Esittelyssä Hämeenlinnan Street fishing -kilpailualueet – 330 järven kaupungissa riittää kalapaikkoja jokaiseen makuun

Hämeenlinnassa riittää kalapaikkoja jokaiseen makuun.

Teksti ja kuvat: Jere Huovinen @fishingboywithwheelchair

Suomen vanhin sisämaakaupunki ja kaupungille nimensä antanut historiallinen linnake, Hämeenlinna, sijaitsevat Vanajaveden rannalla Kanta-Hämeessä. Hämeenlinnan kaupungin alueella on noin 330 järveä, joten kalapaikkoja alueella riittää jokaiseen makuun. Kävimme heinäkuussa tutustumassa Hämeenlinnan lähikalastuspaikkoihin ja kalastamassa elokuussa 24.8.2023 järjestettävällä Street fishing -kilpailualueella.

Hämeenlinnassa järjestettävä Street fishing -kilpailualue rajoittuu etelässä Viipurintien siltaan. Sillan ympäristössä on syvää vettä ja rannalta yltää kalastamaan helposti laajan alueen. Kalastuksessa on hyvä ottaa huomioon alueen runsas vesiliikenne. Viipurintien sillan läheisyydessä sijaitsee Hämeenlinnan laivaranta, jota kutsutaan myös nimellä Kasinon ranta paikalla sijaitsevan ravintolan nimen mukaan.

Laivarannassa veden äärelle pääsy on helppoa, ja kalastus onnistuu rantaa pitkin kulkevalta kivimuurilta. Erityisesti lasten kanssa kalastettaessa on otettava huomioon turvallisuus, sillä pudotusta muurilta veden pintaan on noin kaksi metriä. Laivarannassa on lisäksi kaksi erillistä vierasvenelaituria, joilta yltää kalastamaan laajan alueen. Laitureille on esteetön pääsy, mutta rampin ja laituritason välissä on pieni kynnys. Laivarannan kivilaiturin edustalla oli heinäkuussa runsaasti salakoita ja pieniä särkiä.

Hämeenlinnan laivarannan irtolaiturit sekä kivimuuri.
Laivarannan kivimuurin nurkkauksessa oli hyvä onkipaikka.

Laivarannasta pohjoiseen kilpailualue jatkuu kohti Hämeenlinnaa Linnansalmena, ja rantakasvillisuuden seassa on tasaisin väliajoin kalastukseen soveltuvia aukkoja. Linnansalmen rantoja peittävät laajat ja tiheät ulpukkakasvustot, jotka toisaalta vaikeuttavat kalastusta, mutta tarjoavat myös suojaa kaloille.

Linnasalmen rantoja peittävät laajat ja tiheät ulpukkakasvustot.

Kisakeskuksen läheisyydessä, Niittykadun päässä, sijaitsee yksi kilpailualueen harvoista laitureista, jonne on vapaa ja esteetön pääsy. Tukeva puinen laituri soveltuu erinomaisesti kaikenlaiseen kalastukseen. Laiturin ympäristö on vapaa vesikasveista ja siltä pystyy kalastamaan kaikilla kalastusvälineillä.

Koekalastuksen aikana laiturilta saatiin onkimalla saaliiksi lahnoja, pasureita sekä ahvenia. Lahnoja saatiin saaliiksi useita, ja laituri oli koko kisa-alueen kalaisin paikka. Laiturille johtavan rampin ja laiturin kannen välillä on pieni kynnys.

Niittykadun laituri oli hyvä kalapaikka.

Linnanpuiston ja Linnanrannan alueella kasvaa runsaasti ulpukkaa, mutta kasvillisuudessa on paikoitellen kalastukseen soveltuvia aukkoja. Rantaan on joissakin kohdin hanakalaa päästä runsaan rantakasvillisuuden vuoksi. Kisakeskuksen pohjoispuolella rantaa reunustaa kivillä tuettu rantapenkere. Penkereelle pääsy on helppoa ja siitä on hyvä kalastaa. Koko penkereen matkalla ranta on matala, ja alueen tehokkaaseen kalastamiseen tarvitaan pitkä onkivapa tai virveli.

Linnanrannan rehevää näkymää.
Street fishing -kilpailualuetta puolustusvoimien museon kohdalla.

Street fishing -kilpailualue jatkuu tästä vielä jonkin matkaa kohti rautatiesiltaa ja kalastettavaa aluetta on kaikkialla. Vanhankaupunginlahdella on muutama herkullisen näköinen kalapaikka, mutta käyntimme aikana paikalla oli muuta toimintaa, emmekä päässeet kalaonneamme paikassa kokeilemaan.

