Tampere lähikalastuspaikkana: Tammerkosken kaupungissa riittää valinnanvaraa lähikalastajalle – esteettömän kalastuksen suhteen on kuitenkin parannettavaa

Vesistöjen ympäröimä Tampere tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja lähikalastukselle. Tampereella järjestetään 17. elokuuta Street fishing -kilpailu, johon odotetaan runsasta osanottoa.

Teksti ja kuvat: Jere Huovinen @fishingboywithwheelchair

Vesistöjen ympäröimä, suomalaisen jääkiekkoilun pääkaupunki Tampere, tarjoaa runsaasti erilaisia vaihtoehtoja lähikalastuksesta kiinnostuneelle kalastajalle. Kaupunkia halkova Tammerkoski, sitä reunustavine puistoineen on yleisesti kalastajien tuntema paikka.

Kävimme heinäkuussa testaamassa, millaisia kalapaikkoja Tampereelta löytyy, ja kuinka hyvin kaupungin ja sen lähialueen kalavedet soveltuvat pyörätuolia käyttävälle kalastajalle. Koekalastuskohteena olivat myös 17.8. pidettävän Tampereen Street fishing -kilpailun kisa-alueet.

Eteläpuisto

Eteläpuisto on Pyhäjärven rannassa sijaitseva puistoalue ja Tammerkoski laskee vetensä voimakkaana virtana Viinikanlahteen puiston itäpäädyssä. Erityisesti kohta, jossa Tammerkosken vedet syöksyvät Viinikanlahteen, on kalastajien suosiossa. Koekalastuskäynnin aikana paikassa oli parhaimmillaan yhteensä 12 kalastajaa.

Paikallisten kalastajien mukaan halutuimmat kohdekalalajit alueella ovat Tammerkoskesta alavirtaan vaeltavat kirjolohet, kuhat ja lahdessa runsaana esiintyvät ahvenet. Suosituimmat kalastustavat paikassa olivat kelaonginta ja viehekalastus. Muutamalla kalastajalla pyynnissä oli myös kirjolohen kalastukseen tarkoitettu tahnaonki.

Eteläpuistossa sijaitsevan kioskin takana sijaitsee iso laituri. Paikka näytti erinomaiselta aloituskohteelta, ja kysyimme kioskista luvan laiturilta kalastamiseen. Laiturin edusta oli syvä ja pohja erittäin rikkonainen. Muutaman jigimenetyksen jälkeen emme enää vieheitä tästä kohdin heittäneet. Ongella paikasta nousi pari salakkaa.

Viinikanlahden rannat olivat haasteellisia pyörätuolista kalastamiseen. Puiston rannat viettävät jyrkästi järveen päin ja eroosio eli tuuli sekä vesi olivat syöneet rannoista rikkonaisia. Eteläpuiston alueelta ei löytynyt kioskin laiturin lisäksi muuta paikkaa, jossa olisi pystynyt kalastamaan pyörätuolista, vaikka kalastukseen soveltuvia paikkoja rannoilla olikin.

Eteläpuiston kioskin takana sijaitseva laituri. Taustalla Viinikanlahti.
Eteläpuiston rannoilla oli kalastukseen soveltuvia alueita. Pyörätuolilla rantaan ei päässyt.

Ratinanranta

Tammerkoskesta laskevan virran toisella puolen sijaitsee hienon näköinen alue, Ratinanranta. Heti Tampereen Valtatien sillan alapuolella sijaitsevan veneenlaskupaikan vieressä on lähes vedenpinnan tasolla sijaitseva laituri, joka soveltuu kalastukseen erinomaisesti. Laiturille johtavien portaiden vuoksi, pyörätuolilla sinne ei ole pääsyä. Laiturilta pystyy kalastamaan sillan alapuolisen alueen. Ratinanrantaa pitkin kulkee kävely- ja pyörätie, jonka reunalta pystyy kalastamaan laajan alueen.

Ratinanrannan laituri veneenlaskupaikan alapuolella.
Ratinanrantaa pitkin kulkeva kävelytie ja puinen laituritasanne.

Ratinanrannasta löysimme koekalastusreissumme kalaisimman kohteen. Yli 200 metriä pitkä, L-mallinen laituri mahdollisti kalastuksen laajalla alueella Viinkanlahtea. Paikka tunnetaan nimellä Ratinan laituri. Tammerkoskesta tuleva virtaama muodosti laiturin ympärille virta-alueita, joissa oli runsaasti kaloja.

