Lehmijärven kalakanta on varsin hyvä – järvessä on myös kohtuullisesti muikkua ja siikaa

Koekalastusta Lehmijärvellä syyskuussa 2021. Kuva: LUVY/Jorma Valjus.

Lohjan Lehmijärven kalasto on varsin hyvässä kunnossa kesällä 2021 tehtyjen verkkokoekalastusten perusteella. Koekalastusten saalis koostui 11 lajista, joista runsaimmat olivat ahven ja särki. Koekalastus oli osa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaa Hiidenveden kunnostus -hanketta.

Ahvenia saatiin useita ikäluokkia aina saman kevään poikasista yli 30 cm mittaisiin kyrmyniskoihin. Saaliissa oli myös salakkaa, lahnaa ja haukea sekä harvinaisempina lajeina muutamia sorvia ja suutareita.

Istutuksista huolimatta järven kuhakanta näyttää olevan melko heikko. Koekalastuksissa saatiin vain yksi pieni siika, mutta paikallisten kalastajien havaintojen mukaan istutusten varassa oleva siikakanta on Lehmijärvellä kuitenkin kohtuullisen hyvä.

Järvessä kohtuullisen hyvä muikkukanta

Koekalastusverkot koostuvat useista solmuväliltään erikokoisista paneeleista ja esimerkiksi muikulle sopivia tiheyksiä on verkoissa vähän. Muikkujakin kalastuksissa kuitenkin saatiin, mikä kertoo järven kohtuullisen hyvästä muikkukannasta.

”Särkikalojen osuus suhteessa niitä ravintonaan käyttävien petokalojen, kuten hauen ja ahvenen määrään vaikuttaa Lehmijärvellä varsin hyvältä. Näin kalasto pysyy tasapainossa, mikä edesauttaa myös järven tilan kohentumista”, toteaa LUVYn vesistöasiantuntija Jorma Valjus.

Tällä hetkellä Lehmijärvi luokitellaan tyydyttävään ekologiseen tilaan kuuluvaksi. Koekalastuksista saatuja tuloksia hyödynnetään vuonna 2022 laadittavassa Lehmijärven kunnostussuunnitelmassa.

Osa Hiidenveden kunnostus -hanketta

Hiidenveden kunnostus -hankkeen tavoitteena on Hiidenveden kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen sekä virkistyskäytön edistäminen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää moninaisia toimenpiteitä sekä järvellä että sen valuma-alueella. Hiidenveteen laskevien järvien, muun muassa Lehmijärven, hyvä kunto edesauttaa myös Hiidenveden tilan paranemista.

Hiidenveden kunnostus 2016–2022 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 prosentin rahoitusosuudella vuosina 2020–2022.