Jigi Cup ry pyrkii järjestämissään kilpailuissa vastuullisuuteen, minkä usein ajatellaan tarkoittavan lähinnä sitä, että kisan aikana saadut kalat kuvataan mittalaudalla, minkä jälkeen ne vapautetaan. Lokakuun alussa Lempäälässä järjestetyssä Crazy Fish -kilpailussa kisavetenä olleeseen Pyhäjärveen pesiytynyt vieraslaji vaati kuitenkin järjestäjiä miettimään vastuullisuutta vielä askelen pidemmälle. Jigi Cupin puheenjohtaja Samuli Rahikainen kertoo, että haluttiin selvittää, miten pitää…

”Kalastusharrastuksen merkitys tunnustetaan myös hallitusohjelmassa. Se on meille suomalaisille tuttu osa luontosuhdetta. Uuden vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteena on, että näin on jatkossakin ja vapaa-ajankalastus kehittyy kestävänä, suosittuna ja arvostettuna luontoharrastuksena”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa valmisteltu uusi vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia julkistettiin maanantaina. Se koostuu kuudesta osatavoitteesta: hyvinvoinnista ja kalastusmahdollisuuksista,…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusi raportti sisältää Suomessa kerätyn laajan kalamerkintäaineiston, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi käynnistymässä olevien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa. Raportti tuo muutoinkin tukea kalastuksen ohjaukseen malliratkaisuineen ja ottaa huomioon paikkatietomenetelmien hyödyntämisen. Luonnonvarakeskuksen Luken vastajulkaistussa raportissa on käytetty esimerkkiaineistoina Suomenlahdelle ja Päijänteelle viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tehtyjä taimenmerkintöjä. Merkintöjen avulla saadaan tietoa esimerkiksi taimenten vaelluksista,…

Lokakuun koleat kelit ja kylmät tuulet eivät välttämättä houkuttele ulos värjöttelemään. Onneksi kalastuksen makuun voi päästä nyt myös mukavasti kotisohvalta, sillä The Fisherman – Fishing Planet vie pelaajan ympäri maailmaa upeiden kalastuspaikkojen pariin. Bigbenin torstaina julkaisema The Fisherman – Fishing Planet on realismiin ja aitouden tunteeseen tähtäävä kalastuspeli. Sen 19 erilaista kalastusympäristöä on mallinnettu oikean…

Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2018 saaliiksi sisävesiltä 5,2 miljoonaa kiloa kalaa. Vuonna 2017 saalis oli 6,5 miljoonaa kiloa. Saaliin pieneneminen johtui pääosin nuotalla pyydetyn muikun määrän vähenemisestä. Rapusaalis oli jonkin verran alle 600 000 rapua, mistä lähes kaikki oli täplärapua. Saaliin arvo oli 14,7 miljoonaa euroa, mikä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Tiedot käyvät…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvitys osoittaa, että jo pienin toimenpitein toteutetut Merenkurkun rannikon pienvesikunnostukset tuottavat merkittäviä hyötyjä kalojen poikastuotannolle. Kunnostamalla voidaan saada myös lisäaikaa heikentymässä olevalle kutualueelle. Etenkin Merenkurkun alueen fladoissa ja kluuveissa on tehty kalataloudellisia kunnostuksia vuosikymmenien ajan. Luken tuoreessa raportissa tarkastellaan esimerkkitapauksin tehtyjä kunnostustoimenpiteitä ja niiden toimivuutta hauen ja ahvenen osalta. ”Molempien lajien vaellusalue jää…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksessa selvitettiin vaellussiian ja merikutuisen siian erilaisia kasvutrendejä Pohjanlahdella vuosien 1998–2014 aikana kerätyistä saalisnäytteistä. Pienillä ja suurilla kaloilla havaittiin erilaisia kasvutrendejä. Tuore tutkimus perustuu saalisnäytteisiin, joita on kerätty kaupallisten kalastajien siikasaaliista vuosina 1998–2014. Siikasaaliista tutkittiin eri siikamuotojen kasvun ja ikärakenteen muutoksia, jotka ovat tutkimuksen tulosten perusteella olleet huomattavia. Siika on arvoltaan tärkeimpiä rannikon…

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista kuluvalla hallituskaudella. Kunnostustoimiin on varattu ensi vuodelle määrärahaa yhteensä 6 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kalojen luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin jatketaan kansallisen kalatiestrategian pohjalta. Vesilain muutoksella kalatalousvelvoitteet on tarkoitus ulottaa koskemaan myös laitoksia, joilla ei vanhan toimiluvan perusteella ole velvoitetta osallistua hyvityksiin kalakannalle aiheutuneista…

Metsähallituksen Luontopalvelujen meriluonnonsuojelutiimi on julkaissut suosituksen siitä, miten mereiset suojelualueet otetaan huomioon merialuesuunnittelussa. Suositus tukee rannikkokuntien ja -kaupunkien aluesuunnittelijoiden, ELY-keskusten ja muiden paikallisten toimijoiden työtä, jotta Suomen merialueen luontoa pystytään suojelemaan entistä paremmin. Itämeren ainutlaatuista ja herkkää luontoa suojellaan kansallisten ohjelmien, strategioiden ja lainsäädännön lisäksi kansainvälisellä yhteistyöllä. Merialueiden suojelun ja käytön tavoitteet ovat monitahoisia ja…

Uhanalaisten kalojen elämää voi seurata nyt suorassa lähetyksessä WWF:n Luontolivessä. Livekamera sijaitsee Etelä-Karjalassa Hiitolanjoella, jossa elävät Suomen ainoat luonnonvaraiset järvilohet. Järvilohi ja taimen ovat vaelluskaloja, jotka nousevat jokiin ja puroihin kutemaan. Molemmat lajit ovat uhanalaisia, koska jokien patoaminen on estänyt niiden pääsyn lisääntymisalueille. ”Järvilohi ja taimen eivät ole perinteisessä mielessä suloisia lajeja, mutta uskon livelähetyksemme…