Turun ammattikorkeakoulun merentutkimuskalustoon keväällä siirtynyt Coastrider-tutkimusvene tuottaa entistä tarkempaa kuvaa rannikkovesien tilasta. Tämä on keskeisen tärkeää, sillä rannikkovesien leimallisin piirre on hyvin pienipiirteinen ja nopea ympäristövaihtelu. Coastrider-toimintamalli perustuu rannikkoalueiden ajallisesti ja alueellisesti tiheään seurantaverkostoon, moderniin sensoriteknologiaan ja jatkuvatoimiseen vesien laadun mittaukseen veneen kulkiessa. Mittauspisteitä kertyy näin huomattava määrä yksittäisiin vesinäytteisiin perustuvaan seurantaan verrattuna. Havainnot painottuvat…

Metsähallitus avaa 1. kesäkuuta uuden kalastuskohteen Irninjoelle Taivalkoskelle. Vapakalastuskohde on Metsähallituksen sekä Polojärven osakaskunnan yhteislupakohde, joka monipuolistaa alueen kalastusmahdollisuuksia. Lupamyynti kohteelle alkaa 20. toukokuuta. Valtion vesillä uudet kalastuskohteet ovat olleet viime vuosina harvinaisia uutisia, ja kohteita on jouduttu ennemminkin sulkemaan. Nyt Taivalkoskelle avattava Irninjoen kalastuskohde on poikkeus, joka tuo alueen kalastustarjontaan mukavaa piristystä monipuolisuudellaan. ”Irninjoen…

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on aloittanut Hiitolanjoen kalalaskurihankkeen Rautjärvellä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tarkoitus on selvittää nousukalojen määrää juuri vapautuneessa joessa. Nousukalojen määrästä ei aikaisemmin ole ollut mitään tietoa, vaan vain olettamuksia mm. kutupesien määrän ja koon perusteella. Hankkeessa asennetaan Hiitolanjokeen Didson-kalalaskuri, joka toimii kaikuluotaamalla virtaa poikittain. Tavoitteena on saada tarkempi arvio nousukalojen (Laatokan järvilohi ja taimen)…

Nousu-ohjelma jatkaa vuonna 2024 vaelluskalakantojen elvytystoimia kolmen kalatalousviranomaisen toimialueella. Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt alkuvuoden aikana Nousu-ohjelman kautta avustuksia yhteensä 556 000 euroa neljälle kunnostushankkeelle ja yhdelle vaelluskalatutkimushankkeelle. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen toimialueen pohjoisosassa sijaitsevalla Lestijoella esiintyy yksi jäljellä olevista alkuperäisistä meritaimenkannoista. Vaikka Lestijoessa on tehty taimenkannan hoitotoimia, ei taimenkanta ole vahvistunut toivotulla tavalla Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tekemien…

Lajikalastajien pitkä odotus päättyy toukokuussa, kun Helsingissä suurinta lajimäärää tavoitellaan 25.-26. toukokuuta. Kotkassa Kalamaraton järjestetään tänä vuonna 24.-25. elokuuta. Kalamaraton on Suomen vaativin kalastuskilpailu. Joukkueet tavoittelevat Kalamaratonissa vuorokauden aikana mahdollisimman monta eri kalalajia saalispussiin. Kilpailu käydään urheilukalastusvälinein. Kalojen pituudella tai painolla ei kisassa ole merkitystä. Pikkuruinen liejutokko on aivan yhtä arvokas lajipiste kuin kymppikiloinen hauki….

Ihmiskunta käyttää maapallon luonnonvaroja häikäilemättömästi hyväkseen. Hyvä esimerkki tällaisesta käyttäytymisestä on liikakalastus. Vuosittain pyydystetään 90 miljoonaa tonnia kalaa, minkä seurauksena populaatiokoot pienenevät nopeasti ja populaatioissa tapahtuu evolutiivisia muutoksia. Tällöin muutokset keskeisissä kalojen elinkelpoisuuteen vaikuttavissa ominaisuuksissa, kuten kasvussa, lisääntymisessä ja käyttäytymisessä ovat kauaskantoisia perimän muutoksen myötä. Jyväskylän yliopiston tutkija Daniel Sadler havaitsi väitöskirjassaan, miten kokovalikoiva kalastus…

Lohien perimän tutkimuksessa paljastui, että kalastuksen painottuminen esimerkiksi alkukesään voi muuttaa lohikantojen lisääntymisikää ja keskikokoa. Tieto auttaa kalastuksen suunnittelussa ja lohikantojen monimuotoisuuden suojelussa. Helsingin yliopiston johtama tuore tutkimus selvitti, kuinka eri aikoina kutuvaellusta kalastetut Itämeren lohet eroavat toisistaan perinnöllisesti. Suuret ja vanhat lohet vaeltavat kutemaan muita ikäluokkia aiemmin eli kalastuskauden alussa loppukeväästä-alkukesästä. Tutkimus osoitti, että…

Metsähallitus jatkaa kokonaisen valuma-alueen ennallistustöitä Mätäsojan ympäristössä Taivalkoskella. Alueella on jo ennallistettu kymmeniä hetteitä eli lähteensilmäkkeitä ja 131 hehtaaria riekkosuota ja puronvarsikorpia. Tavoitteena on palauttaa ennalleen purojen lisäksi koko niitä ympäröivät alueet: suot, lähteet, lähdenorot ja purot. Mätäsojan operaatio on esimerkki uudesta tavasta kunnostaa vesistöjä. Kun koko valuma-alue ennallistetaan, kunnostettuun vesistöön virtaa jatkossa puhtaampaa vettä….

Ensimmäinen ja alkuperäinen WWF:n livelähetys, Norppalive Saimaalta, on käynnistynyt yhdeksättä kertaa. Sen kautta pääsee seuraamaan saimaannorppien karvanvaihtoa – eli pötköttelyä – suorassa lähetyksessä. ”Suosion salaisuus lienee hidastempoisuudessa ja tapahtumien niukkuudessa. Se lienee nykymaailman infoähkystä kärsiville ihmisille terapeuttista”, pohtii WWF:n digitaalisen viestinnän kehityspäällikkö Justus Hyvärinen. Norppalivessä seurataan usein tyhjää kiveä ja katsellaan Saimaan laineiden liplatusta. Ensimmäisen…

Metsähallituksen Luontopalveluiden ylläpitämällä Ruunaan retkeilyalueella kehitetään ja parannellaan laajasti palvelurakenteita ja opastusta eduskunnan vuosille 2023–2025 myöntämän erillismäärärahoituksen turvin. Kehityshankkeessa panostetaan esteettömien reittien ja kalastuksen vaatimien rakenteiden kehittämiseen ja kunnostamiseen. Kunnostukset jatkuvat tulevan kesän aikana. Neitikosken esteetön lankkusilta on osittain suljettuna asiakasturvallisuuden takia reitin kunnostustöiden ajan keväällä 6.–30.5.2024 ja elokuun 19. päivä eteenpäin ainakin lokakuun loppuun….