Louhikosken pienvesivoimalaitos puretaan Nurmeksessa – Saramojoen vesistö avautuu Pielisen järvitaimenille

Louhikosken pienvoimalaitoksen purkaminen avaa laajan jokivesistön vaelluskalojen käyttöön, koska Saramojoessa ei ole muita nousuesteitä.

Valtio osallistuu Nurmeksen Saramojoessa sijaitsevan Louhikosken voimalaitoksen purkuhankkeeseen, jossa vanha pienvesivoimala puretaan ja joki vapautetaan. Purkaminen avaa laajan jokivesistön vaelluskalojen käyttöön, sillä Saramojoessa ei ole muita merkittäviä kalan kulkua haittaavia rakenteita.

Joen vapauttamisen mahdollistaa voimalan omistajan Pohjois-Karjalan Sähkön päätös purkaa voimala vastikkeetta ja se, että voimalan purkaminen ei aiheuta yhtiölle pato-, säännöstely- tai muita rasitteita. Pieliseen laskeva Saramojoki on yksi merkittävimmistä järveen laskevista vesireiteistä.

Purkuhanke palvelee erityisesti erittäin uhanalaiseksi luokitellun Vuoksen järvitaimenen luontaista lisääntymistä ja heikossa tilassa olevan kannan vahvistumista Pielisessä. Hanke on luonteeltaan moninaiskäyttöhanke, jossa yhdistyvät kalatalouden etujen lisäksi myös matkailun kehittämisen tavoitteet sekä vesivoimatalouden uudelleenjärjestelyjen tarpeet. Hankkeen vesitalouslupa jätetään aluehallintovirastoon lähiviikkoina.

Louhikosken hankkeelle rahoitusta hallituksen NOUSU-ohjelmasta

Louhikosken voimalan purkuhanke on käynnistynyt Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n aloitteesta, kun yhtiö etsi vaihtoehtoa voimalan peruskorjaukselle. Purkamisen kokonaiskustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa.

Valtion tuen suuruus Louhikosken voimalaitoksen purkamiseksi on noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. NOUSU-ohjelman lisäksi Louhikosken voimalaitoksen purkuhanketta ja jokiuoman vapauttamista ovat rahoittamassa useat julkiset tahot ja yksityiset lahjoittajat.

”Louhikosken hanke on ensimmäinen NOUSU-vaelluskalaohjelman rahoitusta saava pienvesivoimalaitoksen purkuhanke. Saramojoen vapauttaminen mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla laajan jokivesistön kalatalouden, virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämisen. Hanke on malliesimerkki alueen toimijoiden yhteisestä ponnistuksesta virtavesien ja vaelluskalojen hyväksi”, sanoo maa- metsätalousministeri Jari Leppä.

”Valtion vahva sitoutuminen sekä Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n, jokivarren kuntien ja lukuisten muiden toimijoiden laaja yhteistyö on mahdollistanut tämän erityislaatuisen, Pielisen ja Saramojoen vesistöalueiden arvoa kasvattavan hankkeen toteuttamisen”, toteaa kaupunginjohtaja Asko Saatsi Nurmeksesta.

NOUSU käytössä monilla kohteilla

Sanna Marinin hallitus parantaa kansallisen vaelluskalaohjelma NOUSUn tuella ja toimenpiteillä vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen tilaa useissa kohteissa eri puolilla Suomea. Ohjelma on jatkoa Juha Sipilän hallituksen käynnistämälle kärkihankkeelle. Tarkempia tietoja NOUSU-ohjelmasta maa- ja metsätalousministeriön kotisivuilta.

Louhikosken voimalaitoksen purkaminen ja Saramojoen vapauttaminen -hankkeen rahoitukseen osallistumisesta ovat tähän mennessä ilmoittaneet Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, LähiTapiola Itä, maa- ja metsätalousministeriö, Nurmeksen kaupunki, Nestorisäätiö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Säästöpankkisäätiö, Sasta Oy ja Scanpole Oy.