Lupaavia tuloksia Lapväärtin-Isojoen kutukalojen määrästä sekä Peruksen että Villamon kalateistä – Peruksenkoskella kalalaskurin ohitti noin 800 meritaimenta

Vaki-kalalaskurin piirtämä nousutaimenen siluetti.

Lapväärtin-Isojoen kalaston seurantatulokset osoittavat, että Peruksen kalatie on hyvin toimiva ratkaisu meritaimenen vaelluksen parantamiseksi. Meritaimenet pääsevät ohittamaan padon kalatien kautta koko avovesikauden ajan.

Villamon padon purku sekä kunnostustyöt näyttävät myös toimivan hienosti mahdollistaen meritaimenen nousun kutualueille, jotka ovat suurilta osin olleet tavoittamattomissa.

Vuonna 2020 seurattiin ensimmäistä kertaa Isojoen nousutaimenmäärää koko avovesikauden ajan. Seurantatulosten perusteella tehdyn arvion mukaan kutukalojen määrä vuonna 2020 oli runsaat 1 000 meritaimenta, mikä tekee Lapväärtin-Isojoesta yhden Suomen merkittävimmistä mertaimenjoista.

Toinen kalalaskuri Peruksenkosken padon kalatiehen

Meritaimenen nousulaskenta aloitettiin vuonna 2019, jolloin Isojoelle Villamon puretun padon yläpuoliselle alueelle sijoitettiin Vaki-Riverwatcher-kalalaskuri. Vaki-kalalaskurit mittaavat laskurin läpi uineen kalan ja piirtävät siitä siluetin määritettyjen arvojen perusteella mahdollistaen kokoluokan sekä kalalajin tunnistamisen. Seurannan tavoitteena oli arvioida Villamon puretun padon yläpuolelle nousseiden meritaimenten määrää.

Seurantaan lisättiin vuonna 2020 toinen Vaki-kalalaskuri, joka sijoitettiin Kristiinankaupungin Peruksen kylään, Peruksenkosken padon yhteyteen rakennettuun kalatiehen. Peruksenkosken pato on ensimmäinen vaellushidaste, joka vaikeuttaa meritaimenen kutuvaellusta. Peruksenkosken seurannan tavoitteena oli arvioida yläpuolelle nousseiden meritaimenten määrää sekä kalatien toimivuutta.

Villamossa suurimmat nousukalamäärät syys- ja lokakuussa

Villamoon sijoitetun Vaki-laskurin läpi ui vuonna 2019 yhteensä 93 meritaimenta, joista suurin osa oli yli 50 cm pitkiä. Suurimmat nousumäärät ajoittuivat syys- sekä lokakuulle, jolloin suurin osa meritaimenista nousi puretun padon yläpuolisille alueille. Nousukalojen määrä oli suuri, kun otetaan huomioon, että padon purkamisesta on ainoastaan kolme vuotta.

Vuoden 2020 seurantaa vaikeuttivat ympäristöolosuhteet ja etenkin virtaamavaihtelut, joiden takia laskuri ei ollut käynnissä viime syksyn aikana. Meritaimenista tehtiin näköhavaintoja kuitenkin runsaasti Villamon yläpuolisilta alueilta.

Peruksenkoskella vaellushuippu ajoittui heinäkuulle

Peruksenkoskella Vaki-kalalaskuri oli vuonna 2020 toiminnassa maaliskuusta marraskuuhun. Seurannan aikana Vaki-kalalaskurista ui yhteensä 2 400 kalaa, joista 798 yksilöä oli meritaimenia. Muita lajeja olivat muun muassa harjus, hauki sekä särki.

Peruskosken kalalaskurin läpi uineiden meritaimenten keskipituus oli 67 cm. Suurin osa (62 %) meritaimenista kuului kokoluokkaan 60–80 cm. Yli metrin pituisia meritaimenia rekisteröitiin kaksi. Meritaimenet uivat kalatiestä koko avovesikauden ja vaellushuippu ajoittui heinäkuulle, jolloin nousumäärä oli lähes 250 meritaimenta. Pienemmät taimenet nousivat keväällä ja alkukesästä, kun taas suurimmat syksyllä.

Lapväärtin-Isojoella yksi merkittävimmistä luonnonvaraisista taimenkannoista

Lapväärtin-Isojoen meritaimenkanta on yksi Suomen tärkeimmistä luonnonvaraisesti lisääntyvistä meritaimenkannoista. Lapväärtin-Isojoen meritaimenkantaa on seurattu laajasti viime vuosien aikana. Seurantojen avulla pyritään saamaan tietoa Lapväärtin-Isojoen meritaimenkannan nykytilasta, vaelluksista ja poikasmäärästä.

Seuranta toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten sekä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhteystyönä liittyen Freshabit Life IP-hankkeeseen ja Villamon kunnostusten seurantaan.