Luken selvitys: Suomen kalatalousalueilla yhteensä 6,3 miljoonaa viehekalastuspäivää vuoden aikana

Luken selvityksen mukaan aikavälillä 1.9.2017-31.8.2018 maamme kalatalousalueilla kertyi yhteensä 6,3 miljoonaa viehekalastuspäivää. Kuva: Saara Tuohimetsä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uudesta raportista selviää, että omistajakorvausten perusteena olevia viehekalastuspäiviä yhdellä vavalla ja vieheellä oli yhteensä 6,3 miljoonaa aikavälillä 1.9.2017-31.8.2018. Tieto perustuu yli 20 000:lle kalastonhoitomaksun maksaneelle suomalaiselle tehtyyn kyselyyn, jossa selvitettiin viehekalastuksen määrää Suomen kalatalousalueilla.

Maassamme on 118 kalatalousaluetta, jotka on muodostettu vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen kalastuslakiin liittyvänä uudistuksena. Kalatalousalueiden toiminta on päässyt vauhtiin vuoden 2019 alussa.

Runsaimmin viehekalastuspäiviä oli Helsinki-Espoon, Airisto-Velkuan, Tammisaari-Pohjan, Porvoo-Sipoon, Suur-Saimaan, Karjaanjoen, Kirkkonummi-Siuntion, Näsijärven, Pohjois-Päijänteen, Kokemäenjoen yläosan ja Inarin kalatalousalueilla, joille kullekin arvioitiin osuvan yli 100 000 viehekalastuspäivää vuoden aikana.

Kalastusharrastus on Suomessa monipuolista

”Kalastonhoitomaksun mahdollistama viehekalastus kohdistuu selvästi alueille, joilla asuu paljon työikäisiä kalastuksen harrastajia ja joilla on runsaasti vesialueita ja hyvinä tunnettuja kalavesiä. Myös seuduilla, joilla on paljon vapaa-ajanasuntoja, on useimmiten paljon viehekalastusta”, tutkija Päivi Eskelinen sanoo.

Raportista ilmenee myös, että kalastusharrastus on Suomessa monipuolista. Kalastonhoitomaksun maksaneista 80 prosenttia käytti maksuun sisältyvää oikeutta viehekalastukseen. Maksaneista 42 prosenttia käytti seisovia pyydyksiä, kuten verkkoja ja katiskoita, ja 12 prosenttia vain niitä.

Viehekalastus kalatalousalueilla

Kalastonhoitomaksun oikeuttamat viehekalastuspäivät kalatalousalueilla, kalatalousalueet ryhmiteltynä eri maakuntien alueille.