Åbo Akademin koekalastukset Ahvenanmaan sisäsaaristossa: silakan puuttuminen kokonaan saaliista yllätti tutkijan

Itämeren silakka ei voi hyvin, eikä Ahvenanmaan luoteisen sisäsaariston koekalastuksessa viime vuonna havaittu lainkaan silakkaa Kuva: Tony Cederberg.

Tuoreesta raportista käy ilmi, että sukukypsän kuhan osuus Ahvenanmaan luoteisessa sisäsaaristossa on puolittunut vuodesta 2011. Myös silakan määrä on vähentynyt särkikalojen hyväksi, eikä sitä saatu lainkaan tehdyissä koekalastuksissa.

Åbo Akademin Ahvenanmaalla sijaitsevan Husön biologisen tutkimusaseman tutkimuksessa tehtiin koekalastus, jossa keskityttiin erityisesti kuhaan. Tutkimuksessa havaittiin, että sukukypsien kuhien osuus Ahvenanmaan luoteisessa sisäsaaristossa on vähentynyt. Tämä todettiin verrattaessa tuloksia vuonna 2011 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen.

”Sukukypsien kuhien osuus on puolittunut vuodesta 2011. Sukukypsiä kuhia tarvitaan riittävästi, jotta kanta voi hyvin”, kertoo tutkimuksen toteuttanut meribiologi Jonas Österlund.

Suuret kuhat suurempia kuin 2011

Tässä koekalastuksessa kaikki saaliiksi saadut suuret eli yli 40 cm:n pituiset kuhat olivat kuitenkin suurempia kuin suurin vuonna 2011 pyydetty kuha. Vuonna 2011 suurin kuha oli 47 cm pitkä, kun vuonna 2022 kaksi suurinta kuhaa oli yli 73 cm pitkiä.

Aiempiin koekalastuksiin verrattuna suurten kuhien osuudessa ei kuitenkaan ole havaittavissa suuria muutoksia. Kuhan kasvu oli myös Suomen muita rannikkoalueita vastaavalla tasolla.

Särkikalojen lisääntyminen seurausta rehevöitymisestä

Yleisesti ottaen särkikalojen osuus kalakannasta on kasvanut hieman vuodesta 2011, erityisesti särjen ja salakan. Merkittävintä on kuitenkin silakan puuttuminen kokonaan kalansaaliista. Tämä näkyi myös kuhien ravinnossa.

”Särkikalojen, kuten särjen ja salakan, lisääntyminen on tyypillinen seuraus rehevöitymisestä, joten se ei ole yllätys. Silakan puuttuminen sen sijaan on. Jää nähtäväksi, onko kyseessä pysyvä ilmiö, toteaa Husön biologisen aseman amanuenssi Tony Cederberg.

Itämeren silakka ei voi hyvin

Cederberg huomauttaa, että koekalastuksen perusteella on vaikea määrittää syitä siihen, miksi silakka puuttuu näistä vesistä. On kuitenkin muitakin merkkejä siitä, että Itämeren silakka ei voi hyvin.

”Silakan puuttuminen saaliista tässä tutkimuksessa tulee ottaa huomioon kalakantaseurannassa Ahvenanmaalla tulevina vuosina”, Cederberg sanoo.