Suomen esteettömät kalapaikat: Neitikoski on Ruunaan helpoiten tavoitettava koski

Neitikosken niskan kalastuslaituri.

Teksti ja kuvat: Jere Huovinen

Pohjois-Karjalassa sijaitseva Lieksanjoki saa alkunsa itärajan takaa Lieksajärvestä. Joki kulkee runsaskoskisena Ruunaan retkeilyalueen läpi ja laskee lopulta vetensä Pieliseen Lieksan taajamassa.

Kalamiesten keskuudessa retkeilyaluetta halkova Lieksanjoki tunnetaan nimellä Ruunaan kosket. Tunnetuimpia kalapaikkoja Ruunalla ovat Neiti-, Siika- ja Murrookoski. Näistä Neitikoski on helpoiten saavutettavissa ja kosken ympärille on rakentunut maisema, jossa muun muassa pyörätuolia käyttävän kalastajan on helppo liikkua.

Ruunaan retkeilyalueella kulkevat polkuverkostot mahdollistavat pääsyn muillekin koskille, mutta reitit ovat peruspyörätuolilla liikkumiseen erittäin haasteellisia. Ruunaan alueen kalasto koostuu pääosin istutuksista peräisin olevista kirjolohista ja taimenista. Lisäksi alueella esiintyy luontaisesti harjusta, siikaa ja muita tavanomaisia kalalajeja.

Neitikoski on Ruunaan sydämessä

Neitikoski sijaitsee Ruunaan retkeilyalueen sydämessä, Ruunaan Retkeilykeskuksen läheisyydessä. Neitikoskelle johtaa esteetön reitti, joka saa alkunsa laajalta pysäköintialueelta. Reitti alkaa kivituhkapäällysteisenä leveänä tienä ja jatkuu koskelle lankkupolkuna.

Lankkupolun reunoilla kulkee koko matkalla reunakorokkeet, jotka estävät pyörätuolin renkaiden putoamisen polulta. Pysäköintialueelta koskelle kertyy matkaa noin viisisataa metriä. Lankkupolun varrella sijaitsee kaksi nuotiopaikkaa, joista toinen on esteetön.

Neitikosken ylimmälle kalastuslaiturille johtava lankkupolku.

Ämmäkoski on erotettu padolla

Lankkupolku johtaa joen rannalle ja kulkee pienen kosken, Ämmäkosken ylitse. Ämmäkoski on pääuomasta kivisellä padolla erotettu sivu-uoma, joka laajenee suvannoksi Ruunaan Retkeilykeskuksen edessä.

Ämmäkosken padolla kulkeva kävelysilta on suosittu ja helposti saavutettava kalastuspaikka. Sillalta pystyy kalastamaan lähes koko Ämmäkosken yläosan, jossa erityisesti kirjolohet viihtyvät. Ämmäkoskessa on kaksi suurehkoa syvännettä, jotka erottuvat selvästi sillalta alavirtaan päin katsottaessa. Molemmat syvänteet ovat hyviä kalapaikkoja.

Ämmäkosken ylitse johtava silta.

Neitikoski alueen hienoin paikka

Ämmäkosken sillan eteläpuolella virtaa Lieksanjoen pääuoma, joka murtuu vastarannalla sijaitsevan saaren kohdalla voimakasvirtaiseksi Neitikoskeksi, jonka niska on koko alueen hienoin paikka. Sen kalastaminen pyörätuolista on kuitenkin haasteellista.

Neitikosken niskalle on rakennettu kalastuslaituri, jolta pystyy kalastamaan osan niska-alueesta. Laiturilla on tukevat, mutta istualtaan kalastamista ajatellen liian korkeat kaiteet. Laiturin edessä on syvänne, jossa on lähes aina kaloja. Kalastuslaiturilta kalastus vaikeutuu virtaaman laskiessa. Tuolloin kalat siirtyvät keskemmälle jokea ja laiturilta on vaikea heittää perho riittävän kauas.

Neitikosken niskan alaosalla sijaitsee pieni saari, joka ohjaa osan virtaamasta lähelle rantaa. Pääuoma kulkee saaren eteläpuolella ja sen kalastus onnistuu helpoiten vastarannalta, mutta sinne pääsy on hankalaa. Niskalla sijaitsevan kalastuslaiturin ja saaren väliin jäävä alue on hyvä kalapaikka, mutta sen tehokas ja tarkka kalastaminen ei onnistu rannalta. Kahlaava kalastaja pystyy kalastamaan alueen tehokkaasti.

Saaren pohjoispuolelle muodostuu pieni koski, jonka loppuliuku virtaa rantaa hipoen. Kosken alaosa on hyvä kalapaikka. Saaren alapuolelle muodostuu hieno ”peili”, jossa vesi hetken aikaa pysähtyy.

Peilissä on aina kaloja ja sen kalastaminen onnistuu kohtalaisesti toiselta kalastuslaiturilta, joka sijaitsee Neitikosken alaosassa. Alimmaiselta kalastuslaiturilta vieheeseen napannut kala pyrkii lähes poikkeuksetta koskeen. Tämä on syytä ottaa huomioon käytettäviltä kalastusvälineiltä.

