Helsinki tarjoaa hienot mahdollisuudet lähikalastukseen – esittelyssä myös Street fishing -kilpailualueet: Eläintarhanlahti ja Kaisaniemenlahti

Helsinki tarjoaa hienot mahdollisuudet lähikalastukselle, sillä kaupunki on rakennettu meren rannalle ja rantaviivaa riittää useita kilometrejä.

Teksti ja kuvat: Jere Huovinen @fishingboywithwheelchair

Pääkaupunkimme Helsinki tarjoaa hienot puitteet lähikalastuksen harrastamiselle. Helsinki on rakennettu meren rannalle ja rantaviivaa on useita kilometrejä. Lisäksi kaupunkialueeseen kuuluu lukematon määrä erikokoisia saaria, joista osalle pääsy on vaivatonta. Saarista tunnetuimpia ovat Korkea- ja Lauttasaari sekä kaikille tuttu Katajanokka.

Kaupungin vesialueelta on mahdollisuus saada siiman päähän lähes mikä tahansa Suomessa esiintyvä kalalaji, ja juuri tämän vuoksi Helsinki on lajikalastajan paratiisi. Suurimpaan osaan kaupungin kalapaikoista pääsee kävellen, pyörällä tai julkisen liikenteen avulla.

Helposti lähestyttäviä, esteettömiä kalastuspaikkoja Helsingissä on runsaasti. Kävimme kesäkuun puolivälissä etsimässä, tutustumassa ja kokeilemassa kaupungin esteettömiä, kaikille kalastajille soveltuvia kalastuspaikkoja. Tarkasteluun valittiin eri puolilla Helsinkiä sijaitsevia kohteita. Erityistarkastelussa olivat Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahdet, joilla Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö järjestää 10.8.2023 Street fishing -osakilpailun.

Vanhankaupunginkoski
Yksi Helsingin tunnetuimmista kalastuspaikoista on Vanhankaupunginkosken alapuolinen suvanto. Kuninkaankartanonsaari jakaa Vantaanjoessa sijaitsevan Vanhankaupunginkosken kahteen haaraan ennen joen leventymistä Vanhankaupungin suvannoksi. Kalastus suvannolla on kiellettyä klo. 00–06 välisenä aikana, mutta muuna aikana paikassa on aina joku kalamies.

Kaikille soveltuvia kalastuspaikkoja suvannolta löytyy useita. Suvanto on erillislupa-alue, mutta Helsingin kaupungin kalastussääntöjen perusteella tavallinen onkiminen on ilmaista kaikille. Muunlaiseen kalastukseen tarvitaan asianmukaiset kalastusluvat. Vanhankaupunginkosken suvannon kalastusohjeet löytyvät täältä.

Kuninkaankartanonsaaressa on useita hyviä kalapaikkoja. Vantaanjoen länsihaarassa sijaitseva Vanhankaupunginkoski laskee korkean padon ylitse alapuoliseen suvantoon ja virran molemmilla puolilla sijaitsevilta laitureilta on helppo kalastaa koko alue. Saaren länsipuoli on erittäin louhikkoinen ja erityisesti pohjan läheltä kalastettaessa on syytä varautua runsaaseen viehekatoon.

Kuninkaankartanonsaaren länsiuoman puoleiset suosituimmat kalapaikat sijaitsevat kalastuskieltoalueen ylärajalla, lähellä Vanhankaupunginkosken korkeaa patoa. Saaren kalastuspaikat soveltuvat esteettömään kalastukseen huonosti, mutta Koskipuiston puoleisilta laitureilta kalastus ja niille meno onnistuu kaikilta.

Kuninkaankartanonsaaren länsipuolella sijaitseva pato. Kalastusalue alkaa muurin syvennyksen yläosalta.
Vanhankaupunginkosken suvannon Koskipuiston rannalla sijaitseva laituri ja muuri.

Vanhankaupungin itärannalla sijaitsee ns. Pornaisten muuri. Muuri on kivinen penkere, jonka päältä saa kalastaa. Penkereelle pääsee helposti kuka tahansa, mutta on syytä muistaa, että kalastuskieltoalue alue alkaa muurin ylävirranpuoleisestä päädystä.

