Luontopalvelut kohdentaa resursseja vilkkaimpiin kohteisiin – omat taukopaikat vähenemässä viidenneksellä

Metsähallituksen Luontopalvelut panostaa jatkossa entistä enemmän suosituimpiin kohteisiin, jotta rajalliset resurssit hyödyttäisivät mahdollisimman monia retkeilijöitä. Kuva: Metsähallitus/Paula Aspholm

Metsähallituksen Luontopalvelujen omasta ylläpidosta suunnitellaan poistettavaksi noin viidennes taukopaikoista. Poistettaviksi tulevat lähinnä syrjäisten seutujen yksittäiset kohteet, joilla on hyvin vähän käyttäjiä. Osa kohteista on jo poistettu.

Vähentäminen voi tuntua ristiriitaiselta retkeilyn ja luontomatkailun kasvaessa, mutta se on Metsähallituksen mukaan kuitenkin nykyrahoituksella välttämätöntä kasvavan kävijäjoukon palvelemiseksi paremmin.

Lisäksi luonnossa liikkumisen tavat ovat monipuolistuneet, ja kohteisiin on vuosien saatossa kertynyt korjausvelkaa miljoonia euroja. Silti Luontopalveluille valtion budjetista osoitettu perusmääräraha on pysynyt pitkään samalla tasolla.

Metsähallitus korostaa, että nyt on pakko tarkastella, mihin rajalliset resurssit käytetään. Kun suurin osa kävijöistä ei suuntaa kauas, suosituimmille lähialueille tarvitaan lisää päiväreittejä ja taukopaikkoja kohtuullisen patikointimatkan päähän. Vilkkaiden kohteiden huoltoon tarvitaan myös entistä enemmän resursseja.

Taukopaikkoja tarjotaan muiden hoitoon

Laskelmien mukaan poistettaviksi harkituille kohteille suuntautuu alle kolme prosenttia kaikista taukopaikkojen käynneistä. Metsähallitus kuitenkin lupaa, että syrjäistenkin alueiden retkeilijöille säilyy taukopaikkoja jatkossakin.

Tähän pyritään myös esimerkiksi tarjoamalla poistettuja taukopaikkoja mm. kuntien, kyläyhdistysten, kansallispuistojen ystävyysyhdistysten ja metsästysseurojen ylläpidettäviksi. Silloinkin Luontopalvelujen täytyy olla varma, että kohteiden huolto toimii ja ne säilyvät kaikille turvallisina ja avoimina.

Luontopalvelut haluaa siis palvella yhä suurempia luonnossa liikkujien määrää luonnon monimuotoisuus ja asiakasturvallisuus varmistaen. -Taukopaikkojen karsimisella varmistetaan, että mahdollisimman suurelle joukolle pystytään käytettävissä olevilla resursseilla tarjoamaan jatkossakin hyvät retkeilyolosuhteet, Metsähallituksesta korostetaan.