Historiallinen askel Saimaan järvilohen suojelussa

Pielisjoen Kuurnaan rakennetaan laaja lisääntymisalue järvilohelle ja -taimenelle. Kunnostettava alue toimii tällä hetkellä voimalaitoksen tulvauomana.

Pielisjoen Kuurnaan laaja lisääntymisalue lohelle ja taimenelle

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen elvyttämistä Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella. Hallituksen kärkihankkeessa rakennetaan laaja lisääntymisalue järvilohelle ja järvitaimenelle Pielisjoen Kuurnaan.

Alueesta rakennetaan matala ja leveä koski, jonka yhteyteen muodostetaan kutusoraikkoja. Kuurnan tulvauoman rakentamistöiden ja palauttamisen järvilohen lisääntymis- ja elinympäristöksi on arvioitu käynnistyvän loppuvuonna 2018.

Kaikkiaan uomaan tulee järvilohelle ja -taimenelle noin 5-7 hehtaarin laajuinen lisääntymis- ja poikastuotantoalue, johon kaloilla on järvialueelta esteetön pääsy. Laurinvirta Oy rakentaa nykyisen tulvapadon yhteyteen pienvesivoimalan, mikä mahdollistaa ympärivuotisen virtauksen järvilohen lisääntymisalueella.

Kunnostushankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 2,4 miljoonaa euroa, josta valtio kattaa 1,2 miljoonaa euroa kärkihankerahoituksella. Lisäksi tätä kalatalouden ja voimatalouden yhteishanketta rahoittavat Kuurnan Voima Oy sekä laaja joukko muita yrityksiä ja alueen kuntia.

”Järvilohi on äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu kala, jonka kohtalo on ollut jo yli 40 vuotta viljelyn ja istutusten varassa. Kannan palauttaminen luonnolliseen ympäristöönsä on mahdollista nyt käynnistyvän hallituksen kärkihankkeen avulla. Pitkällä aikavälillä vaelluskalakantojen suojelun lisäksi tavoitteena on kasvattaa Saimaan alueen virkistys- ja matkailuarvoa”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Rahoitusta tarvitaan 200 000 euroa

Hankkeen toteutuminen edellyttää vielä vesilain mukaista lupaa, ja lisäksi rahoitusta tarvitaan noin 200 000 euroa. Valtion lisäksi hankkeen rahoittajiksi ovat ilmoittautuneet jo UPM Energy Oy, Nestorisäätiö, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta, Fingrid Oyj, Oriveden kalastusalue, Joensuun kalastuskunta ja Pielisjoen kalastusalue. Hanketta rahoittaa lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, joka vastaa myös kärkihankkeen valmistelusta ja yksityisen rahoituksen kokoamisesta.

”Voimalaitosyhtiön, kuntien, ulkopuolisten rahoittajien, kalataloustoimijoiden ja muiden toimijoiden laaja yhteistyö Saimaan järvilohen kärkihankkeessa sekä valtion vahva sitoutuminen mahdollistavat uuden vaiheen käynnistämisen järvilohikannan elvyttämisessä”, toteaa projektipäällikkö Niilo Valkonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Voimalaitosten rakentaminen Pielisjokeen ja Koitajokeen on estänyt vaelluskalojen nousun jokiin. Saimaan järvilohikantoja ylläpidetään jatkuvin istutuksin.