Vantaanjoen itäisessä uomassa sijaitsevan kosken virranhäntä osuu erityisesti korkean veden aikaan muuriin, ja virrassa on aina kaloja. Keväällä paikka on erityisesti onkijoiden ja täkykalastajien suosiossa. Tavoitelluimmat saaliskalat ovat tuolloin kuha ja vimpa. Virrassa näkee erityisesti keväisin ruokailevia toutaimia. Kuninkaankartanonsaaren ja Pornaisten muurit ovat sen verran korkeita, että haavin varressa on oltava riittävästi pituutta.

Vanhankaupunginkosken suvannon itärannalla sijaitseva Pornaisten muuri.

Koko Vanhankaupungin suvanto on kokonaisuudessaan hyvää kalastusaluetta. Laitureita ja penkereitä on eri puolilla suvantoa ja niiltä on helppo kalastaa. Silokallioiset ja pusikkoiset rannat ovat hyviä kalapaikkoja, mutta esteetöntä kalastuspaikkaa tarvitseville nämä alueet eivät sovellu.

Ruoholahden kanava
Ruoholahden kanava sijaitsee Jätkäsaaressa Hietalahden ja Ruoholahden välissä. Kanavaosuus on noin 400 metrin pituinen, ja sen molemmilla rannoilla kulkevat helposti liikuttavat kävely- ja pyörätiet. Kanavassa on jonkin verran veneliikennettä ja siinä on muutamia venepaikkoja.

Kanava on lähikalastuskohde, jossa kalastaminen onnistuu kaikilta. Kanavasta saa saaliiksi kaikkia kalalajeja ja kanava on erinomainen lajikalastuspaikka, sillä siinä esiintyy erilaisia tokkoja. Kanavassa pystyy kalastamaan kaikilla kalastustavoilla. Kanavan reunoilla on kaiteet ainoastaan Ruoholahden alueella. Kanava-alueella ei kaiteita ole.

Ruoholahden kanavan alaosaa.

Tammasaarenlaituri
Ruoholahden kanavan länsipäässä sijaitsee Tammasaarenlaituri ja sen välittömässä läheisyydessä kuuluisa kalapaikka, Lauttasaarensilta. Tammasaarenlaiturilta ja Lauttasaarensillalta kalastetaan erityisesti silakkaa, joka saapuu näille alueille varsinkin keväisin ja syksyisin. Tammasaarenlaiturilta on mahdollista kalastaa myös muita tavanomaisia kalalajeja. Laituri on myös tutkimusalus Arandan kotilaituri. Lauttasaarensillalla kalastaminen on sallittua.

Tammasaaren laituri. Taustalla Lauttasaaren silta.

Mustikkamaa ja Honkaluoto
Mustikkamaan alue on tunnettu ja suosittu kalapaikka, jonne on helppo päästä. Mustikkamaan ympärillä on useita salmia, joissa elää runsaasti erilaisia kaloja. Halutuin saaliskala salmissa on kuha, jota voi kalastaa jigillä tai täkyogella.

Mustikkamaan itäpuolella sijaitsee Honkaluoto, jonka kaikki Suomen lajikalastajat tuntevat. Honkaluoto on vuosittaisten lajikalastuskilpailuiden tukikohta, mutta muuna aikana se on myös erinomainen kalapaikka. Honkaluotoon johtavan sillan länsipääty on erityisesti onkijoiden suosiossa.

Mustikkamaan ja Honkaluodon välinen silta.

Kulosaari ja Herttoniemenranta
Kulosaaren ja Herttoniemenrannan välisessä salmessa on lähes aina kalastajia. Tavoitelluin saaliskala on kuha, jota kalastetaan erityisesti jigeillä, mutta myös täkyonginta on täällä kokeilemisen arvoinen kalastusmuoto. Sillan pohjoispuolella, Naurissalmessa on pieni kivinen niemi, joka on alueen ”hot spot”.

Herttoniemenrannalla kulkee kävely- ja pyörätie, jota pitkin on helppo liikkua. Herttoniemenrannassa on useita niemiä ja laitureita, joista on helppo kalastaa. Saaliina ovat yleiset kalalajit, mutta myös hyvään kuhasaaliiseen on mahdollisuus. Esteetön kalastus- ja maisemalaituri sijaitsee Herttoniemensalmessa, Laajasaloon johtavan sillan itäpuolella. Laiturilta yltää kalastamaan laajan alueen ja sinne on helppo päästä.

