Toukokuussa aloitettua Tikkurilankosken padon purkamista juhlittiin maanantaina Vantaalla kulttuuritehdas Vernissassa. Paikalle saapunut runsas joukko luonnon ja erityisesti vaelluskalojen ystäviä koki tunteikkaan hetken, kun kaivinkone siirsi betonia ja kiviä pois joesta ja vesi pääsi vapaana virtaamaan padon keskiosaan syntyneestä aukosta. Tavoitteena on marraskuuhun mennessä ennallistaa Tikkurilankoski luonnonmukaisen kaltaiseksi ja purkaa padon keskiosaa 20 metrin matkalta. Töiden…

Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhteisesti perustaman Rapala Rahaston merkittävimmät, usean tuhannen euron raha-avustukset suunnattiin tänäkin vuonna äärimmäisen tukalassa tilanteessa olevan luonnontaimenen tulevaisuuden turvaamiseen. Tukea kohdistettiin Heinäveden reitillä Kermassa sijaitsevan Kissankosken jatkokunnostukseen, taimenen palauttamiseen Vuoksen vesistöön kuuluvalle Nilsiän reitille, Päijänteen vedet Kymenvirran kautta Ruotsalaiseen yhdistävän Kalkkistenkosken kalataloudelliseen kunnostukseen sekä Kokemäenjoen vesistön latvavesiin kuuluvan…

Viimeisten tuntien toutain ja mustatokko ratkaisivat Helsingin Kalamaratonin voiton tänä vuonna. Arttu Kuirin kipparoima joukkue Team Sormi Suussa voitti lajikalastuksen mestaruuskisan 28 kalalajilla. Kalamaraton kisattiin jo 19. kerran Helsingin kalavesillä, nyt varsin koleassa ja sateisessakin säässä. Kalastuksen korkeinta kruunua tavoitteli yli 60 joukkuetta. Kalamaratonissa joukkueet havittelevat saaliikseen mahdollisimman monta kalalajia vapavälineillä, suusta koukutettuna. Kilpailuaikaa on…

Talven väistyttyä ja Keski-Suomen puroissa kevättulvienkin jo laskettua, on aika aloittaa taas vesien tilaa parantavat puro- ja virtavesikunnostukset. UPM:ltä saaduin varoin jatketaan myös viime vuonna vauhtiin päässyttä vaellusesteellisten tierumpujen korjaustöitä. Viime syksynä vaihdettu Myllypuron tierumpu Multian Sinervämäentiellä on toiminut hyvin. Toukokuussa tehdään lisää puron tilaa kohentavia toimia. Kivi- ja soramateriaalia tuodaan hieman lisää ja puron…

Äärimmäisen jännittävän Kotkan Kalamaratonin voittajajoukkueeksi pyydysti itsensä viime viikonloppuna järjestetyssä kilpailussa Team Saka, joka onnistui koukuttamaan Kotkan vesiltä kaikkiaan 26 kalalajia vuorokauden aikana. Tulos sivuaa kisaennätystä. Kilpailu alkoi lauantaina puolilta päivin tyynessä ja helteisessä säässä, mutta se ei kalastusvauhtia hidastanut. Species Fishing Team toi ensimmäiset kymmenen lajia tuomariston vahvistettavaksi ennätysajassa, sillä kilpailu ei ollut ehtiä…

Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden reittejä, taukopaikkoja ja opasteita kehitetään maaseuturahoitteisella hankkeella vuosina 2019-2021. Hankerahoituksen ansiosta luontokohteiden saavutettavuus paranee ja palvelut monipuolistuvat ottaen huomioon liikuntaesteiset, lapsiperheet, seniorit ja aktiiviliikkujat. Kestävä lähimatkailu, luonnossa liikkuminen ja virkistäytyminen ovat yhä suositumpia trendejä. Hankkeen avulla Kanta- ja Päijät -Hämeen kansallispuistot, Ilvesreitti ja Evon retkeilyalue ovat valmiita vastaamaan kysyntään ja vastaanottamaan…

Isojoella on käynnistetty meritaimenien radiotelemetriatutkimus, jonka tavoitteena on seurata taimenien kutuvaellusta ja levittäytymistä vesistön eri osiin. Erityisen mielenkiinnon kohteena on taimenten mahdollinen vaellus Villamon poistetun padon yläpuolisille vesialueille vuosikymmenten tauon jälkeen. Isojoki on maamme merkittävimpiä meritaimenen lisääntymisjokia ja suosittu kalastuskohde. Joessa on kuitenkin ollut useita taimenen vaellusta haittaavia patorakenteita, joita on viime vuosina saatu joko…

Maa- ja metsätalousministeriö antoi tänään asetuksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista. Asetus liittyy toukokuun alusta voimaan tulleeseen kalastuslain muutokseen, jonka mukaan uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tuomitaan valtiolle menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi otetulla kalalla on lajinsa edustajana. Uuden menettämisseuraamuksen tavoitteena on tehostaa uhanalaisia ja taantuneita kalalajeja koskevien pyyntimitta-, rauhoitus- ja saaliskiintiösäännösten…

Kalojen tärkeille lisääntymisalueille pitkin Suomen rannikkoseutua kohdistuu rakentamisesta, ruoppauksesta ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia. Muun muassa ahvenen ja hauen lisääntyminen on tämän takia heikentynyt, mikä selviää Luonnonvarakeskuksen julkaisemasta selvityksestä. Haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tärkein tehtävä on jokien ja rannikkovesien veden laadun parantaminen vesiensuojelutoimenpiteillä. Tämän lisäksi oikein kohdistetuilla kunnostustoimilla voitaisiin parantaa rannikon kalalajien lisääntymismahdollisuuksia. Ihmistoiminnalla on kuluneiden…

Veneen vesillelasku on kippareille keväinen juhlallinen rituaali, mutta siihen on syytä sisällyttää muutama käytännön toimi, jotka edistävät veneilyn turvallisuutta ja mukavuutta. Suomen suurimmassa kauppapaikassa Torissa ilmoitettiin viime vuonna pelkästään moottoriveneistä yli 16 500 kertaa. Nyt Tori jakaa olennaisimmat vinkit, kun vene otetaan talviteloilta aalloille. Turvallisuus aina etusijalla Koska kyse on liikennevälineen uudelleen käyttöönottamisesta usean kuukauden…