Itämeri on lämmennyt vuoden 1990 jälkeen keskimäärin lähes kaksi astetta, Suomen merialueet vieläkin enemmän. Ravinnekuormituksen selvä aleneminen on jatkunut tämän vuosituhannen puolella, mutta hapettomien alueiden pinta-ala on ennätystasolla. Lämpeneminen lisää merkittävästi myös sinilevän määrää avomerialueilla. Itämeren suojelukomissio HELCOMin mukaan Itämeren pintalämpötilan vuosikeskiarvo kohosi viime vuonna ennätystasolle. Myös mittaushistorian korkein lämpötila avoimella Itämerellä, 27 astetta, mitattiin…

Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta kalastusmatkailijasta suhtautuu myönteisesti pyydä ja päästä -kalastukseen. Tämä ilmenee Lari Turusen Itä-Suomen yliopistossa tekemästä pro gradu -tutkielmasta. Tutkimukseen vastasi yli 900 suomalaista kalastusmatkailijaa. Heistä noin neljännes ei ole harrastanut koskaan pyydä ja päästä -kalastusta, jossa kalastaja vapauttaa lähtökohtaisesti kaikki saaliskalansa. Kalojen vapauttaminen voi olla vapaaehtoista tai kalastussäännöin määrättyä. Kyselytutkimuksen tulokset keskittyvät…

Venealan keskusliitto Finnboat muistuttaa, että ilmatäytteiset pelastusliivit on tarkistettava ja huollettava säännöllisesti. Erityisesti yli 10 vuotta vanhat paukkuliivit voivat olla riski, sillä niiden ilmasäiliöt ovat voineet haurastua. Ensimmäiset ilmatäytteiset pelastusliivit, eli tutummin paukkuliivit, saapuivat Suomen markkinoille jo 1970-luvulla. Ilmatäytteiset liivit ovat pienen kokonsa ja istuvuutensa ansiosta mukavat päällä ja ne ovat kasvattaneet suosiotaan jatkuvasti. Haurastuminen…

Metsähallituksen luotsaamassa PROTROUT-hankkeessa pureudutaan Oulangan taimenen ahdingon alkusyihin. Kolmevuotisen hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea muuttaa Pääjärven alueen kalastuskulttuuria. Ratkaisua laittoman kalastuksen ongelmaan haetaan kalastusmatkailusta. Oulangan taimenella ei mene hyvin: kutukalojen määrät ovat laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana Kuusinki-, Kitka- ja Oulankajoessa. Taimenesta on tullut harvinainen saalis Koillismaan jokialueilla. Laiton kalastus rehottaa Venäjän Karjalassa Merkittävä syy…

Kesäloma- ja kesämökkikausi lähestyvät ja on aika tarkistaa sekä mökin että vapaa-ajanviettovälineiden kunto. Tuhansien järvien maassa soutelu on etenkin Järvi-Suomessa suosittua ja suositeltavaa lomapuuhaa, mutta ennen souturetkelle lähtöä on syytä varmistaa turvallisuus sekä veneen että varusteiden osalta. Soutaminen on mukavaa kesäpuuhaa ja lähes jokaisen järvenrantamökin pihamaalta löytyykin soutuvene, jolla on mahdollisesti soudeltu jo vuosikymmeniä niin…

Euroopan vesiensuojelussa tehtiin historiaa, kun 36-metrisen Vezinsin padon purkutyöt aloitettiin Ranskan Sélune-joessa. Joen vapautumisesta hyötyy esimerkiksi Atlantin lohi. WWF toivoo Sélune-joen vapauttamisen kannustavan myös muita Euroopan maita purkamaan patoja jokien elvyttämiseksi. Vezinsin padon lisäksi Sélune-joesta puretaan seuraavien kahden vuoden aikana toinenkin vanha vesivoimapato, 15 metriä korkea ”La roche qui boit”. Purkutyön päätyttyä koko 90 kilometriä…

WWF:n julkistama raportti paljastaa, että elimistöömme päätyy jopa viisi grammaa mikromuovia viikossa. Muoviroska on peräisin etenkin juomavedestä, ja WWF vaatiikin hallituksia ryhtymään toimeen muoviongelman ratkaisemiseksi. Muoviroska ei ole ainoastaan merten ja merenelävien ongelma, vaan mikromuovia päätyy huomattavia määriä myös ihmisten elimistöön, ilmenee WWF:n tilaamasta, Newcastlen yliopiston tutkimukseen perustuvasta raportista. No Plastic in Nature: Assessing Plastic…

Turvallisen veneilyn viisi perusasiaa ovat sääntöjen tunteminen, veneen huoltaminen, vesialueen kartta, pelastusliivit ja selvä pää. Veneilykauden alussa jokaisen veneilijän kannattaa opetella väistämissäännöt ennen vesille lähtöä, jotta varmistetaan turvallinen vesillä liikkuminen. Suomalaiset vesillä liikkujat tuntevat vesiliikenteen säännöt hyvin, mutta silloin tällöin käy ilmi, että parantamisen sijaakin osaamisessa olisi. Kansainväliset meriteiden säännöt koskevat kaikkia aluksia, myös huviveneitä….

Virhon EU:n LEADER-rahoitusohjelman rahoittama hanke tarjoaa jokaiselle halukkaalle mahdollisuuden tehdä virtavesikunnostustyötä talkoilla hankkeen eri kohteilla. Tänä vuonna talkoot alkavat elokuussa ja jatkuvat lokakuuhun asti. Kohteet ovat Karjaanjoen ja Vantaanjoen sekä mahdollisesti myöhemmin syksyllä Uskelanjoen alueilla. Aikataulu- ja muita tietoja saa hankevastaava Olli Toivoselta, gsm 050 330 7739, sposti: ollitoivonen9(at)hotmail.com. Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) on…

Tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia vesiliikenteessä hukkuneista olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut asianmukaiset pelastusliivit puettuna päälle oikein ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) ja Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) koordinoiman Pelastusliivipäivän tavoitteena on muistuttaa pelastusliivien tärkeydestä ja opastaa turvallisempaan vesillä liikkumiseen. Kesä on vesillä ja veden äärellä liikkumisen sesonkiaikaa….