Street fishing -kilpailualue
Helsingissä 10.8.2023 järjestettävän Street fishing -kilpailun kisakeskus sijaitsee Kaisaniemenrannalla osoitteessa Kaisaniemenranta 11. Kilpailualue käsittää kokonaisuudessaan sekä Eläintarhan- että Kaisaniemenlahdet. Kesäkuisella koekalastusreissulla kiersimme lähes koko kilpailualueen kalastaen erilaisilla menetelmillä.

Kisakeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee puinen laituri, jolta on hyvä ja helppo kalastaa. Kesäkuussa, erityisesti laiturin länsipuolella, vesikasvuston seassa oli runsaasti särkiä, joista suurimmat, ongella saaliiksi saadut yksilöt olivat yli 25 cm pituisia. Lisäksi samassa paikassa oli paljon pientä ahventa ja mustatäplätokkoja. Laiturilta yltää kalastamaan esimerkiksi jigillä todella laajan alueen.

Kilpailualueen länsirannalla, rautatien puoleisella penkereellä on useita kalastukseen soveltuvia alueita. Ranta on yllättävän syvä ja rantapenkalta pystyy kalastamaan helposti rannan ja venelaiturin välisen alueen. Tällä alueella kalastavien on syytä olla varovaisia, sillä rantapenkereeltä sortuneet pyöreät irtokivet olivat osittain irtonaisia.

Eläintarhanlahden länsirannalla on muutamia kalapaikkoja. Taustalla Tokoinrannan kivimuuri.

Tokoinrannan kivimuurin kulmauksessa, jossa kapea salmi virtaa siltojen alitse Töölönlahteen ja välillä toiseen suuntaan, oli koekalastusreissun paras onkipaikka. Kaislikon vieressä vesi syvenee nopeasti ja virran reunassa oli paljon kalaa. Tästä saimme ongella runsaasti pasureita ja särkiä. Pohjalle laskettu, kärpäsen toukilla syötitetty onki kelpasi myös kookkaille lahnoille.

Alue kannattaa luodata hyvin ennen kalastuksen aloittamista, sillä suurimmat kalat oleilivat matalan ja syvän veden raja-alueella, noin kolmen metrin päässä kivimuurin reunasta.

Tokoinrannan kivimuuri soveltuu erinomaisesti kaikille kalastajille.

Eläintarhantien puoleinen ranta venelaitureiden jälkeen on matala. Alueella kasvaa runsaasti erilaisia vesikasveja, jotka haittaavat kalastusta. Virvelillä tai pitkällä onkivavalla alueen pystyy kuitenkin kalastamaan tehokkaasti. Siltasaarenkärki soveltuu sekä onkimiseen että virvelöintiin. Paikasta löytyy kaikkia kalalajeja. Pitkäsillan venelaitureiden edessä on myös hyvä kalapaikka, joka soveltuu kaikille ja alueella on paljon kaloja, joita voi kalastaa sekä ongella että virvelillä.

Eläintarhantien puoleista kivimuuria itään.
Eläintarhantien puoleista kivimuuria länteen.

Kesäkuisen koekalastusreissun ylivoimaisesti kalaisin jigikalastuspaikka sijaitsi Kaisaniemenrannassa kisakeskuksen ja Pitkäsillan välisellä alueella. Paikalla oli hetkittäin erittäin runsaasti ahvenia ja kuhia. Kalat liikkuivat nopeasti pois heittosektorilta, mutta hetken kuluttua kaloja oli jälleen samoissa kohdissa. Pohjalinjajigaus ei tässä kohdin onnistu. Pohjassa olevat kivet ja muu tavara estävät pohjaa pitkin kulkevan jigin tai drop shot -rigin uittamisen.

Ylivoimaisesti tehokkain ja oikeastaan ainoa mahdollinen jigikalastustapa tässä kohdin on jigin uittaminen pohjan läheisyydessä tai välivedessä. Suositeltava jigipään paino on 3–5 grammaa. Heiton jälkeen jigin annetaan painua pohjan läheisyyteen. Koko ajan hitaasti kelaten, vavan kärjellä värisyttäen, jigi uitetaan kohti rantaa.

Kesäkuussa kuhat ja ahvenet ottivat kiinni niille tarjottuun jigiin yllättävän läheltä kivimuuria. Lähellä rantaa ui välillä kookkaita ahvenia, jotka näkyivät vedessä. Kalat iskivät hanakasti niiden edessä pomputeltuun jigiin.

