Joensuun kaupunginkoskien kalataloudellinen kunnostus on alkanut – tavoitteena parantaa ja lisätä vaelluskalojen poikastuotantoalueita

Osa kiviaineksesta laitetaan jokeen silloilta. Jotta häiriöt liikenteelle olisivat mahdollisimman vähäiset, silloilla työskennellään erityisesti ilta- ja yöaikaan.

Joensuun kalastuskunnan teetättämä kalataloudellinen kunnostus Pielisjoen Joensuun kaupunginkoskissa on alkanut. Kunnostuksella tavoitellaan järvilohen ja -taimenen sekä harjuksen elinympäristön parantamista, erityisesti poikastuotantoa sekä poikasten ympäristöä ajatellen.

Vaelluskalat ovat olleet jo vuosikymmeniä kalanviljelyn varassa ja kantojen ylläpitämiseksi kaikki luonnonkiertoa tukevat toimenpiteet ovat tarpeellisia. Joensuun kaupungin keskustasta kunnostettaviksi suunnitellut jokialueet sijoittuvat Ilosaaren ympärille Länsi- ja Itäkoskeen.

Kosket ovat osittain soveliaita poikasalueita tehtyjen selvitysten mukaan jo nyt. Alkavalla kunnostuksella sekä parannetaan että lisätään poikastuotantoalueita.

Vastuullisena toimijana Joensuun kalastuskunta

Kunnostustyön pohjana ovat Luonnonvarakeskuksen, ELY-keskuksen ja kalastuskunnan edustajien kanssa tehdyt maastokartoitukset. Seurantaa varten alueet on sähkökoekalastettu ennen töiden alkua ja kunnostusten onnistumista seurataan tulevina vuosina kutupesäkartoitusten ja koekalastusten avulla.

Hankkeen vastuullisena toimijana on Joensuun kalastuskunta ja rahoituksesta yli puolet on yksityistä rahaa ja loput valtion ELY-keskuksen osoittamaa kunnostusmäärärahaa.

Yksityisestä rahoituksesta vastaavat Joensuun kalastuskunnan lisäksi Broman Groupin Motonet Oy ja Oriveden kalatalousalue. Hankkeen verollinen kustannusarvio on lähes 100 000 euroa.

Kunnostustyötä myös öiseen aikaan

Kunnostustyöt ovat alkaneet kohteen valmistelutöillä maanantaina 5.9. ja ne kestävät tällä erää yhdestä kahteen viikkoa. Urakoitsijana toimii kokenut kalataloudellisia kunnostuksia myös aiemmin tehnyt Kuopion Teho-Louhinta Oy.

Osa kiviaineksesta laitetaan jokeen suunnitelman mukaan silloilta. Jotta häiriöt liikenteelle olisivat mahdollisimman vähäiset, silloilla työskennellään erityisesti ilta- ja yöaikaan. Kunnostuksen aikaan myös osa Ilosaaren pysäköintipaikoista on poissa käytöstä, mikä kannattaa alueella liikkuvien ottaa huomioon.