Geenimuoto, joka ohjaa lohta kasvamaan isoksi ja tulemaan sukukypsäksi myöhemmin, on käymässä harvinaisemmaksi. Sitä vastoin geenimuoto, joka määrää lohen kutemaan aiemmin ja jäämään pienemmäksi, on yleistymässä. Kyse on tutkijoiden mukaan vauhdikkaasta evoluutiosta. Koiraslohet tulevat sukukypsiksi aiemmin ja jäävät pienemmiksi kuin ennen, ja se näkyy niiden geeneissä. Tämä osoitettiin tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin Tenojoen lohen suomunäytteitä yli…

Älyteknologiaa hyödyntävä navigointipoijujärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa ensimmäistä kertaa avomerellä. Se välittää satelliitin kautta ajantasaista tietoa Itämeren öljypitoisuuksista ja muista veden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Älypoijujärjestelmä on sijoitettu Suomenlahdelle Helsingin eteläpuolelle. Seurantatieto helpottaa viranomaisten öljyntorjuntatoimia ja laittomien öljypäästöjen tunnistamista. Järjestelmä on osa SYKEn GRACE-hankkeen yhteistyötä ja sen on valmistanut Meritaito Oy. Järjestelmän tuottama tieto löytyy internetistä ja…

WWF:n ja K-ryhmän toinen talkookausi uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi on päättynyt mainioin tuloksin. Sadat vapaaehtoiset rakensivat kesä-syyskuussa kaloille yli 100 uutta kutupaikkaa jokiin ja puroihin eri puolilla Suomea. K-Kalapolut-talkoiden kakkoskaudella keskityttiin erityisesti taimenten kutu- ja elinympäristöjen parantamiseen. Yhteensä rakennettiin 104 kutusoraikkoa. Lisäksi avattiin kolme kutuestettä, joiden takaa kaloille vapautui jopa 30 kilometriä saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja…

Vaasan edustan merialueella toteutetussa kokeessa yhdeksän prosenttia ahveniin laitetuista merkeistä löytyi merimetsojen pesimäalueelta. Tulosten perusteella voidaan arvioida, että ahven on merimetson tärkeä ravinnonlähde Merenkurkussa. Toukokuussa 2018 yhteensä 1977 alueen ahventa merkittiin ihon alle selkäevän juureen laitettavalla PIT-merkillä. Merkki vastaa esimerkiksi koirille ja kissoille laitettavia siruja. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka suuri osa ahveniin laitetuista merkeistä löytyy läheiseltä…

Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö NASCO ja Pohjoisen Tyynenmeren vaelluskalakomissio NPAFC ovat käynnistäneet kumppaneineen Kansainvälisen lohen vuosi -hankkeen (The International Year of the Salmon, IYS). Varsinaisesti hankkeen juhlavuotta vietetään ensi vuonna, mutta siihen liittyviä aktiviteetteja aloitellaan jo nyt ja niitä jatketaan aina vuoteen 2022 asti. NASCO on pyytänyt mahdollisimman monia pohjoisen pallonpuoliskon hallituksia osallistumaan hankkeeseen. Myös Suomi on…

Keskelle Suomenlahtea kurottuva Kirkkonummella sijaitseva Porkkalanniemi on arvokas luontoarvoiltaan ja kulttuurihistorialtaan. Uudistuneessa Porkkalanniemessä on retkeilijälle merkitty ja rakennettu uusia reittejä, lisätty pysäköintialueita ja kohennettu taukopaikkoja sekä rakennettu esteettömiä palveluita. Viitoitettu noin viiden kilometrin pituinen reitistö yhdistää viisi keittokatosta ja kaksi tulipaikkaa palvellen niin patikoijia kuin evästelijöitäkin. Veneilijälle Porkkalanniemeltä löytyy vierasvene- ja retkisatamia sekä luonnonsatamia. ”Käytettävyyden…

Matalalla ja laajalti umpeenkasvaneella Karstulan Ylinjärvellä on meneillään kunnostustyö, joka toteutetaan kelluvalla kaivinkoneella. Keski-Suomen ELY-keskuksessa laaditun kunnostussuunnitelman toteutus on osa valtakunnallista Freshabit-hanketta. Omalaatuisin ongelma järvellä on laajojen isosorsimokasvustojen verkosto. Isosorsimo on amerikkalainen heinä, joka aikanaan tuotiin Eurooppaan rehukasviksi, mutta joka luokitellaan nykyään haitalliseksi vieraslajiksi. Isosorsimo on haitaksi myös järven linnustoarvoille, joiden vuoksi järvi on valittu…

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on palkittu Suomen parhaana maisemahankkeena 2018. Kyseessä on upea yhdistelmä Kotkan puistoja, vesistöjä ja arkkitehtuurin parhaita paloja. Palkinnon luovutti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Helsingissä perjantaina 19. lokakuuta. ”Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on ainutlaatuinen kokonaisuus ja hieno käytännön esimerkki kaupungin sitoutumisesta viher- ja virkistysalueiden kehittämiseen. Kotkassa on luotu korkeatasoista kaupunkiympäristöä oivaltavan suunnittelun…

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut Iijoen vesivoimalaitoksille lohenpoikasten alasvaellusreittien yleissuunnitelman. Suunnitelma on merkittävä pilotti, jonka perusteella kohti merta vaeltavat lohenpoikaset voidaan ohjata turvallisesti ja nopeasti voimalaitosten ohi. Suunniteltu alasvaellusreitti koostuu kahdesta osasta: yläkanavaan sijoitettavasta ohjausaidasta sekä voimalaitoksen yhteyteen sijoitettavasta alasvaellusväylästä. Vesivoimaloiden yläkanavien ohjausratkaisuksi suositellaan kelluvaa, 2-3 metriä korkeaa ohjausaitaa. Alasvaellusväyliksi on hahmoteltu putkiratkaisuja, joiden alkupäät sijoitettaisiin…

Suomessa on runsaasti luonnonkalaa, jonka käyttöä voi lisätä turvallisesti. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta, jonka aikana kerättiin ja tutkittiin yli tuhat kalaa Suomen tärkeimmiltä ammattikalastusalueilta yleensä kunkin lajin kalastussesonkina. Näytteistä analysoitiin dioksiinien, PCB-yhdisteiden, PBDE-yhdisteiden, PFAS-yhdisteiden, raskasmetallien ja arseenin pitoisuudet. Tulosten mukaan useimmissa kotimaisissa kaloissa on erittäin vähän ympäristömyrkkyjä. Tällaisia kaloja ovat mm. siika, muikku ja särki…