Merellinen Vaasa tarjoaa monipuolisia lähikalastuspaikkoja myös liikuntarajoitteisille – Street fishing -kilpailun parhaat ottipaikat löytyvät Hovioikeudenaltaasta ja veneväylän virtauksista

Vaasasta löytyy runsaasti hyviä paikkoja lähikalastukseen.

Teksti ja kuvat: Jere Huovinen @fishingboywithwheelchair

Viime vuosina kalastuksen harrastajat ovat huomanneet, että kalastuksesta nauttimisen ja kalasaaliin vuoksi ei tarvitse matkustaa kauas kotoa. Useissa Suomen kaupungeissa kalavedet löytyvät läheltä keskustaa ja niille pääsy on helppoa. Erityisesti nuoret kalastajat ovat löytäneet lähikalastuksen.

Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) tuo lähikalastusta esille kesäisin järjestämällä eri puolilla maata Street fishing -kalastuskilpailuja. Juttusarjassamme esittelemme Suomen kaupunkien kesäisiä lähikalastuspaikkoja liikuntarajoitteisen kalastajan näkökulmasta ja kerromme vinkit Street fishing -kalastuskilpailualueiden ottipaikoista. Ensimmäisenä vuorossa ovat Vaasan kalapaikat, joilla Street fishing -kilpailu järjestetään 30.5.2022.

Vaasassa lähikalastusta ympäri vuoden

Merellinen Vaasa tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia kalastaa lähellä kaupunkia. Alle kilometrin päässä kaupungin torilta avautuu saariston rikkoma Merenkurkku, josta löytyy kilometreittäin merenrantaa kalastajien käyttöön. Suuri osa kalapaikoista on helposti saavutettavissa kävellen tai pyöräillen.

Osa Vaasan lähikalastuspaikoista on myös esteettömiä tai muuten helposti saavutettavia. Siten ne tarjoavat kaikenikäisille apuvälineitä käyttäville pääsyn kalastamaan.

Vaasassa lähikalastusta harrastetaan ympäri vuoden. Avovesiaikana suosituimpia ovat viehekalastus ja onkiminen. Talvella kaupungin vesillä käy runsaasti pilkkijöitä. Suosituimpana saaliskalalajina on runsaslukuisena esiintyvä kansalliskalamme ahven. Sivusaaliina tulee haukea ja kuhaa. Onkijalle Vaasan lähikalastusalueet tarjoavat mahdollisuuden kalastaa kaikkia mahdollisia kalalajeja.

Tervetuloa Vaasaan kalastamaan.

Vaasan lähikalastusalueet

Onkilahti – vain kilometrin päässä torilta

Yksi kaupungin suosituimmista ja helpoimmin tavoitettavista kalastuspaikoista on Onkilahti, joka sijaitsee kilometrin päässä kaupungin torilta. Onkilahti on kalastajien suosiossa erityisesti keväisin, jolloin eri kalalajit nousevat sankoin joukoin kutemaan lahden heinikkoisille ranta-alueille.

Paperisillan yläpuolelle on rakennettu kivinen pohjapato, ja sulamisvesien aikana sillan alle muodostuu voimakas virtaus, joka houkuttelee kaloja. Virtauksen kohta on erinomainen ahvenpaikka.

Paperisillan läheisyyteen on rakennettu tasanne, josta on mahdollista kalastaa. Muutaman metrin matkalla tasanteen reunalla on kaide, joten paikka sopii myös pienten lasten onkipaikaksi. Paperisillalle pääsee helposti kävely- ja pyörätietä pitkin. Autoille löytyy parkkipaikka Järvikadun pohjoispäästä.

Paperisillan kalastustasanne.

Länsirannan kalastuslaiturilta särkikaloja saaliiksi

Onkilahden länsirannalla, lähellä Palosaaren siltaa on kalastajille tarkoitettu puinen kalastuslaituri. Laiturille mahtuu kalastamaan yhtä aikaa useampikin henkilö. Kalastuslaiturille pääsee helposti Onkilahden rantaa kulkevaa kävelytietä pitkin.

Autolla pääsee noin 200 metrin päähän laiturista ja parkkipaikka löytyy Onkilahdenkadun varrelta. Kalastuslaiturin saalis koostuu pääosin erilaisista särkikaloista.

Onkilahti on nimensä mukaisesti onkijan valtakuntaa. Lahden rantaan pääsee Paperisillan ja kalastuslaiturin lisäksi useasta eri kohdin, ja 4–7 metrin pituisella ongella yltää kalastamaan ruovikon reuna-alueet, joissa kalat yleensä ovat. Onkilahti soveltuu myös pohja- ja kelaongintaan ja laitureilta pystyy kalastamaan heittokalastusvälineilläkin.

Huomionarvoinen seikka on, että Paperisillan merenpuolinen pohja on louhikkoinen ja viehemenetyksiin on syytä varautua. Onkilahden saaliskalasto koostuu pääosin ahvenesta, hauesta, särjestä ja lahnasta.

