Selvitys 2022: Kalastajien pyydyksiin tarttui enemmän jätettä kuin taimenta – jätemäärä väheni kuitenkin selvästi edellisvuodesta

Vuonna 2022 kalastajien pyydyksiin tarttuneiden jätelajien prosentuaaliset osuudet painona.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksen mukaan kaupallisten kalastajien pyydyksiin tarttui merialueella roskia yhteensä noin 13,5 tonnia vuonna 2022. Määrä on noin 60 prosenttia edellisvuotta vähemmän, ja se on hieman suurempi kuin kaupallisen kalastuksen taimensaalis merellä.

Pyydyksiin tarttuneiden roskien määrää ja laatua selvitettiin huhtikuussa 2023 toteutetulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi 15 prosenttia kyselyn saajista. Tiedonkeruun kohdejoukkona oli merialueella kalastaneet kaupalliset kalastajat tai kalastusyritykset, jotka olivat raportoineet saalista merialueelta vuonna 2022 ja kalastaneet alle 45 metrin pituisella aluksella.

”Kalastajien ilmoittamissa jätemäärissä oli paljon vaihtelua, ja koska kyselyn vastausaste oli varsin matala, jätteen yhteispainon (13,5 tonnia) ja -tilavuuden (20,3 kuutiometriä) arviot ovat epävarmoja. Otantavirhettä kuvaavan 95 prosentin luottamusväli oli massassa 5,8–21,3 tonnia ja tilavuudessa 12,4–28,2 kuutiota”, kertoo Luken tutkija Jukka Pönni.

Kuusi jätetyyppiä: muovit, metallit, kumi, puu, tekstiilit ja muut roskat

EU-komission täytäntöönpanoasetus passiivisesti kalastetun eli merellä kalanpyydyksiin tarttuneen jätteen määrän seurannasta ja vuosittaisesta ilmoitusvelvollisuudesta astui voimaan vuonna 2021. Jätteen määrä ilmoitetaan sekä tilavuutena että massana. Jätetyyppejä on yhteensä kuusi: muovit, metallit, kumi, puu, tekstiilit ja muut roskat.

Kerättävien tietojen perusteella pyritään tehostamaan unionin toimia merten roskaantumisen ja erityisesti merten muoviroskan vähentämiseksi.