alkaa siian ongintakausi. Siian onginta on kasvanut nopeasti yhdeksi Helsingin suosituimmista harrastuksista ja onkijoita saattaa olla samassa rannassa parhaimmillaan useita satoja.

Siian ongintaan soveltuvia hiekkapohjaisia alueita on esimerkiksi Uutelassa, Aurinkolahdessa, Mustikkamaalla, Jollaksessa, Seurasaaressa sekä Lauttasaaressa. Näistä suosituimpia kohteita ovat Uutelan sekä Lauttasaaren rannat, joissa on ruuhkaa varsinkin viikonloppuisin. Rauhallisempia kohteita löytyy muun muassa Mustikkamaalta ja Jollaksesta.

VuosaariSiika3HeikkiVirkkunen
Siianongintaa Uutelassa. Siianongintakausi käynnistyy heti jäiden lähtiessä ja on usein hyvin sosiaalista ja leppoisaa kalastusta. Kuva: Heikki Virkkunen.

Kevät tuo kuhan jokisuuhun

Siian ongintakauden ollessa parhaimmillaan, myös kuha alkaa aktivoitua. Kuhat seuraavat kudulle saapuvia kuoreparvia muun muassa Vantaanjokisuulle, josta sitä pyydetään jigillä. Jokisuun keväiset kuhasaaliit ovat ajoittain jopa hämmästyttävän suuria. Alueella liikkuu myös runsaasti suuria haukia, jotka katkovat kalastajien siimoja.

Kuhan ohella kuoreparvet houkuttelevat taimenia, joita pyydetään Lauttasaaresta, Vuosaaresta ja keskustan satama-altaista. Taimenen kalastuksessa on muistettava 60 sentin alamitan lisäksi se, että rasvaevälliset, luonnossa syntyneet taimenet suositellaan vapautettavaksi.
Keväinen Lauttasaari tarjoaa siian ja taimenen lisäksi erinomaiset mahdollisuudet silakan litkaukseen. Silakkaa litkataan Lauttasaaren sillalla kalastukselle osoitetulla alueella sekä viereisellä Kaapelitehtaan rannalla.

Kesän lähestyessä alkaa useiden kalalajien kutuaika. Kutu houkuttelee kalaparvet lähelle rantoja sekä virtapaikkoja, ja helpottaa kalastajan työtä saaliskalojen löytämisessä. Helsingin kalapaikoista Vantaanjokisuu houkuttelee kutemaan kuhien, haukien ja ahventen lisäksi särkikaloja, joista varsinkin toutaimen ja vimman kalastus on lisännyt suosiotaan viime vuosina.

Vimpaa pyydetään Vanhankaupunginkosken suvannolta onkimalla. Jopa kuusikiloiseksi kasvavia toutaimia pyydetään perholla sekä taimenlusikoilla. Vanhankaupunginkosken lisäksi hyviä toutainpaikkoja on Vantaanjoen muilla koskialueilla, kuten Pitkäkoskella ja Ruutinkoskella.

RuoholahdenKanava
Kanavat ovat loistavia onkipaikkoja. Kuvan Ruoholahdenkanavasta tavoitellaan ahvenia, lahnoja ja muita särkikaloja.

Lämmin kesä vaikeuttaa kalojen löytämistä

Vesien lämmetessä kesällä kalojen löytäminen muuttuu vaikeaksi. Varmaa saalista hakeville kalastajille suositeltu kalastusmuoto on onkiminen, johon löytyy reilusti hyviä kohteita. Helsingissä on useita kanavia, jotka houkuttelevat kaloja myös kesäisin. Suosituimpia ovat Aurinkolahden ja Ruoholahden kanavat, joista ongitaan muun muassa ahventa ja lahnaa. Muita suosittuja onkikohteita ovat Arabianranta, Mustikkamaa, Vartiokylänlahti sekä Verkkosaari unohtamatta Vantaanjokisuuta, joka on erinomainen kalapaikka läpi vuoden.

Onkimalla tavoitellaan usein ahventa, mutta myös särkikaloja. Hyvällä tuurilla koukkuun saattaa tarttua vaikka yli kymmenkiloinen karppi. Karpinonkijoiden suosimia rantoja on varsinkin Vanhankaupunginlahden alueella, jonne suurin osa Helsingin karppi-istutuksista tehdään. Karppia voit yrittää vaikka Arabianrannasta tai Kivinokan alueelta.

Petokaloista kuha viihtyy hyvin lämpimässä vedessä. Se onkin Helsingin kesäkalastuksen tavoitelluin saalislaji. Tehokkaimmiksi osoittautuneet kuhanpyyntimuodot ovat jigikalastus sekä täkyonkiminen. Varsinkin kesän kuumimpina aikoina kalastus kannattaa keskittää aamu- ja iltahämärään, jolloin kalat ovat aktiivisimmillaan.

