Muovisten vapaa-ajan kalastusvälineiden pilottikeräys alkoi Saaristomerellä – keräysastiat sijoitettu PSS ry:n Roope-palvelupisteille

Kalanpyydyksiä ei haluta luontoon. Kuva: Jutta Vuolamo/PSS ry.

Saaristomerellä nähdään tänä kesänä jotain aivan uutta, kun Pidä Saaristo Siistinä ry järjestää alueella muovisten vapaa-ajan kalastusvälineiden pilottikeräyksen. Osa keräykseen tuotujen vapaa-ajan kalastusverkkojen materiaaleista analysoidaan, jotta niiden kierrätettävyydestä saataisiin parempi käsitys.

Suomessa kalastusvälineille ei vielä ole vakiintunutta kierrätysverkostoa eikä keräyspisteitä, vaan ne lajitellaan sekajätteeseen. Nyt Saaristomerellä on käynnistynyt pilottikeräys, johon kuka tahansa voi tuoda kuivat ja puhtaat, muovista valmistetut vapaa-ajan kalastusvälineet.

Keräysastioihin vain kuivia ja puhtaita verkkoja

Keräysastioihin voi tuoda muovista valmistetut vapaa-ajan kalastusverkot, joille ei enää ole käyttöä tai jotka ovat menneet rikki. On tärkeää, että keräykseen tuodaan vain kuivia ja puhtaita verkkoja, jotta verkkojen materiaaleja voidaan analysoida ja niiden kierrätettävyyttä selvittää.

”M/S Roopelle voi tuoda verkkojen lisäksi muita muovisia vapaa-ajan kalastusvälineitä, kuten siimoja ja pyydyksiä”, kertoo projektipäällikkö Jutta Vuolamo Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Keräysastiat löytyvät PSS ry:n Roope-palvelupisteiltä

Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltoaluksen M/S Roopen lisäksi keräysastiat on sijoitettu yhdistyksen ylläpitämiin Roope-palvelupisteisiin Åvensorissa, Nauvon Berghamnissa, Aspössä, Brunskärissä, Nötössä, Trunsössä, Vänössä, Österskärissä ja Innamossa. Lisäksi yksi keräysastia sijoitetaan elokuun puolivälistä alkaen kuukauden ajaksi Kaarinaan kalastus- ja metsästysliike Ruodon myymälään.

Tuottajavastuu laajenee – kalastusvälineiden kierrätys on vielä alkutekijöissään

Saaristomeren pilottikeräys on osa EU-rahoitteista Re:Fish-hanketta, jonka tavoitteena on vähentää vapaa-ajan kalastusroskan määrää Itämeressä. Keräysten avulla hanke pyrkii luomaan pohjaa muovisten kalastusvälineiden kierrätysverkostolle Suomessa.

”Valitettavasti Suomessa ei toistaiseksi ole mitään tahoa, joka ottaisi vapaa-ajan kalastusverkot vastaan. Niiden kierrätys on meillä vielä aivan alkutekijöissään. Saaristomeren pilottikeräyksen avulla saamme kuitenkin selvitettyä muovisten kalanpyydysten kierrätystarpeita, ja laboratorioanalyysien lisäksi pieni osa kerätyistä verkoista menee taidekäyttöön, Vuolamo sanoo.

EU:n kertakäyttömuovidirektiivin myötä tuottajavastuu laajenee ja koskee jatkossa myös muovisia kalastusvälineitä. Kalastusvälineiden tuottajien tulee järjestää jätehuolto markkinoille saattamillensa muovia sisältäville kalastusvälineille vuoden 2024 loppuun mennessä. Jätehuolto on oltava järjestettynä viimeistään 1.1.2025.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n lisäksi Re:Fish-hankkeessa ovat mukana Håll Sverige Rent, Suomen ympäristökeskus ja Tarton yliopisto. Re:Fish -hankkeen rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma. Hanke alkoi 1.3.2023 ja päättyy 28.2.2026.