Euroopan komissiolta raja-arvoja elintarvikkeiden PFAS-yhdisteiden pitoisuuksille – kaloissa pitoisuudet olleet pääosin selvästi alle uusien raja-arvojen

Tähän asti PFAS-yhdisteiden pitoisuuksia on selvitetty erityisesti kaloista, joissa pitoisuudet ovat pääosin olleet selvästi alle nyt voimaan tulleiden raja-arvojen.

Euroopan komissio on julkaissut raja-arvot elintarvikkeiden suurimmille sallituille perfluorattujen yhdisteiden eli PFAS-yhdisteiden pitoisuuksille. Raja-arvoja on sovellettu 1.tammikuuta 2023 alkaen.

Raja-arvot on asetettu kananmunille, kalalle, äyriäisille ja simpukoille, sekä tuotanto- ja riistaeläinten lihalle ja sisäelimille. Raja-arvon ylittyessä elintarvikkeet eivät saa olla markkinoilla eikä niitä saa käyttää elintarvikkeiden ainesosina.

Hajoavat ympräristössä hitaasti

PFAS-yhdisteet ovat orgaanisia yhdisteitä, joita on käytetty teollisissa ja kuluttajille tarkoitetuissa tuotteissa. Niitä voi päätyä elintarvikkeisiin maaperästä, vedestä, eläinten rehusta ja elintarvikkeiden valmistukseen sekä kuljetukseen käytetyistä laitteistoista ja pakkausmateriaaleista.

PFAS-yhdisteitä on käytetty muun muassa kankaiden ja mattojen likaa hylkiviin pintakäsittelyaineisiin, paperia tai kartonkia olevien elintarvikepakkausmateriaalien rasvaa hylkiviin pintakäsittelyaineisiin ja sammutusvaahtoihin. PFAS-yhdisteiden käyttöä on sittemmin rajoitettu laajasti, koska ne ovat terveydelle haitallisia ja hajoavat ympäristössä erittäin hitaasti.

Kaloissa pitoisuudet olleet pääosin selvästi alle uusien raja-arvojen

PFAS-yhdisteiden pitoisuuksia tullaan Suomessa valvomaan asetuksen mukaisista elintarvikeryhmistä. Tähän mennessä PFAS-pitoisuuksia on selvitetty säännöllisesti erityisesti kaloista. Pitoisuudet ovat olleet pääosin selvästi alle nyt voimaan tulleiden raja-arvojen.

Suomessa on meneillään hanke, jossa vierasaineiden kuten PFAS-yhdisteiden pitoisuuksia selvitetään laajasti sekä Itämeren kaloista että järvikaloista. Hankkeessa on tarkoitus arvioida myös kansallisten kalan syöntisuositusten ajantasaisuus.