Valkeakosken Street fishing -kilpailualueilla vesi on kirkasta ja kalat varovaisia – kaupunkia halkova vesistö tarjoaa upeat olosuhteet lähikalastukseen

Valkeakoskella lähikalastuspaikoille pääsee vaivattomasti.

Teksti ja kuvat: Jere Huovinen @fishingboywithwheelchair

Pirkanmaalla keskellä Sydän-Hämeen järvimaisemia sijaitsee pieni kaupunki, Valkeakoski. Kaupungin halki kulkee vesireitti, jossa kirkasvetinen Mallasvesi laskee vetensä Valkeakosken kanavan kautta Vanajaveteen. Kaupunkia halkova vesistö tarjoaa upeat olosuhteet Street fishingin eli lähikalastuksen harrastamiselle.

Valkeakoskella järjestetään Street fishing -kilpailu 18.8.2023. Kisakeskuksena toimii kilpailualueen keskellä sijaitsevan Hotelli Waltikan terassialue. Kilpailualue on pitkä ja tarjoaa monipuolisia kalapaikkoja. Kirkas ja matala vesi laittaa kalastajien taidot koetukselle.

Kilpailualueen yläosa

Kilpailualueen yläraja sijaitsee Apian kanavan niskalla ja Apianvirran ylittävän sillan molemmin puolin on kalastettavaa aluetta. Kanava on syvä, ja tästä syystä kalastuksessa käytettävä viehe on saatava pohjan tuntumaan.

Kalastuksenvalvojalta saatujen tietojen perusteella kanavassa asustelee runsaasti kirjolohia, mutta aiemmin Valkeakoskella järjestettyjen Street fishing -kilpailuiden saaliissa niitä ei ole esiintynyt. Apianvirrassa on toisinaan erittäin runsas veneliikenne, joka on syytä ottaa huomioon kalastuksessa.

Apianvirran niska-aluetta.
Apianvirran kanavassa on toisinaan runsaasti vesiliikennettä, joka on syytä ottaa huomioon kalastamisessa.

Apian kanava laskee vetensä Apianlahteen, jonka keskellä sijaitsee Linnosaari. Apian kanavan ja kisakeskuksena toimivan hotellin välisellä alueella on runsaasti vesikasvien peittämää ranta-aluetta ja lahdelmia. Apianlahdessa, Kirjaslammen kohdalla on jonkin verran kaislikkoa, joka tarjoaa suojaa tietyille kalalajeille, kuten hauelle. Ranta on tässä kohdin kivikkoista ja sinne pääsy on hankalaa. Muualla vesikasvillisuus on pääosin ulpukkaa.

Hotellin ja Kirjaslammen välisellä alueella on kaksi mielenkiintoista lahdelmaa. Lahdet ovat matalia, ulpukan peittämiä alueita. Molemmissa paikoissa näimme koekalastusreissullamme särkikaloja, ja paikat vaikuttivat otollisilta haukipaikoilta. Erityisen runsaasti särkikaloja näkyi hotellin vieressä virtaavan puron suulla, puron ylittävän kävelysillan alapuolella.

Apianlahden ylempi haukipoukama. Taustalla näkyy kaislojen peittämä ranta.
Hotellin viereiseen lahdelmaan laskee puro, jonka edustalla oli runsaasti särkikaloja.

Kilpailualueen keskiosa

Kisakeskuksen edustalla sijaitsee puinen laituri, jossa on vesiskoottereita ja pieniä veneitä. Mikäli venepaikat eivät ole varattuina, niin laiturilta pystyy kalastamaan helposti sen molemmilla puolin kasvavat ulpukka-alueet. Erityisesti laiturin itäpuolen ulpukkavyöhykkeellä esiintyi runsaasti salakoita ja särkiä. Laiturin päästä pystyy kohtuullisen hyvin kalastamaan sen edustalla kulkevan, muuta aluetta syvemmän veneväylän. Laiturille pääsee esimerkiksi pyörätuolilla, mutta luiska on jyrkkä.

Hotellin laiturin näkymä Apianvirran suuntaan. Tässä kohdin näimme runsaasti salakoita ja särkiä.
Hotellin takana sijaitseva laituri, jolle pääsy onnistuu suhteellisen helposti pyörätuolilla.