Hyviä kuhapaikkoja löytyy Helsingin kaikilta sisälahdilta. Suosittuja paikkoja ovat Seurasaari, Verkkosaari, Hakaniemi, Töölönlahti, Kalasatama, Vanhankaupunginkoski ja Vartiokylänlahti. Saalisvarmimpia ovat Vanhankaupunginkosken suvanto, Hakaniemenranta sekä Kalasataman alue.
Luonnonrauhaa kaipaavien kuhanjigaajien kannattaa suunnata Vartiokylänlahdelle, jonka kalastuspaine on Helsingin sisälahdista pienin. Hyviä kuhapaikkoja Vartiokylänlahdelta löytyy lahden perukan venesatamien alueelta sekä Vuosaaren sillan läheltä. Jigien väreistä keltainen ja valkoinen ovat osoittautuneet toimiviksi.

Vantaanjoen kosket tarjoavat kalaa myös kesäisin

Lohikalojen nousu Vantaanjokeen käynnistyy usein jo juhannuksen aikoihin. Lisäksi koskialueille istutetaan kesällä runsaasti kirjolohta kalastajien iloksi. Suosituin kohde on Vanhankaupunginkoski, joka on varmasti yksi Suomen saalisvarmimmista koskikalastuskohteista. Luonnonkauneutta kaipaaville kalastajille voi suositella Ruutinkoskea ja Pitkäkoskea Helsingin ja Vantaan rajalla. Kalaa pyydetään sekä perholla, että virvelillä.

Virvelikalastajan viehepakista kannattaa löytyä pienikokoisia, kovassakin virrassa hyvin uivia vaappuja. Sameasta vedestä johtuen toimivimmat viehevärit ovat punainen, oranssi ja musta.
Kesällä Vantaanjoen kohdekaloina ovat lähinnä kirjolohi, taimen ja toutain. Myös ahventa on ajoittain liikkeellä runsaasti.

Kannattaa muistaa, että Vantaanjoella on kalapaikkoja myös koski-alueiden ulkopuolella. Loistavia kohteita ovat esimerkiksi alue Pikkukosken uimarannasta ylävirtaan sekä Vantaanjoen ja Keravanjoen liittymäkohta.

Vanhankaupunginkoski
Vanhankaupunginkosken loppuliuku on monipuolinen kalastuspaikka. Riippuen kalastajasta, paikalta tavoitellaan mm. taimenta, lohta, kirjolohta, ahventa, kuhaa, toutainta ja haukea.

Saaliit kasvavat syksyn lähestyessä

Vesien viiletessä loppukesästä Helsingin kalastajien kohdelajien määrä lisääntyy. Kun keskikesällä kalastus kohdistuu lähinnä kuhaan, ahveneen ja särkikaloihin, syksyllä lohikalojen, varsinkin taimenen ja siian kalastus, on useimpien mielessä. Loppukesästä myös silakka tekee paluun Lauttasaareen.

Vantaanjokeen nousee huomattava määrä taimenta. Varsinkin Vanhankaupunginkoskella saalisvarmuus on loppukesästä huipussaan ja koski on usein loppuun myyty. Myös Ruutinkoskella ja Pitkäkoskella on erinomaiset mahdollisuudet taimeneen. Sen lisäksi siiman päähän saattaa tarttua lohi, kirjolohi ja toutain. Taimenta pyydetään kaikkina vuorokaudenaikoina. Viime vuosina suosiotaan on kasvattanut tehokkaaksi osoittautunut yökalastus.

Taimenen ohella Vantaanjoki houkuttelee vaellussiikaa. Se ei pääse nousemaan Vanhankaupunginkoskesta, joten syksyinen siiankalastus keskittyy ainoastaan jokisuun alueelle. Siikaa pyydetään koskesta perholla ja pienillä uistimilla, mutta suurimmat saaliit saadaan lippoamalla. Vanhankaupunginkosken suvannolla on parhaimmillaan kymmenittäin lippoajia. Lipolla saadaan lisäksi lahnaa ja kuhaa.

Syyskalastuksen keskittyessä lohikaloihin, kannattaa muistaa, että vuodenaika on mitä sopivin myös kuhan, ahvenen ja hauen kalastukselle. Tähän aikaan sisälahtien rannat ovat usein tyhjiä kalastajista ja saaliit voivat olla erinomaisia.

