Lähikalastuspaikkana Turku: Aurajoen kaupungista löytyy jokaiselle varmuudella mieluinen kalastuspaikka – Vuoden 2022 Street fishing -kilpailualueella runsaasti kuhaa ja ahventa

Aurajoen rannoilta löytyy runsaasti monipuolisia kalastuspaikkoja. Kuvassa kalastetaan Tuomiokirkon kohdalla.

Teksti ja kuvat: Jere Huovinen @fishingboywithwheelchair

Turku ja sen lähialueet tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia harrastaa lähikalastusta eli Street fishingiä. Turun kaupungin läpi virtaavan ja mereen laskevan Aurajoen rannoilta löytyy varmuudella jokaiselle kalastusta harrastavalle mieluinen kalapaikka.

Aurajoki tarjoaa mahdollisuuden kalastaa kaikkia mahdollisia kalalajeja, kaikilla mahdollisilla kalastustavoilla. Hyville kala-apajille ei ole pitkä matka, ja liikkuminen joen ympäristössä on helppoa.

Raisio, Naantali ja Kaarina kuuluvat olennaisena osana Turun lähikalastusalueisiin. Näille matkaa kaupungin keskusta kertyy jonkin verran, mutta matka on varmasti vaivan arvoinen. Lisäksi Turun läheisyydestä löytyvät sekä Paraisen että Paimion kalavedet.

Lapsille, vanhuksille ja liikuntarajoitteisille kalastajille Turusta ja sen lähialueilta löytyy useita mielenkiintoisia kohteita. Osalle paikoista kulku on helppoa, mutta joillekin hyville kalapaikoille ei pääse lainkaan. Kävimme heinäkuun alussa tutustumassa Turun kalapaikkoihin ja selvitimme, miten liikuntarajoitteisen kalastajan veden äärelle pääsy eri kohteissa onnistuu.

Kuusiston salmen silta, Kaarina

Yksi Turun läheisyydessä sijaitseva erittäin suosittu lähikalastuspaikka sijaitsee Kaarinassa, Kuusiston salmessa. Matkaa Turusta Kuusiston sillalle on noin 10 kilometriä. Salmen ylittävän sillan alla tai sen läheisyydessä on lähes aina kalastajia ja kaloja. Erityisesti alkukesällä ja syksyllä virtaava salmi kerää syönnökselle ahventa ja kuhaa.

Sillan alla kalastus onnistuu ainoastaan sen länsipuolella, sillä itäpuoli on yksityistä piha-aluetta. Paikka soveltuu jigi- ja viehekalastukseen, mutta myös eri onkitekniikat toimivat. Salmen pohja on erittäin epätasainen ja viehemenetyksiin kannattaa varautua.

Kuusiston salmen sillan alle pääsee kulkemaan helpoiten sillan pohjoispuolelta, jossa on myös parkkipaikkoja muutamalle autolle. Sillan alle pääsy on kivikkoisen tien vuoksi hieman hankalaa. Tämän vuoksi paikka soveltuu kohtalaisesti lapsille, vanhuksille ja liikuntarajoitteisille kalastajille.

Kuusiston salmen silta Kaarinassa soveltuu kohtalaisesti lapsille, vanhuksille ja liikuntarajoitteisille kalastajille.

Kuusiston Piispanlinnan rauniot

Kuusiston sillan läheisyydessä sijaitsevat Kuusiston Piispanlinnan rauniot. Keskiaikaisen kirkon ylimystön linnanrauniot sijaitsevat hienolla paikalla Piikkiönlahden edustalla. Vesialue on erityisesti kevätkutuisten kalojen lisääntymisaluetta. Paikasta saadaan saaliiksi ahventa, kuhaa, haukea ja särkikaloja.

Linnanraunioiden takana sijaitsee venelaituri, jolta kalastus on sallittua. Laiturilta yltää kalastamaan laajan alueen ja laiturille mahtuu useampikin kalastaja yhtä aikaa.