Laiturin itäpuolelta löysimme suuren, pinnasta ruokailevan kalaparven, joka muodostui ahvenista ja särjistä. Laiturilla oli myös muita kalastajia ja heidän pääsaaliskohteensa olivat ahven ja kirjolohi. Toisinaan laiturilta saadaan jigivälineillä myös hyviä kuhasaaliita.

Koekalastusreissulla kalat eivät jigeistämme tai vieheistämme muutamaa tärppiä enemmän kiinnostuneet, mutta perinteisellä ongella saimme saalista. Laiturille pääsy pyörätuolilla ei onnistu ilman apua, sillä laiturin alussa on korkea pudotus. Lisäksi laiturissa on useita, 10-15 cm levyisiä, poikittaisia rakoja, joita on syytä varoa.

Ratinan laiturin ympärillä oli runsaasti kaloja.

Tammerkosken Street fishing -kilpailualue

Street Fishing -kilpailualue Tammerkoskella sijoittuu pääosin Ratinan suvantoon ulottuen perhokalastusalueen kautta Koskipuistoon. Ratinan suvannon länsirannalla on ankkurissa useita ravintolalaivoja, joiden väliin jäävistä aukoista voi kalastaa. Suvannon itärannalla on myös muutamia laivoja ja niidenkin väliin jää kalastettavia alueita.

Koskikeskuksen ja Ratinan suvannon välinen alue itärannalla on kalaisan näköistä aluetta. Koskikeskuksen ja Ratinan stadionin välisellä alueella virta muodostaa hyvännäköisen virtaussuunnan kääntävän akanvirran ja paikassa näkyi joitakin kaloja. Perhokalastusalueella on sallittua kalastaa ainoastaan perinteisin perhokalastusvälinein.

Takon padon alapuolelle, itärannalle muodostuu herkullisen näköinen virtaus, josta on mahdollisuus löytää kirjolohi, siika tai jopa taimen. Koskipuistossa kalastus on sallittua molemmin puolin jokea ja täällä kalastus kohdistuu pääosin kirjoloheen, mutta taimenen saaminen siiman päähän ei ole mahdotonta. Koskipuiston alue soveltuu erinomaisesti spinfluga-tyyliseen kalastukseen.

Tammerkosken kalastuksessa on tärkeää ottaa huomioon, että joka paikassa kalastetaan korkeilta laitureilta ja kävelyteiltä. Haavissa täytyy olla riittävän pitkä varsi, jotta kalan saaminen ylös saakka on mahdollista. Lisäksi ohikulkevia ihmisiä on runsaasti, ja tämä on syytä ottaa huomioon erityisesti viehettä tai perhoa heitettäessä.

Tammerkosken Street fishing -kilpailualueella kalastetaan lähes koko matkalta korkean kaiteen takaa, pois lukien ravintolalaivojen väliset alueet. Kilpailualue soveltuu lapsille ja pyörätuolia käyttäville henkilöille rajoitetusti.

Tammerkosken suojakaiteet ovat liian korkeat pyörätuolista kalastavalle.

Pahalampi

Viinikan kaupunginosassa sijaitsee yksi Suomen tunnetuimmista onkipaikoista, 1,8 hehtaarin kokoinen Pahalampi. Lammessa elää suurikokoisia särkikaloja, kuten suutareita, ruutanoita, lahnoja ja karppeja. Lammen pohjaan on kertynyt aikoinaan raskasmetalleja, joiden vuoksi lammen kaloja ei voida käyttää ravinnoksi.

Lammella kalastaminen on siten pelkkää C&R- eli pyydystä ja vapauta -kalastusta, mutta lämpimissä vesissä viihtyvät särkikalat soveltuvat tähän erinomaisesti ja syövät hanakasti pian vapautuksen jälkeen. Pahalampi tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon suurikokoisten särkikalojen kalastukseen ja erilaisten kalastustekniikoiden opettelemiseen.

Yleisimmin käytetty ja parhaalta vaikuttava syötti Pahalammella on säilykemaissi. Kalastustekniikoista käytetyimpiä ovat perinteinen onkiminen sekä erilaiset feeder-tyyppiset ratkaisut. Lammen rantoja kiertää helposti liikuttava polku ja kävelytie, joten Pahalammen rantaan pääseminen on helppoa kenelle tahansa.