Onkilahden saaliskalasto koostuu pääosin ahvenesta, hauesta, särjestä ja lahnasta.

Liikuntarajoitteisille Onkilahdessa useita paikkoja

Liikuntarajoitteisille kalastajille Onkilahdesta löytyy useita paikkoja, joista pystyy kalastamaan. Paperisillan tasanteelle pääsee esimerkiksi pyörätuolilla helposti kivituhkapäällysteistä kävelytietä pitkin. Tasanteella pääsee liikkumaan sillan alta tulevan virran reunaan ja kalastus onnistuu helposti. Tasanteen reunan hahmottamisen helpottamiseksi reuna on merkitty kelta-mustalla huomiolistalla.

Paperisillan ja kalastuslaiturin välillä, Onkilahden länsirannalla, kulkee kivituhkalla päällystetty kävely-/pyöräreitti. Reitin varrella on kaksi levennystä, joista pystyy myös kalastamaan.

Onkilahden kalastuslaiturille pääsy ilman avustajaa on vaikeaa. Laiturissa on korkea kynnys ja ramppi laiturille on jyrkkä. Rampin ja laiturin välissä on noin 20 cm kynnys ja laiturissa on useita 10 cm leveitä rakoja. Kalastuslaiturissa ei ole kaiteita tai reunakorokkeita. Vesisyvyys laiturin alla on 0,5-1 metriä.

Onkilahden kalastuslaituri.

Kalaranta – erinomainen kuhapaikka kesäkuussa

Kalarannanpuisto löytyy kaupungin läpi kulkevaa Valtatietä E12 etelän suuntaan kuljettaessa Kotkapatsaan edustalta. Torilta matkaa paikkaan on noin 900 metriä.

Autoille löytyy tilaa Kalastuksen talon pysäköintialueelta. Rannassa on kiinteä, tukeva, leveä ja pitkä venelaituri, jolta pystyy kalastamaan laajan alueen. Paikka soveltuu erinomaisesti jigi- ja viehekalastukseen sekä onkimiseen.

Kalarannan laituri on erinomainen kuhapaikka kesäkuussa, jolloin kuhat liikkuvat Kotkapatsaan viereisen sillan alla olevassa virtauksessa. Laituri on korkea, joten pitkävartinen haavi on syytä olla mukana.

Valtatie E12:n itäreunalla on betoninen laituri, jota pitkin pääsee sillan alla kulkevan veneväylän läheisyyteen. Laiturilta pystyy kalastamaan laajan alueen ja sieltä pääsee siirtymään myös sillan alle, joka tunnetaan hyvänä kalapaikkana.

Liikuntarajoitteisen kalastajan on helppo päästä ja liikkua Kalarannan laiturilla, jonka reunoilla on puiset korokkeet helpottamassa laiturin reunan hahmottamista. Laiturilla on kiinteästi asennettuja penkkejä lepohetkiä varten.

Kalarannan laiturille pääseminen on helppoa.

Vankilanranta ja Räälinsaari eivät sovellu esteettömään kalastukseen

Vankilanranta sijaitsee nimensä mukaisesti Vaasan vankilan vieressä. Iso parkkialue löytyy Korsholmanpuistikon päästä, vankilan takaa. Alue on suosittu ulkoilualue ja se tarjoaa useita mielenkiintoisia kalapaikkoja. Alueella on paljon venelaitureita, joilta kalastus on sallittua. Vankilanranta on erityisesti onkijoiden suosiossa ja siellä järjestetään kesäisin useita onkikilpailuja.

Venesatamien takana avautuu Eteläinen Kaupunginselkä. Pitkä, lahtimainen alue on kevätkutuisten kalojen lisääntymisaluetta, ja kudun jälkeen merelle palaavat kalat tarttuvat innolla vieheisiin. Rantaa reunustaa useita satoja metrejä pitkä, kivikkoinen rantapenkere.

Vankilanrannasta on kulku Räätälinsaareen, joka tunnetaan hyvänä kalapaikkana. Suosittu jigikalastuspaikka sijaitsee saaren kärjessä, joka yltää lähes Kalarannan laiturin tasalle. Saaren länsireunalla kulkee veneväylä, joka on muuta aluetta syvempää. Erityisesti kuhat viihtyvät tällä alueella.

Vankilanrannan laitureille pääsy esteettömästi on vaikeaa. Laitureille johtaa puiset rappuset, mutta niitä pitkin siirtyminen ilman avustajaa ei onnistu. Räätälinsaaressa liikkuminen apuvälineillä onnistuu hyvin, mutta rantaan pääsy ei. Vankilanranta ja Räätälinsaari eivät sovellu esteettömään kalastukseen.

Vankilanrannan alueella on runsaasti laitureita.