Neitikoski syöksyy kuohuvana koskena sen alapuoliseen suvantoon. Kosken lopussa, kuohujen keskellä sijaitsee iso kivi, jota kutsutaan nimellä ”Neitikosken stoppari”. Kivi jakaa kosken loppuosan virtaaman kahtia, muodostaen kalaisan virtauksen rannan läheisyyteen.

Kala kiinni Neitikosken alimmalla kalastuslaiturilla.

Omat kokemukset

Kalastin ensimmäisen kerran Neitikoskella vuonna 2019. Tuolloin saimme runsaasti tapahtumia erilaisilla perhoilla. Neitikosken niskalla iso kala, jonka tunnistimme taimeneksi, tavoitteli muutaman kerran perhoa, mutta en saanut sitä tartutettua. Kirjolohia saimme saaliiksi sekä alemmalta kalastuslaiturilta että Ämmäkoskesta.

Heinäkuussa 2022 Lieksanjoen vesi oli erittäin lämmintä, mutta päätimme kalastaa Neitikoskella, koska siihen oli mahdollisuus. Päivällä paikalla ei ollut muita kalastajia ja aloitimme kalastuksen Ämmäkoskesta. Pian kävi selväksi, että lämmin vesi ja paahtava aurinko olivat passivoittaneet kalat.

Pienensimme perhoja ja lopulta kirjolohi hyväksyi sille tarjotun perhon. Hetken kuluttua samasta paikasta, Ämmäkosken padon alapuolisesta montusta, nappasi toinenkin kala. Kalat kelpuuttivat pienen, kooltaan #16 nymfin.

Neitikosken kaloille heinäkuussa kelvannut nymfi.

Neitikosken niskalla sijaitsevalta kalastuslaiturilta oli hankala kalastaa. Aiemmin laiturin edessä ollut syvänne oli madaltunut kosken niska-alueen kalataloudellisen kunnostuksen vuoksi. Virta oli kuljettanut runsaasti kivimateriaalia syvänteeseen.

Niskalla sijainneen kiven vierestä nappasi kala, mutta peruke meni tärpin voimasta poikki. Muita kalakontakteja emme laiturilta saaneet. Alimman laiturin yläpuolelta ja saaren alla sijainneesta peilistä saimme useita tärppejä, mutta haaviin saakka emme tästä kohdin kaloja saaneet.

Neitikosken stopparin vierestä kala kelpuutti perhon ja syöksyi kauas alapuoliseen suvantoon. Ehjäeväinen ja hyväkuntoinen kirjolohi oli ahminut mahansa täyteen joen pinnalla kulkeneita hyönteisiä. Kävimme myös Kirppuvirralla, mutta siellä kalastus ei pyörätuolista onnistunut.

Neitikosken ehjäeväinen, pintaravinnolla herkutellut kirjolohi.

Yhteenveto

Ruunalla sijaitseva Neitikoski on helposti saavutettavissa oleva kalastuskohde. Metsähallituksen hallinnoima ja sen hoidossa oleva koskialue on hieno ja monipuolinen kalapaikka, joka sopii kaikille kalastajille. Ruunaan Retkeilykeskus tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita Neitikosken välittömässä läheisyydessä. Sieltä saa myös ostettua tarvittavat kalastusluvat.

Neitikoskelle pääsy pyörätuolilla onnistuu helposti, sillä parkkipaikalta johtaa helppokulkuinen tie/ lankkupolku suoraan koskelle. Polun varressa on kaksi nuotiopaikkaa, joista toinen on esteetön. Lankkupolku ylittää kahtia jakautuneen pääuoman Ämmäkosken kohdalla ja jatkuu koko Neitikosken matkalla.

Kaloja Neiti- ja Ämmäkoskessa on runsaasti. Kalastuksellisesti parhaita ja helpoimpia kalapaikkoja ovat Ämmäkosken ylittävä silta ja Neitikosken ylin kalastuslaituri. Ämmäkosken sillalta pystyy kalastamaan sillan alapuoliset virta-alueet. Neitikosken niskalla sijaitsevalta kalastuslaiturilta pystyy kalastamaan niskan ranta-alueen ja laiturin edessä olevan syvänteen. Alimmalta kalastuslaiturilta yltää kalastamaan Neitikoskessa sijaitsevan saaren taakse muodostuvan peilin ja päävirran reunan.

Lankkupolussa olevien naulojen kannat ovat paikoitellen nousseet ylös ja ovat vaaraksi muun muassa pyörätuolien renkaille. Kalastuslaitureilla perhokalastus on vaikeaa, koska takaheittotilaa on rajallisesti. Lisäksi Neitikosken niskan kalataloudellisessa kunnostuksessa käytettyä kivimateriaalia on kulkeutunut alavirtaan ja osaltaan madaltanut ylimmän kalastuslaiturin edustan syvännettä. Tämän takia pyörätuolista kalastavalle soveltuvia kalapaikkoja on entistä vähemmän.

Neitikoski on suosittu kalastuskohde ja siellä on lähes aina kalastajia. Pyörätuolista kalastamiseen soveltuvia paikkoja on vähän ja kalastuslaitureiden kaiteiden korkeus haittaa istualtaan kalastamista.

Kokonaisarvosana Neitikoskelle on 3,5/5.

”Neitikosken stopparin” ympäristö on hyvä kalapaikka.