Pahalammen rannat sopivat kaikille kalastajille.
Pahalammessa elää isokokoisia suutareita.

Herralankoski, Lempäälä

Lempäälä sijaitsee noin 25 kilometrin ajomatkan päässä Tampereelta. Vaikka välimatka on aika pitkä, voidaan Lempäälän kalapaikat siitä huolimatta lisätä Tampereen lähikalastusalueeseen. Vanajaveden reitin vedet muodostavat useita koskialueita Lempäälässä ja niistä kuuluisin, sekä ylivoimaisesti myös esteettömään kalastukseen soveltuvin on Herralankoski. Koski on voimakkaasti virtaavaa vettä, ja Herralankoskea voidaankin kutsua vuolteeksi.

Herralankoskelta löytyy grillipaikka ja laavu.

Herralankoskessa on kolme erillistä heittolaituria, joista kaksi sijaitsee kosken länsirannalla. Kosken itärannalla sijaitseva kalastuslaituri sijaitsee Herralankosken loppuliu’ussa, ja laiturilta mahtuu kalastamaan yhtä aikaa useampikin kalastaja.

Herralankosken itärannan kalastuslaituri kosken loppuliu’ussa.

Herralankoskelta tavoitelluimmat saaliskalalajit ovat Pirkanmaan maakuntakala toutain, sekä koskeen säännöllisesti istutettavat kirjolohet. Lisäksi koskessa esiintyy kuhaa, ahventa, taimenta ja erilaisia särkikaloja.

Suosituimmat kalastusmuodot Herralankoskella ovat viehe- ja perhokalastus. Myös spinfluga-kalastus on koskella toimiva kalastusmuoto. Viehekalastajat suosivat nopealiikkeisiä vaappuja ja lusikkauistimia. Perhokalastuksessa käytetyimpiä ovat pitkäheittoiset siimat, joiden päähän kannattaa sitoa salakkaa muistuttavia perhoja, kuten supertinseli. Toisinaan perhon on hyvä erottua koskessa erittäin runsaana esiintyvästä salakkamassasta, ja tuolloin tummasävyiset tai ärsykeväriset perhot saattavat olla toimivia. Sama pätee myös viehevalintoihin.

Monipuolisesta Herralankoskesta löytyy kalastuspaikkoja kaikille kalastajille ja kalastusmuodoille. Kosken rannoilla kulkee hiekkatuhkalla päällystetty kävelytie ja rantaan sekä laitureille pääsee helposti myös apuvälineiden avulla.

Salakkajahdissa ollut Herralankosken toutain kelpuutti tumman perhon.

Tampere – monipuolinen, mutta liikuntarajoitteiselle haastava kalastuskohde

Lähikalastuspaikkana Tampere tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia harrastaa kalastusta monissa eri muodoissa ja kalapaikkoja on kaupungin läheisyydessä paljon. Ylivoimaisesti hienoin ja monipuolisin kalapaikka on kaupungin läpi virtaava Tammerkoski, josta kalastajalla on mahdollisuus saada siimansa päähän isoja kaloja.

Viinikanlahti on monipuolinen ja viihtyisä kalapaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden matalan kynnyksen kalastukseen esimerkiksi onkien viihtyisässä puistomaisemassa. Ratinanrannan pitkiltä laitureilta löydettiin koekalastuskäynnin aikana Tampereen kalaisin alue ja kalansaanti sieltä on lähes varmaa. Pahalampi isokokoisine särkikaloineen tartuttaa kalastuskipinän kaikkiin kalastajiin ja Lempäälän koskissa hyppivät toutaimet saavat kalastajan pysymään koko ajan valppaana.

Liikuntarajoitteisen kalastajan näkökulmasta Tampere on haastava kalastuskohde. Tammerkosken korkeat kaiteet suojaavat kulkijoita joutumasta kanavaan, mutta kaiteet estävät toisaalta tehokkaasti mm. kalastamisen pyörätuolista. Viinikanlahden rannat ovat jyrkkiä, ja Ratinanrannan hienoille laitureille johtaa joko portaat tai laiturille pääsyn estää korkea kynnys.

Jääkiekkoa varten kaupungissa on kaikki kunnossa esteettömiä katsomoita myöten, mutta esteettömän kalastuksen suhteen Tampereella on paljon parannettavaa.