Lohikannan kokoa ja kalateiden tehokkuutta selvitetään Kemilohi-hankkeessa – lohet pyydetään, merkitään, vapautetaan ja kontrolloidaan Isohaaran voimalaitoksella

Kemijoen Isohaaran alapuolelle hakeutuvan lohikannan kokoa arvioidaan tänä vuonna syksyyn asti merkintätutkimuksen avulla. Kuva: Petter Nissén.

Kemijoella arvioidaan kesän ja syksyn aikana Isohaaran voimalaitoksien alapuolelle hakeutuvan lohikannan kokoa sekä seurataan Isohaaran kahden kalatien toimivuutta lohen nousuvaellusyhteyksinä. Hanketta koordinoi Voimalohi Oy ja sen toteuttaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Isohaaran alapuolelle hakeutuvan lohikannan kokoa arvioidaan merkintä-takaisinpyynti-menetelmällä, jossa lohia pyydystetään, merkitään, vapautetaan ja kontrolloidaan. Toimenpiteet toistetaan säännöllisesti ja vakioidusti Isohaaran voimalaitoksien alapuolella 2–3 kertaa viikossa koko lohen nousukauden ajan.

Alakanavasta ja Isohaaran kalateistä saatavien lohien merkintä-takaisinpyynti-tietojen avulla voidaan arvioida alueen lohikannan kokoa kauden eri aikoina.

Tilannepäivitys kalateiden toimintatehokkuudesta

Lohien merkintöjen ja populaatiokoon arvioimisen sekä Isohaaran kalateiden kalalaskuritietojen avulla pystytään lisäksi tuottamaan tilannepäivitys Isohaaran kahden kalatien tämänhetkisestä toimintatehokkuudesta.

”Saamme tietoa siitä, kuinka suuri osa Isohaaran alapuolelle saapuneesta lohimäärästä hakeutuu kalateiden kautta Isohaaran voimalaitoksen yläpuolelle. Toivomme, että kalastajat palauttavat merkit saaliiksi saamistaan lohista ja taimenista”, asiantuntija Mikko Jaukkuri Lukesta sanoo. Merkittyjen lohien vaellusta seurataan myös Taivalkosken voimalaitoksen alakanavaan sijoitetulla Kalasydän-laitteella.

Lohet merkitään myös palautettavilla nuolimerkeillä

Lohien merkintämenetelmänä hankkeessa käytetään PIT-mikrosiruja, jotka ovat vastaavia kuin lemmikeille asennettavat mikrosirut. Ne eivät näy kalasta ulospäin. Mikrosirujen tiedot rekisteröidään PIT-lukuasemilla, joita asennetaan Isohaaran alakanavaan ja kalateihin, sekä Taivalkosken alakanavan Kalasydän-laitteella.

Lisäksi tietoja rekisteröidään merkintäpyynneistä vastaavien kalastajien käsilukulaitteilla. Lohet merkitään myös ulkoisilla, palautettavilla nuolimerkeillä tunnistamisen mahdollistamiseksi.

Merkin palauttajat osallistuvat lahjakortin arvontaan

Hankkeen rahoittajina toimivat Kemijoki Oy, PVO-vesivoima Oy sekä valtion Nousu-vaelluskalaohjelma. Yhteistyötä tehdään Lohijokitiimi ry:n ja Kalasydän Oy:n kanssa.

Lohien ja taimenten nuolimerkit voi palauttaa pyynti- ja yhteystietoineen joko Jauholanlahden venesatamassa olevaan palautuslaatikkoon tai postissa osoitteeseen: Luonnonvarakeskus, Mikko Jaukkuri, Paavo Havaksen tie 3, 90570 OULU.

Palautetuista merkeistä maksetaan 5 euron palkkio, ja merkkejä palauttaneiden kesken arvotaan lisäksi syksyllä 300 euron Motonetin lahjakortti.