Nousu-ohjelma jatkaa vuonna 2024 vaelluskalakantojen elvytystoimia kolmen kalatalousviranomaisen toimialueella. Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt alkuvuoden aikana Nousu-ohjelman kautta avustuksia yhteensä 556 000 euroa neljälle kunnostushankkeelle ja yhdelle vaelluskalatutkimushankkeelle. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen toimialueen pohjoisosassa sijaitsevalla Lestijoella esiintyy yksi jäljellä olevista alkuperäisistä meritaimenkannoista. Vaikka Lestijoessa on tehty taimenkannan hoitotoimia, ei taimenkanta ole vahvistunut toivotulla tavalla Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tekemien…

Lajikalastajien pitkä odotus päättyy toukokuussa, kun Helsingissä suurinta lajimäärää tavoitellaan 25.-26. toukokuuta. Kotkassa Kalamaraton järjestetään tänä vuonna 24.-25. elokuuta. Kalamaraton on Suomen vaativin kalastuskilpailu. Joukkueet tavoittelevat Kalamaratonissa vuorokauden aikana mahdollisimman monta eri kalalajia saalispussiin. Kilpailu käydään urheilukalastusvälinein. Kalojen pituudella tai painolla ei kisassa ole merkitystä. Pikkuruinen liejutokko on aivan yhtä arvokas lajipiste kuin kymppikiloinen hauki….

Ihmiskunta käyttää maapallon luonnonvaroja häikäilemättömästi hyväkseen. Hyvä esimerkki tällaisesta käyttäytymisestä on liikakalastus. Vuosittain pyydystetään 90 miljoonaa tonnia kalaa, minkä seurauksena populaatiokoot pienenevät nopeasti ja populaatioissa tapahtuu evolutiivisia muutoksia. Tällöin muutokset keskeisissä kalojen elinkelpoisuuteen vaikuttavissa ominaisuuksissa, kuten kasvussa, lisääntymisessä ja käyttäytymisessä ovat kauaskantoisia perimän muutoksen myötä. Jyväskylän yliopiston tutkija Daniel Sadler havaitsi väitöskirjassaan, miten kokovalikoiva kalastus…

Lohien perimän tutkimuksessa paljastui, että kalastuksen painottuminen esimerkiksi alkukesään voi muuttaa lohikantojen lisääntymisikää ja keskikokoa. Tieto auttaa kalastuksen suunnittelussa ja lohikantojen monimuotoisuuden suojelussa. Helsingin yliopiston johtama tuore tutkimus selvitti, kuinka eri aikoina kutuvaellusta kalastetut Itämeren lohet eroavat toisistaan perinnöllisesti. Suuret ja vanhat lohet vaeltavat kutemaan muita ikäluokkia aiemmin eli kalastuskauden alussa loppukeväästä-alkukesästä. Tutkimus osoitti, että…

Metsähallitus jatkaa kokonaisen valuma-alueen ennallistustöitä Mätäsojan ympäristössä Taivalkoskella. Alueella on jo ennallistettu kymmeniä hetteitä eli lähteensilmäkkeitä ja 131 hehtaaria riekkosuota ja puronvarsikorpia. Tavoitteena on palauttaa ennalleen purojen lisäksi koko niitä ympäröivät alueet: suot, lähteet, lähdenorot ja purot. Mätäsojan operaatio on esimerkki uudesta tavasta kunnostaa vesistöjä. Kun koko valuma-alue ennallistetaan, kunnostettuun vesistöön virtaa jatkossa puhtaampaa vettä….

Ensimmäinen ja alkuperäinen WWF:n livelähetys, Norppalive Saimaalta, on käynnistynyt yhdeksättä kertaa. Sen kautta pääsee seuraamaan saimaannorppien karvanvaihtoa – eli pötköttelyä – suorassa lähetyksessä. ”Suosion salaisuus lienee hidastempoisuudessa ja tapahtumien niukkuudessa. Se lienee nykymaailman infoähkystä kärsiville ihmisille terapeuttista”, pohtii WWF:n digitaalisen viestinnän kehityspäällikkö Justus Hyvärinen. Norppalivessä seurataan usein tyhjää kiveä ja katsellaan Saimaan laineiden liplatusta. Ensimmäisen…

Metsähallituksen Luontopalveluiden ylläpitämällä Ruunaan retkeilyalueella kehitetään ja parannellaan laajasti palvelurakenteita ja opastusta eduskunnan vuosille 2023–2025 myöntämän erillismäärärahoituksen turvin. Kehityshankkeessa panostetaan esteettömien reittien ja kalastuksen vaatimien rakenteiden kehittämiseen ja kunnostamiseen. Kunnostukset jatkuvat tulevan kesän aikana. Neitikosken esteetön lankkusilta on osittain suljettuna asiakasturvallisuuden takia reitin kunnostustöiden ajan keväällä 6.–30.5.2024 ja elokuun 19. päivä eteenpäin ainakin lokakuun loppuun….

Fortum on tehnyt päätöksen edetä suunnitteluvaiheeseen Seitenoikean luonnonmukaisen ohitusuoman osalta. Luonnonmukaisen ohitusuoman tavoitteena on vahvistaa järvitaimenen luontaista elinkiertoa mahdollistamalla ylösvaellus Seitenoikean yläpuolisille potentiaalisille poikastuotantoalueille. Hanke etenee seuraavaksi yleissuunnitelmavaiheeseen, jossa laaditaan esiselvityksen pohjalta tarkempi suunnitelma ohitusuoman rakentamiseksi. Lisäksi alueella tehdään maastomittauksia ja luontoselvityksiä. Tavoitteena on laittaa hankkeen vesilain mukainen lupahakemus vireille alkuvuodesta 2025. Seitenoikean vesivoimalaitos sijaitsee…

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla tarkennetaan silakan ja kilohailin kalastuksen säätelyä. Heikentyneitä silakkakantoja elvytetään ensimmäistä kertaa kuturauhoituksella. Valtioneuvoston torstaina 2.5. antamalla asetuksella kielletään kansallisesti troolikalastus Selkämeren aluevesillä 25.5.–30.6.2024. Kuturauhoituksesta sovittiin Ruotsin kanssa viime lokakuussa pidetyssä EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa. Ruotsi tekee vastaavan kiellon omille Selkämeren aluevesilleen. ”Silakkakantojen heikentyneen tilan vuoksi oli tarpeen ryhtyä toimiin,…

Tasavallan presidentti on vahvistanut Tenon kalastussäännön 2024–2030 ja sen voimaansaattamislain. Päivitetty kalastussääntö astuu voimaan 1. toukokuuta. Eduskunnan hyväksymä Tenon päivitetty kalastussääntö astuu voimaan toukokuun alussa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti perjantaina lain kalastussäännön voimaansaattamiseksi. Lailla myös tarkennetaan viranomaisten tehtäviä kalastuksen järjestämisessä ja kalakantojen hoidossa sekä säädetään kalastuslupien myymisestä, hinnoittelusta ja lupien käytöstä. Norjan kanssa sovitun…