Kokonaisvaltaista kunnostustyötä jatketaan Vihdin Enäjärvellä ja Hiidenvedellä – uudella hankkeella pyritään lisäämään kotimaisen kalan käyttöä ruokapöydässä

Uudessa hankkeessa esimerkiksi etsitään vähän hyödynnetyille särkikaloille uusia käyttötapoja. Kuva: Sini Pöytäniemi

Kotimainen kala on ilmastoystävällinen ja terveellinen raaka-aine. Juuri käynnistynyt hanke pyrkii lisäämään erityisesti vähän hyödynnettyjen kalakantojen ja särkikalojen käyttöä ruokapöydässä.

Länsi-Uusimaa HOLA Lake II -hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallisten osallistumista järvikunnostukseen, tukea kotimaisen kalan käyttöä sekä lisätä alueen elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.

Hankkeen aikana vuosina 2022–2023 toteutetaan toimenpiteitä kohdejärvillä Vihdin Enäjärvellä sekä Hiidenvedellä. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Paikallisilla paljon tietoa kohdejärvistä

Hanke on yleishyödyllinen vesienhoidon kehittämis- ja yhteistyöhanke, jolla on yhteistyökumppaneita Suomessa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön HOLA Lake II -hankkeen ja Pyhäjärvi-instituutin HOLA Lake II -hankkeen sekä Ruotsin Leader-hankkeen kanssa. Lisäksi paikallisella yhteistyöllä on hankkeessa suuri merkitys.

”Odotan innolla, että pääsemme aloittamaan kunnolla toimenpiteitä erityisesti paikallisten toimijoiden kanssa sekä jakamaan tietoa puolin ja toisin. Uskon, että paikallisilla toimijoilla on suuri tietovarasto kohdejärvistä, mistä on iso hyöty. Yhteistyöllä pystymme saavuttamaan vaikuttavia tuloksia niin paikallisesti kuin laajemminkin”, kommentoi hankkeen koordinaattori Maj Rasilainen.

Talkoita ja hauen poikastuotantoalueiden kartoitusta

Hankkeen toimenpiteitä ovat esimerkiksi erilaiset talkoot, joista ensimmäisenä järjestetään katiskatalkoot lauantaina 23.4. Myöhemmin keväällä järjestetään myös isosorsimon niitto- ja seurantatalkoot Hiidenvedellä. Niittotöiden tarkoituksena on parantaa ja kunnostaa haukien kutualueita. Isosorsimo, joka on Suomessa haitallinen vieraslaji, haittaa merkittävästi alueen kunnostustoimia ja virkistyskäyttöä.

Myös hauen poikastuotantoalueita kartoitetaan hankkeessa vapaaehtoisten voimin. Kartoitusten avulla voidaan tunnistaa kunnostuksen tarpeessa olevia hauen kutualueita. Kotimaista kalan käyttöä tuetaan paikallisesti myös mm. toteuttamalla edellisessä vuosina 2017–2019 toteutetussa hankkeessa suosituksi nousseita kalankäsittely- ja kalaruokakursseja syksyn sekä talven 2022–2023 aikana.

Hoitokalastuksen jatkuvuuden takaamiseksi etsitään vaihtoehtoja hoitokalasaaliin hyödyntämiselle sekä kartoitetaan, miten toiminnasta voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi särkikalojen hyödyntämiseksi kehitetään uusia tuotemahdollisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.