Jopa kymmeniä lajeja uhkaa sukupuutto – Vesivoima vaarantamassa Balkanin ainutlaatuisen kalaston?

Bosnia-Herzegovinassa virtaavassa Neretva-joessa elää 17 uhanalaista kalaljia. Silti jokeen suunnitellaan rakennettavaksi kaksi suurta voimalaitospatoa, joihin osa rahoituksesta tulee mahdollisesti Euroopan Unionilta. Kuva: A. Vorauer

Balkanin jokivesistöissä elää yli 100 harvinaista ja suojeltua kalalajia. Jos vesivoimaa rakennetaan näihin jokiin suunnitelmien mukaan, peräti noin 10 prosenttia koko Euroopan jokivesissä elävistä kalalajeista joutuu äärimmäisen uhanalaisiksi.

Balkanin niemimaan joet ovat tärkeä ”suoja-alue” Euroopan kalastolle. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan 113 uhanalaista kalalajia elää Slovenian ja Kreikan välisissä jokivesistöissä. Määrä on suurempi kuin missään muualla maanosassamme.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä suunniteltujen vesivoimaloiden rakentaminen Balkanille merkitsisi alueen kalastolle. Tulokset olivat huolestuttavia, sillä vesivoimahankkeiden toteutuminen voisi merkitä 11 kalalajin maailmanlaajuista sukupuuttoa. Lisäksi 38 kalalajin sukupuuttoon kuolemisen riski kasvaisi merkittävästi.

“Vesivoimaa voidaankin pitää suurimpana uhkana maanosamme kalalajeille”, sanoo tutkimuksessa mukana ollut tohtori Steven Weiss Grazin yliopistosta.

Kaloissa sekä jättiläisiä että kääpiöitä

Vaarassa olevien lajien joukossa on todellisia kalajättiläisiä, kuten tonavanjokilohi (Hucho hucho), joka voi kasvaa jopa 1,5 metrin mittaiseksi, ja kääpiöitä, kuten ”dalmatian minnow” (Phoxinellus dalmaticus), joka kasvaa enintään noin 12 senttimetrin mittaiseksi.

Lisäksi monet kaloista elävät vain muutaman kilometrin mittaisella jokiosuudella, eivätkä missään muualla. Näihin kuuluvat esimerkiksi paikallinen taimenlaji ”prespa trout” (Salmo peristericus) ja ahvenensukuinen ”vretenar” (Zingel balcanicus). Jälkimmäisen otaksuttiin jo kuolleen sukupuuttoon, mutta lajin yksilöitä löydettiin ”uudestaan” jokin aika sitten makedonialaisesta joesta.

Kolme erityisen tärkeää jokea

Erityisen tärkeitä Balkanin joista ovat Neretva- ja Drina-joki Bosnia-Herzegovinassa ja Morača Montenegrossa. Näistä joista löytyy yhteensä yli 50 Kansainvälisen Luonnonsuojeluliiton punaiselle listalle kuuluvaa kalalajia. Tästä huolimatta näihinkin jokiin ollaan puuhaamassa isoja voimalapatoja ja vieläpä EU:n myötävaikutuksella.

Euroopan Komissio on julkaissut alustavan listan niistä Balkanille suunnitteilla olevista vesivoimaloista, jotka voivat saada EU-rahoitusta. Niistä kymmenen sijaitsee näillä kolmella joella. Komissio julkaisee lopullisen listan tukea saavista vesivoimahankkeista 17. päivä toukokuuta Sofiassa.

Tämä juttu perustuu tutkimukseen “Balkan Rivers – Endangered Fish Species, Distribiton and threats from hydropower development. Tutkimus toteutettiin osana “Save the Blue Heart of Europe” -kampanjaa ja suojelujärjestöjen Riverwatch ja EuroNatur koordinoimana.

Tutkimus kokonaisuudessaan

Balkanilaisesta Softmouth trout -taimenesta on olemassa vain viisi erillistä populaatiota, joista elinvoimaisin elää Neretva-joessa. Jokeen suunnitellut voimalapadot toteutuessaan todennäköisesti puolittaisivat tämän populaation. Kuva: A. Hodalic