Luonnos Tenon ensi kesän kalastusmääräyksistä lausunnolla – Vapaa-ajankalastajat: öinen kalastuskielto ja muut päällekkäiset rajoitukset tulisi poistaa

1.5.2023 voimaan tulevan lain mukaan lohi on rauhoitettu ja lohenpyyntiin tarkoitetut pyyntivälineet kielletty vuoden loppuun saakka. Kuva: Jaakko Vähämäki.

Tenojoen ensi kesän kalastusrajoituksista muiden lajien kuin lohen osalta on saatu pöytäkirjaluonnos Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa. Luonnoksesta pyydetään lausuntoja 24.3. mennessä.

Suomi ja Norja ovat neuvotelleet tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksistä muiden lajien kuin lohen osalta. Lohenkalastuksen rajoittamisen vaikutuksia pyritään lieventämään lisäämällä mahdollisuuksia muiden lajien pyyntiin.

Luonnoksessa matkailijoille on tarjolla edellisvuoden tavoin lupa, jolla saa kalastaa keveillä perhokalastusvälineillä muita lajeja kuin lohta, meritaimen mukaan lukien. Lisäksi meritaimenen kalastusta ehdotetaan sallittavaksi elokuun 20. päivään saakka siihen erikseen rajatuilla kalastuspaikoilla, joissa ei loppukesällä viihdy muita lajeja.

Ylä- ja Alakönkäälle kaikkea vapakalastusta koskeva rauhoitusalue

Paikkakunnalla asuvat kalastajat voisivat kalastaa rannalta ja veneestä vavalla. Tenon merkittävimmille koskipaikoille, Ylä- ja Alakönkäälle, tulisi kaikkea vapakalastusta koskeva rauhoitusalue lohen sivusaaliin vähentämiseksi.

Neuvottelutuloksen mukaisesta pöytäkirjaluonnoksesta voi antaa lausuntoja 24.3.2023 saakka. Pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa huhtikuun alkuun mennessä, jotta ajantasaiset kalastusmääräykset Tenolle saadaan voimaan riittävän ajoissa.

Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä voimaan toukokuussa

Lohenkalastusta koskevat neuvottelut tämän vuoden kalastusmääräysten osalta jouduttiin käymään eduskunnan aikataulujen vuoksi poikkeuksellisesti jo syksyllä 2022, koska lohenkalastusmääräykset oli säädettävä lain tasolla.

Tasavallan presidentti vahvisti 3.3.2023 lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. 1.5.2023 voimaan tulevan lain mukaan lohi on rauhoitettu ja lohenpyyntiin tarkoitetut pyyntivälineet kielletty vuoden loppuun saakka.

Suomen Vapaa-ajankalastajat: Päällekkäiset rajoitukset tulisi poistaa

Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) mielestä kalastuksen voisi sallia Tenolla koko kalastusvuorokauden ympäri lohen ollessa kokonaan rauhoitettu. Yöllä kalastamisen kielto ja vastaavat päällekkäiset rajoitukset tulisi poistaa, koska ne häiritsevät muiden lajien kuin lohen kalastusta.

”Ehdotus kalastuskauden 2023 säännöiksi sisältää joitakin positiivisia pilkahduksia kalastuksen avaamisesta hieman laajemmin myös ulkopaikkakuntalaisille kalastajille. Esimerkiksi meritaimenen kalastusmahdollisuus jatkuisi sen mukaan elokuulle saakka”, kalatalousasiantuntija Petter Nissén sanoo.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvä materiaali löytyy maa- ja metsätalousministeriön verkkosivujen lausunnolla-sivulta.