Silakan troolikalastus kielletään yli kuukaudeksi Selkämerellä – tavoitteena suurten vuosiluokkien syntyminen

Silakan troolikalastus on kielletty Selkämerellä 25.5.-30.6.2024.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla tarkennetaan silakan ja kilohailin kalastuksen säätelyä. Heikentyneitä silakkakantoja elvytetään ensimmäistä kertaa kuturauhoituksella.

Valtioneuvoston torstaina 2.5. antamalla asetuksella kielletään kansallisesti troolikalastus Selkämeren aluevesillä 25.5.–30.6.2024. Kuturauhoituksesta sovittiin Ruotsin kanssa viime lokakuussa pidetyssä EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa. Ruotsi tekee vastaavan kiellon omille Selkämeren aluevesilleen.

”Silakkakantojen heikentyneen tilan vuoksi oli tarpeen ryhtyä toimiin, joilla tuetaan silakan kutuparvien muodostumista ja niiden vaelluksen ja kudun onnistumista. Näin pyritään edistämään suurten vuosiluokkien syntymistä”, neuvotteleva virkamies Orian Bondestam kertoo.

Lisäksi asetus kieltää toukokuussa silakan ja kilohailin pohjatroolauksen Suomenlahdella, Saaristomerellä ja pohjoisella Itämerellä. Päätöksellä täydennetään EU:n neuvoston näille merialueille vahvistamaa silakan ja kilohailin välivedessä toukokuussa harjoitettavaa troolikalastuskieltoa, jolla alueen silakkakannalle asetetaan kuturauhoitus.

Pienimuotoista silakankalastusta yhtenäistettiin merialueilla

Asetuksella myös yhtenäistettiin Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Pohjanlahdella pienimuotoisesti pyydettäviä silakan saalismääriä kymmeneksi tonniksi vuodessa. Saalismäärän saa pyytää rysällä tai alle 12 metrin pituisella troolialuksella ilman toimijakohtaista kalastuskiintiöitä tai sen lisäksi.

”Tällä tavalla pyritään tiukassa kiintiötilanteessa ylläpitämään pienimuotoisen silakankalastuksen yhdenvertaisia edellytyksiä”, Bondestam kertoo.

Suomenlahdella ja Saaristomerellä määrää kaksinkertaistettiin aiemmasta viidestä tonnista. Pohjanlahdella määrä puolitettiin aiemmasta 20 tonnista.

Silakan kalastuskiintiöt vahvistettiin viime vuonna EU:n neuvoston asetuksella perustuen kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n tieteelliseen neuvoon. Komission ehdotus oli tuolloin silakan kalastuksen kieltäminen kokonaan, mutta Suomi onnistui neuvotteluissa varmistamaan kalastuksen jatkumisen tieteelliseen neuvoon perustuen.