Vuosittain ympäristöön päätyy maailmassa arviolta 4,5 biljoonaa tupakantumppia, joka on maailman yleisin roska. Suuri osa tumpeista kulkeutuu vesistöihin. Pidä Saaristo Siistinä ry haluaa havainnollistaa vesistöjemme tilaa ympäristövalistuskampanjalla, jossa valtava kala muodostuu tuhansista tupakantumpeista. Roskatun tupakantumpin vaikutukset voivat ulottua ihmisten ruokalautasille asti. Usein kadulle nakattu tumppi kulkeutuu sade- ja sulamisvesien sekä tuulten mukana järviin, jokiin ja…

Valmistitko kalaa uunissa tai pannulla paistaen, mutta sitä jäi yli? Kypsän kalan voi mainiosti käyttää seuraavan päivän lounaalla tai päivällisellä. Ruokahävikin vähentäminen on tärkeää monesta syystä. Jos ruokaa joutuu heittämään roskiin, tulee kuormittaneeksi paitsi ympäristöä, myös omaa lompakkoaan. Hävikin syntyminen ei ole välttämätön paha, vaan siitä voi estää käyttämällä mahdolliset tähteet osana seuraavaa ruokaa. -Älä…

Viime vuosikymmenten aikana monet voimakkaasti kalastetut kalakannat ovat huvenneet tai romahtaneet liikakalastuksen seurauksena. Perinteisen kalastuksen tutkimuksen mukaan pienentyneen kalakannan pitäisi palautua entiseen kokoonsa nopeasti, kun kalastusta rajoitetaan. Tämän ajatellaan johtuvan siitä, että kilpailu ravinnosta ei estä kalojen kasvua. Näin ei ole kuitenkaan aina käynyt, vaan monet romahtaneet kalakannat ovat pysyneet alhaisella tasolla kalastuskiellosta huolimatta. Jyväskylän…

Metsähallituksen Luontopalvelut on vuoden 2021 aikana investoinut Pallas–Yllästunturin kansallispuistossa ja Käsivarren erämaa-alueella neljä miljoonaa euroa retkeilyrakenteiden ja palveluiden kehittämiseen. Investoinneilla vastataan jatkuvasti kasvaviin käyntimääriin. Suomen kansallispuistoista Pallas–Yllästunturin on suosituin. Vuonna 2020 raportoitiin yli 550 000 käyntiä. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa 124 000 käynnin kasvu lisäsi käyntimäärää 36 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Käyntimäärät ovat jatkaneet kasvuaan syksyllä. Uusia…

Graavikala kuuluu monen mielestä jouluiseen juhlapöytään. Itse tehty graavikala tekee vaikutuksen, vaikka valmistus on todella helppoa ja käy kuin itsestään. Graavaaminen eli tuoresuolaus on tapa raakakypsyttää kalaa. Muita raakakypsytystapoja ovat esimerkiksi hapolla kypsentäminen, jota käytetään cevicheä valmistaessa. Kun kala graavataan, se ikään kuin haudataan suolaan: ruotsin sana grav tarkoittaa hautaa, ja siitä tulee graavikalan nimikin….

Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus ovat julkaisseet tutkimuksen kansallispuistojen kävijöiden näkemyksistä ja käyttäytymisestä vuodesta 2000 vuoteen 2019. Tärkeimmät syyt kansallispuistovierailuun eivät ole muuttuneet vuosien saatossa, vaan ne liittyvät edelleen luontokokemuksiin, luonnon puhtauteen ja henkiseen hyvinvointiin. Harrastetut aktiviteetit ovat merkittävästi monipuolistuneet tarkastelujakson alusta. Tutkimus antaa arvokasta tietoa asiakkaiden tarpeista, odotuksista ja motiiveista, mikä hyödyttää alueiden käytön suunnittelua ja…

Tietoa Suomen teollisuuden ja maatalouden suurimmista päästölähteistä ja jätesiirroista löytyy nyt julkisesta päästötietopalvelusta osoitteesta prtr.fi. Palvelun on kehittänyt Suomen ympäristökeskus yhteistyössä teollisuuden, tuottajajärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Suomen ympäristökeskuksen kehittämän karttapalvelun tarkoituksena on antaa tietoa ilma- ja vesipäästöistä ja jätteistä erilaisilla aluerajauksilla sekä parantaa kansalaisten, järjestöjen ja yritysten edellytyksiä osallistua ympäristöön vaikuttavaan päätöksentekoon. Tietoja voi tarkastella…

Valtioneuvosto teki 16.12. päätökset merenhoitosuunnitelmasta sekä seitsemästä alueellisesta vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022-2027. Niissä esitetään toimet, joiden avulla pyritään saavuttamaan meren ja vesien hyvä tila. ”Mahdollisuutemme parantaa vesien ja meren tilaa ovat hyvät. Työ vaatii aikaa, kärsivällisyyttä, rahaa ja kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Puhtaat vedet ja meri ovat ihmisen ja luonnon olemassaolon perusta ja välttämättömiä myös taloudelliselle toiminnalle”,…

Kaupunkiroskien määrää, tyyppiä, alkuperää ja kulkeutumisreittejä ei ole Suomessa selvitetty systemaattisesti. Suomen ympäristökeskus käynnisti keväällä tutkimuksen roskien määrästä ja tyypistä Helsingin kahdella eri kaupunkipuistoalueella. Tutkimuspuistot olivat Vanhankaupunginkosken Pornaistenniemen puisto ja Pikku-Huopalahden Tilkanniityn puisto. Roskaantumista selvitettiin roskien kappalemäärän ja painon mukaan. Kahden tutkimuspuiston alueelta kerättiin ja tunnistettiin yhteensä 4 886 roskaa eli 0,8 roskaa neliömetriä kohden….

Uuteen ”Rauhaa rakastava saimaannorppa” -esitteeseen on koottu tietoa ja ohjeita, jotka auttavat Saimaan jäillä tai vesillä liikkuvia huomiomaan uhanalaisen saimaannorpan. Ohjeita noudattamalla voidaan vähentää kansallismaisemissa elävälle norpalle aiheutuvaa häiriötä ja auttaa turvaamaan norpan tulevaisuutta. Esite on tuotettu EU-rahoitteisen Yhteinen saimaannorppamme -LIFE-hankkeen yhteydessä. Etelä-Savon ELY-keskus osallistuu Metsähallituksen vetämään hankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. kehittää saimaannorpan suojelua…