Laiturille johtaa sorastettu polku, joka alkaa opastuskeskuksen vierestä ja johtaa suoraan laiturille. Polku kulkee lehtomaisessa maastossa ja sen reunoilla on penkkejä sekä pöytiä mahdollistamassa historialliset puitteet retkieväiden syömiselle. Polkua pitkin pääsee kohtalaisen helposti pyörätuolilla, mutta laiturille johtava luiska on aika jyrkkä. Laiturin reunoilla ei ole erillisiä reunan hahmottamisavusteita.

Kuusiston Piispanlinnan raunioiden takana sijaitsevalle laiturille pääsee polkua pitkin kohtalaisen helposti, mutta sille johtava luiska on aika jyrkkä.

Halistenkoski

Halistenkoski on Aurajoen alin koski ja se sijaitsee neljän kilometrin päässä Turun keskustasta. Koski on padottu. Padossa on kalatie, joka mahdollistaa vaelluskalojen nousun padon ohi. Padon alapuolella on kalastuslakiin perustuvasti kaikenlainen kalastus kielletty, mutta 200 metriä padon alapuolella saa kalastaa vieheellä ja perholla. Hieman alempana kalastus on sallittu myös onkien.

Autoille löytyy parkkipaikka Aurajoen opastuskeskuksen, Myllärintalon edustalta. Paikalla on myös opastetaulu kalastusta varten.

Halistenkoski on yksi Turun alueen suosituimmista kalapaikoista, ehkä jopa suosituin. Halisesta saadaan vuosittain saaliiksi merestä jokeen nousevia taimenia, lohia ja siikoja. Lisäksi kosken alapuolisiin virtauksiin kerääntyy runsaasti erilaisia särkikaloja, ja niitä ravinnokseen käyttäviä petoja, kuten ahvenia, haukia ja kuhia.

Halistenkosken rannat ovat jyrkkiä, ja joen rantaan pääsy ei ole helppoa. Liikuntarajoitteisilla henkilöillä rantaan pääsy ei ole lainkaan mahdollista.

Halistenkosken ”siltojen” välistä koskialuetta vähällä vedellä.
Halistenkosken alaosa ja loppuliuku ovat suosittuja kalastuskohteita.

Turun keskusta ja Street fishing -kilpailualue

Turun keskustan läpi virtaava Aurajoki tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kalastaa kaupungin ytimessä. Aurajoen rantaa reunustavat molemmin puolin jokea kulkevat kävelytiet ja joen ylitys onnistuu joen yli kulkevien siltojen avulla.

Turussa 26.7.2022 järjestettävän Street fishing -kisan kilpailualue sijoittuu pääosin Teatterisillan ja Tuomiokirkkosillan väliselle alueelle. Kalastus on tässä kohdin sallittua joen molemmilta rannoilta. Lisäksi kilpailualueeseen kuuluu Turun Tuomiokirkon puoleinen ranta Agricolankadun päätyyn saakka.

Alue vaikutti koekalastuksessa erittäin kalaisalta. Pohjaa pitkin uitettuihin sekä dropshot-jigeihin tuli tärppejä, mutta ylös saakka kaloja ei saatu. Ongella kaloja tuli tasaisesti joka puolelta kisa-aluetta. Tuomiokirkon kohdalla oli heinäkuun alussa runsaasti pasureita ja isokokoisia särkiä. Paikallisten kalastajien mukaan Street fishing -kilpailualueella esiintyy runsaasti kuhaa ja ahventa.

Tuomikirkonsillan alla pohjassa oli paljon tavaraa, joihin jigit tarttuivat. Tuomikirkon edustalla ei tätä ongelmaa ollut. Suosituksena ongelle vähintään viiden metrin pituus, mielellään jopa pidempi. Lisäksi pitkällä varrella varustettu haavi on välttämätön.

Turun Street fishing -kilpailualue soveltuu erinomaisesti kaikille kalastajille, mutta kävelyteiden reunoilla ei ole lainkaan kaiteita tai muitakaan rakenteita, joiden avulla kanavan reunan pystyy hahmottamaan. Lapsille vahva suositus pelastusliivien käytölle kalastuksen aikana.

Aurajokea Tuomiokirkon kohdalta ylävirtaan.

