Lapin ELY-keskus suorittaa taimenelle ja harjukselle soveltuvien kutualueiden kunnostuksia Kirakkajoella Kirakkakönkään alueella. Kunnostusten tavoitteena on edesauttaa taimenen poikastuotantoa könkään alueella. Kunnostus toteutetaan tuomalla Kirakkakönkäälle seulottua pyöreähköä luonnonsoraa, jonka halkaisija on 20-100 mm. Sora asennetaan ja kutualueet muotoillaan kaivinkoneen avulla sellaisille kohdille uomaa, jossa veden virrannopeus ja syvyys ovat otollisia taimenen lisääntymiselle. Lisää kutualueita taimenille Kutusoraistuksen…

Lapin kansallispuistojen tunturireiteillä on tänä kesänä liikkunut Retkietikettilähettiläitä. Lähettiläät ovat juuri valmistuneita kansallispuisto-oppaita Muoniosta. Kymmenen vuoden aikana yli 100 kansallispuisto-opasta on valmistunut Ammattiopisto Lappian ja Metsähallituksen yhteiskoulutuksesta. Tälle vuodelle valittiin painopisteeksi Retkietiketti ja roskaton retkeily. Kansallispuisto-opaskoulutus käynnistyi pilottikoulutuksena vuonna 2013, ja se on integroitu osaksi ammatillista luonto- ja eräoppaan ammattitutkintoa. Siitä lähtien yli sata kansallispuisto-opasta…

Keitto on kesäistä ruokaa. Ei ole siis ihme, että suomalaisista perinneruoista löytyy esimerkiksi kesäkeitto! Kalakeitot ovat myös loistavia kesäruokia, koska ne valmistuvat nopeasti ja kattilallinen keittoa on helppo tehdä vaikkapa mökillä tai veneessä. Siinä missä talvella keitto lämmittää, kesällä ja kuumemmalla säällä keitto nesteyttää. Suomen kesä voi tosin yllättää, ja keiton lämmittävää vaikutusta voi joskus…

Kesä- ja heinäkuun alun aikana Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle odotusten mukaisesti. Lopulliset nousulohimäärät ovat selvillä elokuussa. Alkukaudella on havaittu tavanomaista enemmän suuria lohiyksilöitä. Suurten yksilöiden yleistyminen on ollut odotettavissa lohen vuosiluokkien runsausvaihtelujen perusteella. ”Viime kesänä jokiin nousi paljon keskikokoisia, kaksi vuotta meressä viettäneitä lohia. Tästä samasta vuonna 2019 merelle vaeltaneesta vuosiluokasta on…

Kainuun ELY-keskus kartoittaa Kainuussa tänä kesänä pienvesiä, joiden tila on heikentynyt esimerkiksi maankäytön muutosten, metsäojitusten ja vesirakentamisen seurauksena. Selvityksellä pyritään löytämään kunnostuskohteiksi puroja, noroja, lampia ja lähteitä, joiden luonnontilaa voisi ennallistaa ja siten tukea pienvesiluonnon monimuotoisuutta. Luonnontilaltaan heikentyneitä pienvesiä on paljon, ja siksi selvityksissä pyritään löytämään kunnostettaviksi kohteita, jotka liittyvät suojelualueisiin, sijaitsevat niiden läheisyydessä tai…

Jyväskylän yliopiston tutkijat havaitsivat, että raakun eli jokihelmisimpukan toukat menestyvät parhaiten raakkujen kotijoen omassa, alkuperäisessä lohikalakannassa. Tutkimus tehtiin vertailemalla lohijokia keskenään ja taimenjokia keskenään tartuttamalla raakun toukkia sekä oman kotijoen että vieraiden jokien kalakantaan. Kokeet tehtiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun joilla ja puroilla. Jokihelmisimpukan eli raakun toukat elävät loisena kalan kiduksilla. Toukat kasvavat ja kehittyvät…

Valtioneuvosto on perjantaina 8.7. päättänyt asetuksesta, jolla äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun ankeriaan kalastus kielletään Suomessa kokonaan lukuun ottamatta heinäkuuta. Asetus tulee voimaan 1.8.2022. Asetusmuutoksella toimeenpannaan EU-asetuksessa (2022/109) ankeriaan suojaksi säädetty velvoite, jonka mukaan ankeriaan kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen kuukauden ajaksi elokuun alun ja helmikuun lopun välillä. Kiellon tarkoituksena on kattaa ankeriaan suurimman vaelluksen ajankohdat….

Vuonna 2019 päättyneessä Suomen Akatemian rahoittamassa professori Anssi Vainikan johtamassa tutkimushankkeessa selvitettiin, voitaisiinko Suomessa akuutissa sukupuuttovaarassa olevien ja laitosviljelyllä ylläpidettyjen vaeltavien järvitaimenkantojen elinkykyä parantaa risteyttämällä niitä vielä jäljellä olevien villien paikallisten taimenten avulla. Hankkeessa etsittiin myös taimenkantojen vaelluskäyttäytymistä selittäviä geenejä, sekä selvitettiin kalojen käyttäytymisvaihtelua suhteessa vanhempien kalastusalttiuteen ja kanta-alkuperään. Tutkimuksissa selvisi muun muassa, että vaeltavia…

Harjunpäänjoen kunnostushankkeeseen kuuluva Leineperin säännöstelypadon ohittava kalatie valmistui kesäkuussa yhdeksän kuukautta kestäneen rakennustyön tuloksena. Kalatie sijaitsee Leineperin arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Harjunpäänjoki on kalataloudellinen helmi, jossa veden laatukin on kunnossa. Se sijoittuu pääosin Ulvilan kaupungin alueelle ja laskee Porin kaupungin puolella Kokemäenjokeen. Joen kokonaispituus on 34 kilometriä ja putouskorkeus yhteensä 44 metriä. Harjunpäänjoki on selvästi merkittävin Kokemäenjoen…

Ympäristöystävällinen veneily on meistä jokaisen vastuulla. Koska veneily keskittyy ajallisesti muutamiin viikkoihin ja paikallisesti valmiille väylille ja satamiin, sen pistevaikutukset voivat olla merkittäviä. Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) on koonnut vesille liikkujille vinkit vastuulliseen veneilyyn. Veneillessä on tärkeää pyrkiä ehkäisemään turhan jätteen syntyä. Aloita jätteen vähentäminen jo kaupassa valitsemalla mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita. Pakkaa…