Pallas-Yllästunturilla ja Käsivarren alueella investoitu neljä miljoonaa retkeilypalveluihin – käyntimäärät Suomen suosituimmassa kansallispuistossa jatkavat kasvuaan

Pallaskodan vieressä on uusi esteetön käymälä. Kuva: Marko Huusko.

Metsähallituksen Luontopalvelut on vuoden 2021 aikana investoinut Pallas–Yllästunturin kansallispuistossa ja Käsivarren erämaa-alueella neljä miljoonaa euroa retkeilyrakenteiden ja palveluiden kehittämiseen. Investoinneilla vastataan jatkuvasti kasvaviin käyntimääriin.

Suomen kansallispuistoista Pallas–Yllästunturin on suosituin. Vuonna 2020 raportoitiin yli 550 000 käyntiä. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa 124 000 käynnin kasvu lisäsi käyntimäärää 36 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Käyntimäärät ovat jatkaneet kasvuaan syksyllä.

Uusia tupia ja taukopaikkoja

Aakenustunturille, Ylläksen ja Levin puoliväliin, rakennettiin kokonaan uusi autiotupa. Puurajassa hienolla maisemapaikalla sijaitseva Aakenustupa korvaa pienen, suljetuksi nähtävyydeksi jäävän Porokämpän.

Ojanlatvan taukopaikalle ja Villenkämpän päivätuvan pihapiiriin rakennettiin uudet laavut. Molemmat ovat parhaiten saavutettavissa hiihtämällä.

Punaisenhiekan päivätuvan läheisyyteen merkittiin erilliset telttapaikat ja rantatörmälle rakennettiin aita luonnon kulumisen estämiseksi. Punaisestahiekasta on tullut sosiaalisen median johdosta suosittu retkikohde, jossa käyntimäärät ovat moninkertaistuneet viime vuosina. Telttailu Pallas–Yllästunturin kansallispuistossa on sallittu vain kotien välittömässä läheisyydessä.

Kumputunturille uusi kota

Kittilästä 30 km linnuntietä itään sijaitsevalle Kumputunturille rakennettiin kesäretkeilyreitin puoliväliin uusi kota. Huipulla sijaitseva Palovartijan maja jää suljetuksi nähtävyydeksi, mutta Paviljonki puretaan ensi kesänä.

Käsivarren erämaassa Kalottireitin varrella sijaitseva Saarijärven varaus- ja autiotupa sekä pihapiirin rakennukset uusitaan kokonaan. Rakennustyöt viimeistellään ensi kesänä. Toistaiseksi vanhat tuvat ovat käytössä.

Lisäksi on peruskorjattu yhdeksän tupaa ja kaksi lintutornia sekä uusittu useita kuivakäymälöitä ja saneerattu niitä jätelain vaatimusten mukaiseksi.

Kestäviä reittejä ja yhteistyötä

Ylläs–Aakenuksen alueella, Pallaksella ja Hetassa on kestävöity 10 kilometriä kesäretkeilyreittejä. Reittejä kestävöidään luonnon kulumisen ja reittien leviämisen ehkäisemiseksi. Pallaksella kestävöitiin kokonaan uusi kesäretkeilyreitti Pallastunturin luontokeskukselta Mäntyrovan autiotuvalle EU:n Maaseuturahaston tuella. Kestävöinnin vuoksi reitti on myös helppo maastopyöräilijöille.

Hetta–Pallas-reitin välisiä osuuksia kunnostettiin yhteistyössä Pidä Lappi Siistinä ry:n kanssa. Pidä Lappi Siistinä ry ohjasi Partioaitan Ympäristöbonus 2020 -voittorahat reittien kestävöintiin ja sitä varten järjestettyihin talkooleireihin. Reittien kunnostuksessa sekä Pallas–Yllästunturin kansallispuiston kenttätöissä on ollut tukena myös Lappian erä- ja luonto-opasopiskelijoita, joista osa valmistui myös kansallispuisto-oppaiksi.

Enontekiön alueelle merkitty moottorikelkkauria

Kolmen valtakunnan rajapyykki Suomen, Ruotsin ja Norjan rajalla on suosittu käyntikohde. Rajamerkille vievät pitkokset on uusittu. Rajapyykin sijainti on haastava ja rakennusmateriaaleja jouduttiin kuljettamaan niin laivalla kuin helikopterilla.

Enontekiön kunnan alueella on merkitty 215 kilometriä moottorikelkkauria. Avotunturissa sääolosuhteet voivat olla haastavat ja näkyvyys erittäin huono. Reittimerkinnöillä on suuri vaikutus liikkujien turvallisuuteen.

Kehittämistä on perusrahoituksen lisäksi rahoitettu lisätalousarvio- ja tulevaisuusinvestointivaroista sekä EU:n maaseuturahastosta.