Vesivoimasähkölle uudet ympäristövaatimukset – EKOenergia etsii edelläkävijöitä kokeilijoiksi

Ohitusuoma eli luonnonmukainen kalatie. Ympärivuotinen vesitys takaa, että virtavesieliöt voivat sekä ohittaa voimalan että asettua ohitusuomaan asumaan. Kuva: Markus Penttinen

Uusiutuvan energian ympäristömerkki EKOenergia on uusinut vesivoimalaitoksia koskevat ympäristövaatimuksensa. Nyt EKOenergia etsii alan edelläkävijöitä kokeilemaan, kuinka ympäristömerkin uudet vaatimukset toimivat käytännössä.

Uudet ympäristövaatimukset poikkeavat aiemmista merkittävästi. Kelpoisuuden saadakseen voimalan on aiempaa selkeämmin todennettava, että ympäristötoimenpiteet vesivoimalalla on jo tehty. Jos viranomainen on pannut vireille muutoksen voimalan lupiin tai velvoitteisiin, ympäristömerkin myöntämisessä voidaan edellyttää samoja asioita.

Vesivoimaloiden uudet ympäristövaatimukset koskevat kalankulkua, veden virtaamaa ja jokien elinympäristöjä. Jotta sähköä voidaan myydä ympäristömerkittynä, voimalassa pitää olla vähintään toimiva kalatie ja jatkuva virtaama. Lisäksi jokieliöille on oltava tarjolla sopivaa virtavesielinympäristöä.

Tarkat analyysit esimerkiksi kalateistä

Lähes kaksivuotisen päivitystyön kuluessa on tehty tarkat analyysit ja kuultu asiantuntijoita esimerkiksi siitä, pitääkö kalatien olla aina luonnonmukainen ohitusuoma vai kelpaako myös tekninen kalatie tai kalojen kiinniottolaite. Puutteena on usein se, että voimalassa ei ole riittävää ja jatkuvaa virtaamaa, joka juoksutetaan tuotantolaitoksen ohi.

”Ympäristömerkki perustuu vapaaehtoisuuteen. Toivomme, että normien ja poliittisen ohjauksen rinnalla se vie meitä kohti Euroopan unionin vesipuitedirektiivin toteutumista ja vesistöjen hyvää tilaa”, sanoo EKOenergian ympäristöpäällikkö Virpi Sahi.

”Avainasemassa ovat sähkön kuluttajat, joiden tulee vaatia aiempaa luontoystävällisempää vesivoimaa.”

Vuosi 2019 pilottivaihetta

Ympäristövaatimusten uudistamiseen on kuulunut vuonna 2017 valmistunut taustaselvitys ja kriteeriluonnosten kaksi julkista konsultaatiokierrosta vuonna 2018. Uusia kriteerejä aletaan soveltaa vuodesta 2019 alkaen pilottivaiheessa, jolloin niitä voidaan vielä hioa.

EKOenergia-verkoston hallitus hyväksyy ne vuoden 2020 loppuun mennessä. Työ tapahtuu osana EU-rahoitteista FRESHABIT LIFE IP -hanketta.

Kansainvälinen ja riippumaton ympäristömerkki

EKOenergia on kansainvälinen ja riippumaton ympäristömerkki uusiutuvalle energialle. Se ottaa ilmaston ohella huomioon myös luonnon.

EKOenergian sihteeristö toimii Suomen luonnonsuojeluliitossa, joka on myös yksi EKOenergia-verkoston jäsenjärjestöistä.

Varoja Ilmasto- ja Virtavesirahastoon

EKOenergiamerkityn sähkön alkuperä varmennetaan alkuperätakuilla, ja se täyttää tuotantomuodolle määritetyt kestävyysvaatimukset. Sähkön hinnasta kerätään varoja EKOenergian Ilmastorahastoon, joka tukee uusiutuvan energian hankkeita kehittyvissä maissa.

Lisäksi vesivoimasähköstä kerätään varoja EKOenergian Virtavesirahastoon. Rahasto tukee virtavesien tilaa parantavia ja vesivoiman haittoja vähentäviä hankkeita.

EKOenergian vesivoimakriteerien uudistus

Vesivoimalan pato katkaisee jokijatkumon, jolloin joki alkaa muistuttaa järveä, ja virtavesien eliöt taantuvat. Siksi virtavesiympäristöjä on säästettävä tai ennallistettava. Kuva: Matti Pellinen