Hämeenlinnan Street fishing -kilpailualue on pitkä, ja se tarjoaa hienot ja historialliset puitteet lähikalastukselle. Alueella on helppo liikkua rantaa pitkin kulkevan kävelytien ansiosta ja paikan vaihto on nopeaa. Suurin osa Street fishing -kilpailualueen rannoista on runsaan ulpukkakasvillisuuden peitossa, mutta kasvillisuuden seassa on paljon kalastukseen soveltuvia alueita. Lisäksi rantapuusto ja muu kasvillisuus asettaa omat haasteensa alueen tehokkaalle kalastukselle.

Niittykadun laiturilta saatiin saaliiksi erikokoisia lahnoja.

Täysin esteetöntä kalapaikkaa tarvitsevalle hyviä kalapaikkoja on alueella vähän. Helpoin paikka on laivarannan kivimuuri, mutta muurin reunalla ei ole minkäänlaisia reunan hahmottamista helpottavia rakennelmia tai maalauksia. Lisäksi muuri on korkea, mikä hankaloittaa kalastusta.

Laivarannan irtolaitureille ja Niittykadun laiturille pääsyyn tarvitaan avustajaa, sillä kaikissa laitureissa on pieni kynnys. Kisakeskuksen pohjoispuolella rantaa reunustaa kivimuuri, jolle pääsy on helppoa, mutta ranta on matala ja vesikasvillisuutta on runsaasti.

Hämeensaaren kalastuslaituri ja muut alueen kalastuspaikat

Vuonna 2022 valmistunut kalastuslaituri on sijoitettu Hämeensaareen Uimahallin taakse. Laiturille pääsy on helppoa, ja laiturilla on tilaa isommallekin kalastajaporukalle. Laituria ja laiturille johtaa ramppia kiertävät noin 90 cm korkeat suoja-aidat.

Laiturin ympärillä on hyvin tilaa, eikä vesikasvillisuudesta ole haittaa kalastukselle. Laiturin edustalla vesi syvenee nopeasti, ja virvelinheiton etäisyydellä laiturista sijaitsee noin neljän metrin syvyinen syvänne, jossa kalat varmuudella viihtyvät.

Koekalastuksen yhteydessä totesimme, että laituria kiertävät aidat ovat liian korkeat lapsille sekä istualtaan kalastaville henkilöille. Laiturin toimivuutta parantaisi, mikäli aidan korkeutta olisi porrastettu eri kohdissa laituria. Edellistä parempi ratkaisu olisi, että aidan korkeutta pystyisi vapaasti säätämään ainakin muutamassa laiturin eri kohdassa.

Hämeensaaren kalastuslaituri.
Hämeensaaren kalastuslaiturin korkeat kaiteet hankaloittavat lasten ja pyörätuolista kalastavan henkilön kalastusta.

Hopeaseppien sillan alla tapasimme paikallisia kalastajia. Keskustelussa kävi ilmi, että sillan ympäristö on suosittua kalastusaluetta ja heinäkuussa pääsaaliskohteena kalastajilla olivat kuhat, jotka erityisesti illan hämärtyessä saapuvat alueelle syömään.

Sillan ympäristössä järven pohja oli paikoitellen todella louhikkoinen, ja erityisesti jigikalastus oli paikassa haastavaa. Esteetöntä kalastuspaikkaa ei sillan alla tai sen eteläpuolella ole, mutta noin 100 metriä sillasta kaupunkiin päin sijaitsee laituri, josta kalastus esimerkiksi pyörätuolista onnistuu.
,

Hopeaseppien sillan alunen ja taustalla näkyvä mutka ovat paikallisten kalastajien mukaan hyvää kalastusaluetta.

Esteetön lähikalastus haastavaa

Hämeenlinna sijaitsee vesistöjen keskellä ja alueelta löytyy varmasti kaikille soveltuvia kalapaikkoja. Lähikalastuskohteita kaupungissa on jonkin verran, mutta vaikuttaa siltä, että kalaisimmat paikat sijaitsevat kaupunkialueen ulkopuolella. Esteettömiä kalastuspaikkoja kaupungin keskustan lähistöllä on muutamia, joista uusin on uimahallin taakse rakennettu kalastuslaituri.

Nykyisellään laituri ei palvele lapsia tai istualtaan kalastavia kalastajia. Laiturin kaiteet ovat liian korkeat, eikä niissä ole säätömahdollisuuksia. Sijainniltaan laituri on hieman syrjässä, mutta laiturin edustan syvänne ja sen reunat ovat varmasti hyviä kalapaikkoja. Hämeenlinna ympäröivine vesistöineen on kalastajan paratiisi, mutta toimiva esteetön lähikalastus kaupungissa on haastavaa, jopa vaikeaa.