Street Fishing -kilpailualue sijaitsee aivan kaupungin keskellä

Vaasan Street fishing -kilpailualue sijoittuu aivan kaupungin keskelle, Onkilahden ja Kalarannan kalapaikkojen väliin. Alue on Vaasan lähikalastusalueista suosituin ja se rajoittuu Hietasaaren, Valtatie E12:n ja Sisäsataman väliin jäävälle alueelle.

Hietasaaren pohjoisrannalla on kalastukseen soveltuva, kivistä tehty aallonmurtaja. Paikkaan mahtuu useita kalastajia ja siitä yltää kalastamaan heittokalastusvälineillä laajan alueen. Aallonmurtajan kärjestä pystyy kalastamaan kaupungin ja Hietasaaren väliin kaivetun, muuta aluetta syvemmän veneväylän. Paikka soveltuu myös onkimiseen.

Saaressa sijaitsee lukuisia vuokravenepaikkoja, mutta venelaitureille pääsy on kielletty. Hietasaareen johtavan tien reunalla on laituri, mistä pystyy kalastamaan tien alta kulkevan kanavan. Paikka on onkijoiden suosiossa.

Hietasaaren aallonmurtajalta yltää kalastamaan laajan alueen.

Hovioikeudenallas kisa-alueen paras haukipaikka

Sisäsataman ja Kalarannan väliin jäävää aluetta kutsutaan Hovioikeudenaltaaksi. Allasta rajoittavat rakennetut penkereet ja niissä sijaitsevat sillat. Siltojen alla kulkeva veneväylä virtaa aina johonkin suuntaan. Paikka houkuttelee pikkukaloja, joiden perässä altaaseen uivat myös niillä herkuttelevat petokalat.

Hovioikeudenaltaan pystyy kalastamaan sitä reunustavilta laitureilta tai rantakivikoilta. Koko allas on hyvää kalastusaluetta, mutta kaupungin puoleinen ranta-alue on matala. Hovioikeudenallas on kilpailualueen paras haukipaikka.

Sisäsatamassa rantaa pitkin kulkevat erilaiset laiturit, joilta pääsee kalastamaan lähes joka paikkaan. Pitkä, puinen laituri johtaa Hovioikeuden altaan rautatiesillan toiselle puolelle, ja sillan merenpuoleinen virta-alue on hyvää kalastusaluetta. Sisäsatamassa on lisäksi erillinen laituri, jossa voi kalastaa, mikäli kaupunkiristeilylaiva ei ole ankkuroituna laituriin.

Hovioikeudenaltaan länsirannan laiturit. Taustalla sillan alittava veneväylä.
Vaasan sisäsataman yli 100 metriä pitkän laiturin reunan hahmottamista auttaa 10 cm korkea keltainen kaide.

Parhaat Street fishing -alueen ottipaikat
Hovioikeuden altaassa ja veneväylän virtauksissa

Sisäsatamassa, Street fishing -alueella, modernin taiteen museon edustalla sijaitsee yli 100 metriä pitkä kivilaituri. Laiturilta yltää kalastamaan Hietasaaren ja kaupungin väliin jäävää vesialuetta. Laituri on korkea, joten kalan tarttuessa haavissa on hyvä olla riittävän pitkä varsi. Kivilaiturin edusta on Street fishing -alueen syvin kohta, vettä siinä on meriveden korkeudesta riippuen 2-4 metriä.

Street fishing -kilpailualueen parhaimmat ottipaikat sijaitsevat Hovioikeudenaltaassa ja siltojen alta kulkevan veneväylän virtauksissa. Pitkiltä laitureilta löytyy varmasti tilaa kaikille kalastajille ja Sisäsataman laiturin edusta saattaa tarjota kalastajille kookkaitakin yllätyksiä.

Liikuntarajoitteisillekin riittää kisapaikkoja

Street fishing -kilpailualueelta löytyy useita paikkoja, joihin liikuntarajoitteisen kalastajan on mahdollista päästä. Helpoimmin pääsee Sisäsataman kivi- ja kaupunkilaivan laitureille sekä Hovioikeudenaltaan itärannan laitureille.

Hovioikeudenaltaan länsirannan laitureille pääsee myös, mutta paikoitellen puiset laiturit ovat kallellaan ja pyörätuolin renkaat mahtuvat laiturilaudoituksen väliin, aiheuttaen vaikeuksia. Hietasaaressa apuvälineillä rantaan pääsy on haastavaa.

Vaasassa on tässä esiteltyjen lähikalastusalueiden lisäksi lukuisia muitakin kalapaikkoja, joihin ei ole kaupungista pitkä matka. Liikuntarajoitteiselle kalastajalle Vaasa tarjoaa mahdollisuuden kalastaa hienoissa ja kalaisissa puitteissa. Suosittelemme kalareissuille mukaan avustajaa, koska pääsy osalle kalapaikoista voi olla vaikeaa.

Hovioikeuden altaan saalista.