Kisakeskuksen länsipuolella, vierasvenelaiturin vieressä, sijaitsee pieni puinen laituri, jolta on hyvä kalastaa koko sen ympäristö. Rantapuusto tarjoaa tässä kohdin kaloille suojaisan, varjoisen alueen. Pyörätuolia käyttävä kalastaja tarvitsee tällä laiturilla avustajan, sillä laiturin ja kulkusillan välissä on noin 20 cm korkea kynnys.

Vierasvenesataman läheisyydessä sijaitseva laituri ja varjoisa poukama.

Muuta aluetta syvempi, viitoitettu veneväylä alkaa Apian virran loppuliu’usta ja jatkuu aina kaupungin keskustassa sijaitsevalle kanavalle saakka. Vieheen saaminen väylään onnistuu parhaiten vierasvenelaiturilta tai sen viereisestä niemestä. Lisäksi iso laituri tarjoaa kaloille suojaisan paikan. Heinäkuussa laiturissa oli paljon veneitä ja vesiliikenne oli erittäin runsasta, eikä kalastus tässä kohdin ollut mahdollista.

Vierasvenelaiturilta pystyy kalastamaan muuta aluetta syvemmän veneväylän.

Kilpailualueen alaosa

Kirkon edustalla sijaitsevan veneenlaskupaikan kohdalla on myös kalastettavaa aluetta, jolta pystyy myös kalastamaan veneväylää. Kaupunkia kohti mentäessä rannalla on useita venelaitureita, joille pääsy on helppoa. Tässä kohdin huomasimme, että kalat oleilivat sekä laiturissa olevien veneiden, että itse laitureiden alla.

Ahvenet, särjet ja salakat kävivät katsomassa syöttejämme, mutta heinäkuussa kalat olivat ilmeisesti keskipäivän helteen vuoksi erittäin passiivisia. Saimme kuitenkin ongittua laitureilta muutamia hyvänkokoisia mallikaloja. Venelaitureiden jälkeen, kohti kaupungin keskustaa mentäessä on muutamia potentiaalisia kalapaikkoja. Kanavan yläosassa oli heinäkuussa niin paljon veneitä ja ihmisiä, että emme aluetta kalastaneet.

Kalat olivat piilossa venelaitureiden alla.
Kirkkaassa vedessä kalatkin ovat kirkkaita.

Kirkkaassa vedessä kalastus on haastavaa

Valkeakosken lähikalastuspaikat ovat yleispiirteeltään matalia ja erittäin kirkasvetisiä. Tämän takia kalat huomaavat huolimattomasti rantaan menevän kalastajan jo kaukaa ja pakenevat paikalta tai passivoituvat tarjottuja vieheitä kohtaan. Toisaalta kalat myös näkevät tarjotun syötin tavallista helpommin.

Valkeakoskella lähikalastuskohteille pääsy on helppokulkuisten kävely- ja pyöräteiden vuoksi vaivatonta. Kalastukseen soveltuvia laitureita on muutamia, mutta niille pääsy on pyörätuolin käyttäjälle ilman avustajaa hankalaa, jopa mahdotonta. Ainoastaan hotelli Waltikan laiturille johti ramppi, mutta sekin oli jyrkkä. Pääpiirteittäin rannat ovat kivikkoisia ja ulpukka on vallannut kaikki alueen lahdet ja matalat ranta-alueet.

Koekalastuskäynnin aikana runsaimmin särkikaloja näimme hotellin viereisen puron suualueella sekä hotellin laiturin vieressä. Haukia tai muita petokaloja emme saaneet tai nähneet, mutta niitä alueella varmasti on.

Tulevaa Street fishing -kilpailua silmällä pitäen, osallistujien kannattaa ehdottomasti varata mukaansa laituripilkintään soveltuvaa vapakalustoa. Erityisesti venelaitureiden ja niissä olevien veneiden alla oli runsaasti eri kalalajeja, joista osa oli todella kookkaita.

Valkeakoski sijaitsee upealla paikalla, keskellä eri vesistöjä. Mahdollisia lähikalastukseen soveltuvia paikkoja on varmasti lisää, mutta tällä kertaa keskityimme erityisesti tulevaan Street fishing -kilpailualueeseen.

Google Mapsin kartta: