Leppikosken Kalasydän-kalatie on vihitty käyttöön – voimalaitospadon ohittanut kalatien avulla jo noin 2000 kalaa, joiden joukossa myös sukukypsiä taimenia

Fortumin Leppikosken Kalasydän-kalatie. Kuva: Katri Hämäläinen.

Kalasydän-kalatie on vihitty käyttöön Leppikosken vesivoimalaitoksella Paltamossa. Kalatie on ollut koekäytössä elokuusta lähtien ja sen avulla on jo siirretty voimalaitoksen yli useita yli 60-senttisiä sukukypsiä taimenia.

Kaikkiaan Kalasydän-kalatien kautta Leppikosken voimalaitospadon on ohittanut noin 2000 kalaa. Taimenen lisäksi Kalasydän on rekisteröinyt muun muassa ahvenia, nahkiaisia, lahnoja, muikkuja, siikoja sekä kuhia.

Fortumin tavoitteena on Oulujärven uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistaminen Leppikosken vesivoimalaitoksen ympäristössä Hyrynsalmen reitillä. Oulujoen vesistön kansallisen kalatiestrategian kärkikohteet sijaitsevat Hyrynsalmen reitillä, jossa on vaelluskalojen luontaiselle elinkierrolle välttämättömiä elin- ja lisääntymisympäristöjä.

Kalasydän on hyvä vaihtoehto Leppikoskelle

”Haluamme Fortumilla löytää toimivia ratkaisuja, jotka sekä tukevat kalakantojen vahvistamista että mahdollistavat uusiutuvan ja ilmastoystävällisen vesivoiman tuotannon. Jokainen joki ja voimalaitos on ainutlaatuinen, ja siten ratkaisut vaihtelevat joen ja vesivoimalaitoksen mukaan”, sanoo Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus.

”Kalankulun turvaamiseksi tarvitaan valikoima erilaisia keinoja. Olen ylpeä suomalaisesta Kalasydän-kalatiestä, joka on hyvä vaihtoehto Leppikosken kaltaiselle voimalaitokselle, jonka ympäristö on tiiviisti rakennettu. Kalan kulku padon yli mahdollistetaan nopeasti ja samalla selvitetään kalojen luontaisen elinkierron potentiaalia”, Ollus lisää.

Padon ohitusratkaisu edellytys kalojen luontaiselle elinkierrolle

Kalasydämen käyttöönotto on osa järvitaimenen luonnonkierron vahvistamiseksi toteutettavaa toimenpidekokonaisuutta. Leppikosken voimalaitoksen yläpuolisissa sivujoissa on taimenkannan elinkierrolle välttämättömiä potentiaalisia elin- ja lisääntymisympäristöjä, joita on myös kunnostettu tänä vuonna Torvenkoskeen ja Tolosenjokeen. Hyrynsalmen reitille tehdään vuosittain myös järvitaimenen pienpoikasistutuksia jokeen leimautuvan kalakannan vahvistamiseksi.

”Oulujärven järvitaimenen on nyt mahdollista vaeltaa Leppikosken padon yläpuolisille kutualueille. Tänä syksynä testaamme Leppikosken Kalasydämen toimintaa ja nousevien kalojen lajeja ja määriä. Kehitämme toimintaa ja tutkimusta ensimmäisten kokemusten ja tulosten pohjalta yhdessä Kalasydän Oy:n, kalakantojen hoidosta vastaavan Paltamon osakaskunnan sekä kalatalousviranomaisen kanssa”, kertoo Fortumin ympäristöpäällikkö Susanna Hyrkäs.

Kalasydän on suomalainen innovaatio

Hydraulinen Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio, joka mahdollistaa kalojen pääsyn vaellusesteiden yli. Se on kelluva ja liikuteltava järjestelmä, joka asennetaan voimalaitoksen alakanavaan ja jonka houkutusvirtaus ohjaa kalat laitteen suuaukolle. Kalasydän tunnistaa laitteeseen uineet kalat tekoälyn avulla, ennen kuin ne siirtyvät putkistoa pitkin padon yli.

Kalasydän on ollut aiemmin käytössä voimalaitosolosuhteissa Kemijoella Taivalkosken voimalaitoksella sekä Ruotsissa. Leppikoskella Kalasydän-järjestelmä on koekäytössä lokakuun loppupuolelle saakka ja sen käyttöä jatketaan ensi kesänä.

Kalasydämeen uinut taimen.