Lohikalojen syysrauhoituksen alkaessa useimmat helsinkiläiset lopettavat kalastuskautensa. Meri tarjoaa kuitenkin kuhaa ja ahventa aina jäiden tuloon saakka. Syksyllä toimivia kohteita ovat olleet esimerkiksi Vuosaaren Aurinkolahden aallonmurtaja ja Hakaniemenranta.


Pähkinänkuoressa

Helsinki on monipuolinen kalastuskaupunki

Helsinki tarjoaa asukkailleen ja kaupungissa vieraileville monipuoliset ja laajat kalastusmahdollisuudet. Vesialueen laajuudesta johtuen tarjolla on kalapaikkoja joka makuun. Kalaseuraa ja –oppia hakevien kannattaa suunnata Vanhankaupunginkoskelle tai Lauttasaareen, jotka ovat Helsingin suosituimpia ja parhaimpia kalapaikkoja. Luonnonrauhaa etsivien kannattaa suunnata Ruutinkoskelle, Pitkäkoskelle tai Vartiokylänlahdelle.

Suosituimpien saalislajien kuhan, ahvenen, siian ja taimen lisäksi kaupungin alueelta voi tavoitella kymmeniä muita lajeja. Helsingin vedet tarjoavat erinomaiset edellytykset lajikalastukseen, joka kasvattaa suosiotaan koko ajan. Se on mielenkiintoista vaihtelua kalastukseen ja tarjoaa paljon uusia haasteita.

Kaupunki tarjoaa ilmaista kalastusopastusta niin lapsille kuin aikuisille. Talvisin Rajasaaressa pääsee pilkkimään opastetusti kaupungin välineillä. Pilkkialueen läheisyydessä pääsee myös kokemaan ja laskemaan talviverkkoja.

Kesällä kaupungilta voi tilata ohjattuja onkipäiviä lapsiryhmille. Lisäksi onkiopastusta voivat tilata muun muassa kaupungin vanhainkodit ja nuorisotalot. Elokuun viimeisenä lauantaina järjestetään suosittu koskipäivätapahtuma, jonka ohjelmaan kuuluu onkikilpailun lisäksi hyvää musiikkia, ilmaisia kalamaistiaisia ja paljon muuta.

Helsingin kalastusluvat

Vanhankaupunginkoski ja –suvanto ovat erityiskalastuskohteita, johon tarvitset erillisen kalastusluvan. Helsingin muilla koskialueilla tarvitset myös kaupungin myöntämän kalastusluvan. Lisätietoja Helsingin kalastuksesta ja kalastusluvista internetistä //www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/kalastus/ sekä Meri-infosta Viikintie 1, puh. (09) 310 87777.

SuvantoValtakunnallinen
Koululaisia onkimassa suvannolla valtakunnallisena kalastuspäivänä.

Helsingin Vanhankaupunginkoski ja -suvanto valittiin vuoden lähikalastuspaikaksi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden lähikalastuskohteeksi Helsingin Vanhankaupunginkosken ja –suvantoalueen. Alue tarjoaa monipuolisen ja turvallisen kalastusympäristön palveluineen.

Kohteessa on otettu huomioon erityisryhmien kalastusmahdollisuudet ja kalaan pääsee niin lapset, nuoret kuin liikuntarajoitteisetkin. Alue on helposti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä. Kohteen kalastusjärjestelyt ja –säännöt on suunniteltu huolella ja takaavat kalakantojen kestävyyden suuresta kalastajamäärästä huolimatta.

Helsingin kaupunki järjestää Vanhankaupunginkoskella ilmaista kalastusopastusta, jolla pyritään edistämään varsinkin nuorten kalastusharrastusta. Vuosittain suvannolla vierailee kymmenittäin päiväkoti-, koulu- ja vanhainkotiryhmiä, joille kaupunki tarjoaa opastusta, välineistöä ja luontokokemuksia kalastuksen ja makkaranpaiston merkeissä.

Lisäksi alueella järjestetään vuosittain koskipäivätapahtuma, joka kokoaa satoja perheitä yhteen onkikilpailun, kalamaistiaisten ja muun ohjelman merkeissä. Tänä kesänä Helsingin kaupunki aloittaa myös ”aikuinen laiturilla”-tapahtuman, jolloin Vanhankaupunginkosken suvannon rannassa on arkipäivisin ilmaista kalastusopastusta välineineen klo 12-14.

Valintaan vaikutti myös kaupungin jatkuva pyrkimys kehittää kohdetta parempaan suuntaan. Esimerkiksi keskustelu Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta koetaan positiivisena kehityksenä niin alueen kalastukselle kuin kalakannoillekin.

Teksti ja kuvat: Antero Virkkunen