Kaikki kalastus on taas kielletty kuukaudeksi Vaasan edustalla – ahvenille halutaan taata kuturauha

Kalastuskiellolla pyritään takaamaan ahvenelle kuturauha. Kuva: Katja Lösönen.

Vaasassa lähes koko Eteläinen kaupunginselkä ja sinne johtavat salmet sekä Onkilahti on jälleen rauhoitettu kalastukselta 20.4.-20.5.2024 väliseksi ajaksi. Kuukauden kalastuskielto on ajoitettu ahvenen kutuaikaan ja sillä pyritään elvyttämään viime vuosien aikana heikentynyttä ahvenkantaa. Kaupungin ja ELY-keskuksen asettama kalastuskielto koskee kaikkea kalastusta.

Luonnonvarakeskus LUKE:n toimittaman asiantuntijalausunnon mukaan eteläinen kaupunginselkä on koko rannikon mittakaavassa erittäin tärkeä kutupaikka ahvenelle. Ahvensaaliit ovat kuitenkin heikentyneet huomattavasti viime vuosien aikana. Keskeisinä syinä ovat liian voimakas kalastus erityisesti ahventen kutuaikaan sekä alueella runsaslukuisena esiintyvä merimetso.

Voimakas kalastus näkyy kalakannan koko- ja ikärakenteessa

Voimakas kalastus keväällä näkyy kalakannan koko- ja ikärakenteessa. Vaasan edustalla vanhempien ahventen osuus on ollut vähäinen, minkä lisäksi kalastuskokoisten ahventen määrä jää loppukesällä ja syksyllä vähäisemmäksi.

”Kattavan asiantuntijalausunnon ja käytyjen keskusteluiden perusteella kalastuskiellolle on painavat syyt. Kiellolla pyritään jakamaan pyyntiä tasaisemmin ympäri vuoden. Luonnonvarakeskuksen mukaan tämä olisi todennäköisesti hyvä kehityssuunta ahvenkantojen hyödyntämisen kannalta”, tonttipäällikkö Christoffer Rönnlund toteaa.

Kalastuskielto on voimassa lähes koko eteläisellä kaupunginselällä

Kalastuskieltoalue kattaa Vaasan kaupungin vesialueet eteläisellä kaupunginselällä, sinne johtavat salmet sekä Onkilahden. Eteläinen kaupunginselkä kuuluu vain osittain Vaasan kaupungin omistukseen, mutta kaupungin lisäksi Sundom Vattendelägarlag on kieltänyt kalastuksen omistamillaan vesialueilla. Näin ollen kuukauden kalastuskielto on voimassa lähes koko eteläisellä kaupunginselällä.

Kalastuskiellon lisäksi myös merimetson vaikutuksia ahvenkantaan pyritään hillitsemään. Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue on poikkeusluvalla öljynnyt merimetson munia Juckasgrynnanin kohdalla. Toimenpiteellä pyritään vähentämään poikastuotantoa ja näin rajoittamaan merimetsokantaa.