Koroisten koskialueen kunnostuksella luotiin lisääntymisalueita kaloille – kunnostus toteutettiin turkulaisten toiveesta

Turun kaupunki on kunnostanut Koroisten koskialueen. Kuva: Liisa Vainio/Turun kaupunki

Turun kaupunki on kunnostanut Vähäjoen alimman kosken, joka sijaitsee Koroistenniemen kohdalla, juuri ennen Vähäjoen yhtymistä Aurajokeen. Kunnostuksen tavoitteena oli koskialueen ekologisen ja kalataloudellisen tilan parantaminen. Kunnostus toteutettiin asukkaiden toiveesta.

Vähäjoki saa alkunsa Paattisilta ja on yläosiltaan nimeltään Paattistenjoki. Aikoinaan vedenottoa varten joki on padottuna Maarian altaaksi, jonka jälkeen joki jatkaa matkaansa noin kuuden kilometrin verran Vähäjokena, kunnes laskee Aurajokeen Koroistenniemen luona.

”Kosken luonnontilaa on muuttanut erityisesti rehevöityminen. Huomattava osa koskesta oli kasvillisuuden peittämää. Runsas kasvillisuus hidasti virtamaa ja lisäsi kiintoaineksen kertymistä. Kutu- ja pienpoikasalueiksi soveltuvia soraikkoja oli vähän tai ne olivat hautautuneet kiintoaineksen alle”, kertoo Turun kaupungin ympäristönsuojelusuunnittelija Liisa Vainio.

Käytössä pääosin kosken oma kiviaines

Ennen kunnostusta koskialueen suursimpukkalajisto tutkittiin rauhoitettujen vuollejokisimpukoiden (Union crassus) varalta, sillä niitä on tavattu Aurajoesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi selvitystä varten luvan poiketa vuollejokisimpukan rauhoitusmääräyksistä.

Alueelta löydettiin neljää eri suursimpukkalajia, mutta vuollejokisimpukkaa ei tavattu. Löydetyt simpukat siirrettiin turvaan kunnostuksen alta ylävirtaan.

Kunnostussuunnittelun tueksi koskialue myös koekalastettiin sekä keväällä että syksyllä. Koekalastuksissa koskelta tavattiin runsaasti salakkaa ja vähäisiä määriä muita kalalajeja.
Kunnostus toteutettiin kaivinkoneella pääosin kosken omalla kiviaineksella. Lisäksi uomiin sijoitettiin soraikkoja kalojen kutu- ja pienpoikasalueiksi.

Parin kilon taimen juuri perustetulla kivikolla

Kunnostuksen toivotaan lisäävän monimuotoisuutta virtavesieliöstössä. ”Erityisen palkitsevaa oli, kun kunnostuksen ollessa vielä kesken havaittiin noin parikiloinen taimen juuri perustetulla soraikolla” iloitsee Vainio.

Kaikki vaelluskalat ovat uhanalaisia. Vaelluskaloja ovat muun muassa lohi, taimen ja siika, joita kaikkia esiintyy Aurajoessa. Koroisten koskialue on Vähäjoen alin koski, eikä sen ja meren välillä ole vaellusestettä. Kalakantojen suotuisa kehitys edellyttää kuitenkin myös vedenlaadun parantumista.

Kunnostus rahoitettiin Asukasbudjetilla eli Turun kaupungin osallistuvalla budjetoinnilla.