Kaisaniemenrannan ottialuetta. Taustalla Pitkäsilta.
Kaisaniemenrantaa kisakeskukselle päin.

Helsingin Street fishing -kilpailualueella on helppo kalastaa. Kilpailualue soveltuu suurelta osin erinomaisesti kaikille kalastajille, mutta korkeiden, rantaa reunustavilla kivimuureilla ei ole minkäänlaista reunan hahmottamista helpottavaa rakennetta.

Kilpailijoilla on syytä olla mukanaan riittävän pitkävartinen haavi, jolla kalan saa nostettu muurille. Onkimiseen suositellaan 5–7 metriä pitkiä onkivapoja, joilla kalastus onnistuu joka paikassa. Lapsille vahva suositus pelastusliivin käytöstä kalastuksen aikana.

Viikin lampi
Viikissä sijaitsevan, Helsingin yliopiston tutkimustilan takana, idyllisessä maalaismaisemassa sijaitsee pieni lampi, missä elää runsaasti hopearuutanoita. Lammen rannalla on puinen laituri, jolta on helppo kalastaa. Perinteisellä mato-ongella saa helposti nähtäväksi akvaariokalaa muistuttavan hopearuutanan.

Viikin koetilan lammen laituri.
Viikin lammen hopearuutana.

Helsinki tarjoaa kiitettävät puitteet lähikalastukselle

Helsingissä on runsaasti kalastuksen harrastajia. Ilahduttavaa on huomata, että rannoilla liikkuu vapojen kanssa paljon nuoria ja lapsia. Viehekalastuksen, erityisesti jigikalastuksen suosiota ei voi olla huomaamatta, sillä lähes joka paikassa näkee kalastajia, joiden siiman päässä roikkuu jigi. Tämä on ymmärrettävää, sillä Helsingin vesialueella runsaina esiintyvät ahvenet ja kuhat ovat haluttuja saalis- ja ruokakaloja. Tietyillä alueilla, erityisesti Mustikkamaalla, sekä Vanhankaupunginkosken suvannolla perinteinen onkiminen on suosittua.

Kesäkuussa 2023 tehty koekalastusreissu osoitti, että oikeilla välineillä Helsingistä saa kalaa joka paikasta. Lisäksi on korostettava pääkaupungin runsasta kalalajitarjontaa, joka mahdollistaa hienot puitteet monipuoliselle lajikalastukselle.

Mielestämme Helsingin monipuolisin ja paras lähikalastuspaikka oli Street fishing -kilpailualue. Alueella oli helppo liikkua pyörätuolilla ja siellä oli paljon kalaa. Pääsimme kurkistamaan paikallisten kalastajien kylmälaukkuihin, ja lähes kaikilla kalastajilla oli mukavasti kotiin vietävää. Suurimmat siiman päässä ja kylmälaukuissa nähdyt kuhat olivat yli 50 cm pituisia. Lisäksi saaliina oli komeita ahvenia, joita vaikutti kilpailualueella olevan paljon. Aiempien vuosien Street fishing -kilpailuiden tuloksissa ei mittakuhia näy. Kesäkuussa kuhia oli eri paikoissa, joten kuhat ilmeisesti katoavat alueelta ennen elokuuta.

Kalastukseen sopivia laitureita tarvitaan lisää

Koekalastuskäynnillä tapasimme Tokoinrannassa kalastajan, joka tarvitsi meidän lisäksemme esteettömään kalastukseen soveltuvan paikan. Hän toivoi Helsinkiin enemmän laitureita, joille pääsisi apuvälineellä. Kalastukseen soveltuville laitureille on tarve, sillä suurimmassa osassa kaupungin lähikalastuspaikkojen kalastuksesta tapahtuu korkeiden kivimuurien tms. päältä ja on joissakin paikoissa vaarallista.

Suurin osa kaupungin lähikalastuspaikoista on sellaisia, että niille pääsee kohtalaisen helposti pyörätuolilla ja avustajan kanssa pääsee lähes mihin tahansa. Rantoja reunustavilta kivimuureilta kalastettaessa tulee olla erityisen varovainen, sillä niissä ei ole minkäänlaisia kaiteita tai reunamerkkejä. Helsingin parhaat lähikalastuskohteet löytyvät läheltä ydinkeskustaa, joten kalaonneaan voi käydä kokeilemassa kauppareissun tai kaupunkiloman yhteydessä.

Helsingin lähikalastuskohteiden kartta