Saaronniemi, Ruissalo

Ruissalon saaren kärjessä sijaitsee hienolla paikalla Saaronniemen uimaranta. Rannalla on kaksi laituria, joissa kalastus on sallittua. Saaronniemen uimarannalla sijaitsevalta saunalaiturilta on helppo kalastaa ja esimerkiksi viehekalastaja yltää kalastamaan siitä laajan alueen. Kesällä paikalla on runsaasti uimareita, mikä hankaloittaa kalastusta. Uimalaituri soveltuu liikuntarajoitteiselle kalastajalle, mutta laiturille johtava kulkutie on yläosaltaan erittäin jyrkkä.

Saaronniemen saunalaiturilta on helppo kalastaa ja esimerkiksi viehekalastaja yltää kalastamaan siltä laajan alueen.

Saaronniemessä sijaitsee myös toinen, esteettömäksi rakennettu laituri. Sen päältä on mahdollisuus laskeutua alalaiturille, joka sijaitsee lähes merenpinnan tasolla. Laiturin edusta on erittäin syvä ja paikasta on mahdollista saada saaliiksi mm. isoja ahvenia, jotka elävät laiturin varjossa. Isolle laiturille päästäkseen on ylitettävä kapea hietikko-osuus.

Saaronniemi on hieno paikka ja kalastettavaa löytyy lisäksi uimarannan takana sijaitsevilta kallioilta. Keväisin Saaronniemen läheisyydessä sijaitseva Kolkka on erityisesti siianonkijoiden suosiossa.

Saaronniemen isompi laituri sopii hyvin esteettömään kalastukseen.

Hahdenniemen uimaranta, Raisio

Raision uimaranta Hahdenniemi tuli uimareiden, ulkoilijoiden ja kalastajien käyttöön kesällä 2022. Uimarannalla on iso laituri, jolla saa myös kalastaa. Paikka soveltuu hyvin niin viehe-, jigi- kuin onkikalastukseenkin.

Paikallisten kalastajien mukaan Hahdenniemi on hyvää ahvenen ja kuhan kalastusaluetta, erityisesti syksyisin. Lisäksi alueella esiintyy runsaasti erilaisia särkikaloja. Laiturin ja asfaltin välinen alue on hiekkaa, mutta laiturille pääsee helposti myös pyörätuolilla. Laiturin läheisyydessä on mm. nuotiopaikka ja retkeilyreitti.

Hahdenniemen laiturin läheisyydessä sijaitsevan venesataman edustalla on lisäksi aallonmurtaja. Aallonmurtajalta pystyy myös kalastamaan, ja pitkällä ongella kalastus onnistuu aallonmurtajan päältä.

Hahdenniemen uimarannalla on iso laituri, jolta saa myös kalastaa.

Turussa riittää kiinnostavia kohteita myös matkailukalastajille

Turku tarjoaa hienot puitteet paikallisille vapaa-ajankalastajille, mutta myös matkailukalastajat löytävät varmasti kaupungista tai sen läheisyydestä kiinnostavia kohteita. Kalastaakseen Turussa ei tarvitse matkustaa kauas, sillä hienoja kalapaikkoja löytyy aivan kaupungin keskustasta ja sen välittömästä läheisyydestä.

Heinäkuun alussa 2022 tehtyä koekalastusreissua vaikeutti hellejakso, jonka seurauksena erityisesti suuremmat petokalat pitivät suunsa visusti supussa. Loppukesää kohden vedet viilenevät ja kalat muuttuvat aktiivisemmiksi.

Mielestämme Turun hienoin kalapaikka on Halistenkoski, joka tarjoaa monipuolisuudellaan useiden eri kalastusmuotojen harrastamisen samassa paikassa. Alueen hankalien liikkumismahdollisuuksien vuoksi Halistenkoski karsii paikalle kalastamaan haluavia kalamiehiä. Pienillä, liikkumista helpottavilla ratkaisuilla paikasta saataisiin nykyistä toimivampi kalastuskohde, joka palvelisi kaikkia kalastajia.

Nyt nähtyjen kalastuskohteiden lisäksi Turussa ja sen läheisyydessä on runsaasti muitakin käymisen arvoisia kalapaikkoja. Street fishing -kilpailualue Turun ytimessä on hieno esimerkki paikasta, jossa kaikilla halukkailla on mahdollisuus harrastaa tasapuolisesti.